Πολιτικά δίκτυα

Πολιτικά δίκτυα

Το Πραγματικά είναι πολιτικά ουδέτερο. Τα παρακάτω άρθρα ανήκουν σε μέλη και υποστηρικτές των πολιτικών Δικτύων ΔΕΚΑ (Δημοκρατική Ένωση Κοινωνικής Αλληλεγγύης) που βρίσκεται στο χώρο του κέντρου και Νέας Αρχής που βρίσκεται στο χώρο της κεντροδεξιάς. Μελλοντικά θα δημοσιευτούν άρθρα των μελών του ΑΔΑΣ (Ανατρεπτικό Δίκτυο Αριστεράς Σοσιαλδημοκρατίας). 

ΔΕΚΑ

Νέα Αρχή

Scroll to Top