Κύρια Σημεία

Κύρια Σημεία

παλαιότερων άρθρων

για video και audio σε Antimedia

Η κατηγορία γράφεται από την βασική συντακτική ομάδα ενώ τα υπόλοιπα άρθρα από διάφορους αρθρογράφους, συμπεριλαμβανομένης και της βασικής συντακτικής ομάδας. Γίνεται προσπάθεια εντοπισμού κυρίων σημείων σε ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ άρθρα (όχι Τελευταία ή Πρόσφατα). Δημιουργούνται video/audio περίπου 5′ που βρίσκονται στο Antimedia ώστε να απευθυνθεί σ’ ένα άλλο κοινό που δεν προτιμάει την μορφή κειμένου αλλά video ή audio.

Να κάνουμε τρεις παρατηρήσεις. Δεν περιλαμβάνονται όλα τα κύρια σημεία αλλά σταδιακά συμπληρώνονται με νέα άρθρα στην κατηγορία ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ. Επιπλέον είναι υποκειμενικό ποια σημεία αποτελούν κύρια και ποια δευτερεύοντα. Μπορεί να λείπουν κάποια σημεία που ορισμένοι αναγνώστες αντιλαμβάνονται πολύ σημαντικά. Επίσης ενδέχεται να προστεθούν και κάποια νέα στοιχεία που δεν βρίσκονται στα ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ άρθρα. 

Το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ λέει ό,τι δεν λένε τα συστημικά ΜΜΕ. Το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ λέει τις αλήθειες που κρύβουν τα συστημικά ΜΜΕ δηλαδή αυτά που δεν λένε και έχει τον αντίλογο σε αυτά που λένε. Κεντρικό ρόλο στα ΜΜΕ παίζουν τα τηλεοπτικά κανάλια και δευτερεύοντα αλλά όχι ασήμαντο οι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Όσον αφορά τους σταθμούς, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς θα πρέπει να είναι σε μια μορφή αντίστοιχη με την δική τους δηλαδή video για τους τηλεοπτικούς και audio για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

 

Scroll to Top