Κύρια Σημεία

Κύρια Σημεία

Τα ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ είναι μια κατηγορία άρθρων όπου γίνεται προσπάθεια εντοπισμού ΚΥΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ στα ήδη δημοσιευμένα άρθρα. Δημιουργούνται videos  / audios διάρκειας περίπου πέντε λεπτών (5') ώστε να φθάσουν σ’ ένα άλλο κοινό που προτιμάει την μορφή videos ή audios αντί των γραπτών κειμένων. Τα videos / audios βρίσκονται στο Antimedia, μαζί με άλλα διαφορετικών θεμάτων. Τα audios μπορεί να περιέχουν τρία ή περισσότερα κομμάτια και να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια.

Δεν περιλαμβάνονται όλα τα ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ αλλά σταδιακά συμπληρώνονται με νέα άρθρα της κατηγορίας. Δηλαδή περιέχεται μόνο ένα τμήμα των ΚΥΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ. Επιπλέον είναι υποκειμενικό ποια σημεία αποτελούν κύρια και ποια δευτερεύοντα. Μπορεί να λείπουν κάποια σημεία που ορισμένοι αναγνώστες αντιλαμβάνονται πολύ σημαντικά. Στα ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ δεν γίνεται λεπτομερής εξήγηση όπως στα κανονικά άρθρα. Όσοι αναγνώστες διαβάζουν τα κανονικά άρθρα έχουν πιο λεπτομερή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση. Το καλύτερο βέβαια είναι να διαβάζουν τα κανονικά άρθρα και συμπληρωματικά να διαβάζουν / παρακολουθούν / ακούν τα κείμενα / videos / audios των ΚΥΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ για μια περίληψη και υπενθύμιση. Σε κάποιες περιπτώσεις, προστίθενται στα ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ νέες πληροφορίες που δεν βρίσκονται στα κανονικά άρθρα.

VIDEOS              AUDIOS


Νέα   Πρόσφατα   Κύρια Σημεία  Οικονομικά   Παγκοσμιοποίηση  Αντίσταση σε ΕΕ-ΝΤΠ   Διεθνή   Ελληνική Πολιτική   Πολιτικά Δίκτυα   Κοινωνικά  Φιλοσοφία  Θρησκεία  Ψυχολογία   Αστυνομικά   Αντισύστημα  ΜΜΕ - Προπαγάνδα Τεχνολογία Λογοτεχνία-Τέχνη  Πανδημία

Scroll to Top