ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

Ανατρεπτικό web Magazino

    το σύστημα είναι out           το αντισύστημα είναι in

το αντισύστημα είναι το αναδυόμενο νέο καλό σύστημα της

πραγματικής ελίτ

θα αντικαταστήσει το καταρρέον παλιό φθαρμένο σάπιο σύστημα

της Νεοταξικής ψευτοελίτ που ανέβηκε συνωμοτικά εκτοπίζοντας την ελίτ

αποκλειστικά

το κρυφό σχέδιο της Νέας Τάξης Πραγμάτων ΝΤΠ

αρκετά σημεία του κρυφού σχεδίου της Αντί - ΝΤΠ

Scroll to Top