Σαθρά Νεοταξικά επιχειρήματα

Σαθρά νεοταξικά επιχειρήματα

Οι ευρωπαϊστές Νεοταξίτες χρησιμοποιούν το σαθρό επιχείρημα του συγκριτικού πλεονεκτήματος που έχει τουλάχιστον τέσσερα τρωτά σημεία. Όπως εξηγήθηκε η επίδραση της αύξησης λόγω εξειδίκευσης σε πιο παραγωγική δραστηριότητα είναι σχετικά μικρή, σε σχέση με την υποκατάσταση των εγχώριων από εισαγόμενα και την αύξηση των εξαγωγών. Επιπλέον χρειάζεται προστατευτισμός αν δεν υπάρχει απόλυτο πλεονέκτημα.

Ας υποθέσουμε πως το πρώτο τρωτό σημείο του επιχειρήματος του συγκριτικού πλεονεκτήματος, με κάποιο μαγικό τρόπο αντιμετωπίζεται. Με κάποιο μαγικό τρόπο, η υποκατάσταση των εγχώριων από εισαγόμενα είναι περίπου ίση με την αύξηση των εξαγωγών και έτσι και οι δύο χώρες στο παράδειγμα του «Θεωρίες πλεονεκτήματος» επωφελούνται από την εξειδίκευση σε πιο παραγωγικούς για αυτές κλάδους.

Αν δεν υπάρχει ΚΑΙ απόλυτο πλεονέκτημα, θα πρέπει να υπάρχει προστατευτισμός για να μπορέσει να λειτουργήσει. Οι ευρωπαϊστές Νεοταξίτες υμνούν το ένα, την θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος και αναθεματίζουν το άλλο, τον προστατευτισμό. Γενικά είναι τελείως αναξιόπιστοι και αφερέγγυοι είτε από άγνοια οικονομικών είτε επειδή συνειδητά παραπλανούν τους ανθρώπους.

Όμως η σαθρότητα των επιχειρημάτων τους έχει και συνέχεια. Και οι δύο θεωρίες, του απόλυτου και συγκριτικού πλεονεκτήματος, πάσχουν σε ένα σημείο. Έχουν στατική και όχι δυναμική θεώρηση. Η παραγωγικότητα είναι κάτι που μπορεί να βελτιωθεί. Έτσι μακροχρόνια, τα μόνα πλεονεκτήματα που έχουν οι χώρες σχετίζονται με το έδαφος, την μορφολογία, το υπέδαφος, τις κλιματικές συνθήκες.

Υπάρχει και ένα τέταρτο τρωτό σημείο. Αφορά την Ελλάδα αλλά σίγουρα θα έχει συμβεί και σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Δεν εφαρμόστηκε καν η θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος. Η γεωργία και ο τουρισμός είναι κλάδοι χαμηλής παραγωγικότητας. Δηλαδή έγινε εστίαση σε λιγότερο παραγωγικούς κλάδους αντί για περισσότερο παραγωγικούς.

Οι χώρες που εστιάζουν σε κλάδους χαμηλής παραγωγικότητας είναι καταδικασμένες σε φτώχεια όπως συμβαίνει στην Ελλάδα. Οι Δυτικοευρωπαίοι ψευτοεταίροι κράτησαν τους τομείς ψηλής παραγωγικότητας για αυτούς. Μαζί με τους εγχώριους ευρωπαϊστές μας καταδίκασαν σε φτώχεια, για πολλούς λόγους. Τα λάθη που έχουν γίνει είναι χονδροειδέστατα.

Δεν δικαιολογείται τόσο μεγάλη άγνοια από αυτούς που θέλουν να εκπροσωπούν τους πολίτες και να κυβερνούν την χώρα. Δεν δικαιολογείται τόσο μεγάλη άγνοια από αυτούς που θέλουν να ενημερώνουν τους πολίτες. Μπορεί όμως να μην είναι από όλους άγνοια. Μπορεί κάποιοι να ξέρουν πολύ καλά τι γίνεται και συνειδητά να καταστρέφουν την χώρα και να εξαπατούν τους πολίτες.

Είτε έτσι είτε αλλιώς είναι τελείως ακατάλληλοι και θα πρέπει να αντικατασταθούν τάχιστα από την πραγματική ελίτ που θα αναλάβει να ενημερώνει και να εκπροσωπεί σωστά τους πολίτες και να κυβερνήσει σωστά την χώρα. Η πραγματική ελίτ έχει συνταχθεί με την Αντί-ΝΤΠ διότι τους έχει εκτοπίσει η ψευτοελίτ της ΝΤΠ. Η ψευτοελίτ έχει πάρει τις θέσεις που κανονικά θα βρίσκονταν η πραγματική ελίτ, αν δεν υπήρχε η συνωμοσία της ΝΤΠ.

Για να ανέβει το οικονομικό επίπεδο σε χώρες που είναι πιο χαμηλό όπως συμβαίνει στην Ανατολική Ευρώπη, θα πρέπει να ανέβει η παραγωγικότητα. Για να βελτιωθεί η παραγωγικότητα των κλάδων, θα πρέπει να προστατευτούν, κάτι που είναι αντίθετο στις βασικές αρχές της ΕΕ. Έτσι χώρες με χαμηλότερο οικονομικό επίπεδο δηλαδή χαμηλότερη παραγωγικότητα ζημιώνονται καθώς τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους δεν είναι ανταγωνιστικά. Το μοντέλο της ΕΕ είναι ελαττωματικό και τελείως αποτυχημένο.

Θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα, αν οι χώρες που συμμετέχουν είναι κοντά από άποψη παραγωγικότητας. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να είναι κοντά από άποψη οικονομικού επιπέδου δηλαδή μόνο οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Για αυτό πρέπει κατεπειγόντως, οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης να δημιουργήσουν ξεχωριστό γκρουπ. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό που μένουν εντός της ΕΕ, ζημιώνονται.

Μια σημαντική βελτίωση της κατάστασης θα προέλθει επειδή δεν θα ανταγωνίζονται πλέον με χώρες αρκετά ψηλότερης παραγωγικότητας. Μια δεύτερη σημαντική βελτίωση θα προέλθει από το ανατολικό ευρώ. Θα ξεκινήσει με ισοτιμία 1 προς 1 με το ευρώ αλλά αναμένεται να πέσει. Αυτό θα βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών των χωρών της Ανατολικής Ευρωζώνης. Μια τρίτη ωφέλεια είναι το διαφορετικό μοντέλο που θα εφαρμοστεί.

Θα είναι τέτοιο ώστε και να υπάρξει κάποια εξειδίκευση χωρών και να προστατευτούν οι κλάδοι αν χρειαστεί, μέχρι να γίνουν ανταγωνιστικοί. Στο μοντέλο της Ανατολικής Ευρωπαϊκής Κοινοπολιτείας, όλες οι χώρες θα μπορέσουν να εξειδικευτούν σε κλάδους ψηλής παραγωγικότητας, αντίθετα από αυτό που συμβαίνει εντός της ΕΕ. Είναι εφικτό η Ανατολική Ευρώπη να πιάσει το οικονομικό επίπεδο της Δυτικής και η Ελλάδα αυτό της Γερμανίας, σε 25-30 χρόνια, ίσως και νωρίτερα. Για να συμβεί, θα πρέπει η Ανατολική Ευρώπη να αποτελέσει ξεχωριστό γκρουπ από την Δυτική και να εφαρμόσει το σχέδιο που είναι ήδη έτοιμο.

Κύρια σημεία

Scroll to Top