ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

Ανατρεπτικό web Magazino

    το σύστημα είναι out           το αντισύστημα είναι in

το αντισύστημα είναι το αναδυόμενο νέο καλό σύστημα που

θα αντικαταστήσει το καταρρέον παλιό φθαρμένο σάπιο σύστημα

αποκλειστικά

το κρυφό σχέδιο της Νέας Τάξης για Παγκόσμια Δικτατορία

και σημεία του κρυφού σχεδίου ανατροπής του Νεοταξικού συστήματος

Scroll to Top