Λύση Ανατολικής Ευρώπης

Λύση Ανατολικής Ευρώπης

Το μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τέτοιο που να μην επιτρέπει την προστασία των εγχώριων κλάδων. Για τις χώρες με χαμηλότερη παραγωγικότητα δηλαδή τις χώρες με χαμηλότερο οικονομικό επίπεδο, είναι ασύμφορο και επιζήμιο να συμμετέχουν σε ένα γκρουπ όπως η ΕΕ. Γιατί δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες χωρών με ψηλότερη παραγωγικότητα.

Στην Ευρώπη, οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, έχουν χαμηλότερο οικονομικό επίπεδο και έτσι χαμηλότερη παραγωγικότητα. Επομένως τι χρειάζεται; Μια λύση είναι να αποτελέσουν ξεχωριστό γκρουπ οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Η άλλη λύση είναι να ακολουθηθεί ένα διαφορετικό μοντέλο από αυτό της ΕΕ που θα επιτρέπει την προστασία των κλάδων ώστε να βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους. Θα συμβούν και τα δύο σύμφωνα με το σχέδιο της Ανατολικής Ευρωπαϊκής Κοινοπολιτείας.

Ας πούμε πως διατηρούμε το μοντέλο της ΕΕ και απλώς διαχωρίζουμε την Ανατολική Ευρώπη από την Δυτική. Και μόνο με αυτό, θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Υπάρχουν διαφορές οικονομικού επιπέδου και εντός της Ανατολικής Ευρώπης αλλά είναι πολύ μικρότερες. Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που είναι στην Ευρωζώνη, θα δημιουργήσουν την Ανατολική Ευρωζώνη

Το ανατολικό ευρώ θα ξεκινήσει με ισοτιμία 1 προς 1 με το ευρώ αλλά αναμένεται να πέσει. Αυτό θα βοηθήσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα των χωρών της Ανατολικής Ευρωζώνης, τόσο ως προς την Δυτική Ευρώπη, όσο και προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Σταδιακά μπορεί να μπουν και άλλες χώρες του γκρουπ της Ανατολικής Ευρώπης στην Ανατολική Ευρωζώνη.

Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν συνετό για χώρες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ανταγωνιστικότητας εντός του γκρουπ. Η συμμετοχή στην Ανατολική Ευρωζώνη θα το επιτείνει. Από την άλλη χώρες που θα είναι στην Ανατολική Ευρωζώνη επειδή τώρα είναι στην ευρώ, θα μπορούν να βγουν αν έχουν πρόβλημα ανταγωνιστικότητας.

Βέβαια οι χώρες με το ψηλότερο οικονομικό επίπεδο και άρα την ψηλότερη παραγωγικότητα θα είναι σε πλεονεκτική θέση. Ή να το πούμε ανάποδα, οι χώρες με το χαμηλότερο οικονομικό επίπεδο και την χαμηλότερη παραγωγικότητα θα είναι σε μειονεκτική θέση. Ενδέχεται να μειώνονται οι διαφορές ανταγωνιστικότητας λόγω χαμηλότερου επιπέδου τιμών. Αλλά και πάλι ίσως να μην αρκεί το χαμηλότερο επίπεδο τιμών για να γίνουν ανταγωνιστικές.

Αν όμως είναι στο ίδιο γκρουπ με χώρες της Δυτικής Ευρώπης, θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Εντός της Ανατολικής Ευρώπης, είναι μικρότερες οι διαφορές εισοδήματος και επομένως παραγωγικότητας. Πάραυτα, γίνονται σημαντικές αλλαγές, σε σχέση με το μοντέλο της ΕΕ ώστε όλες οι χώρες να μπορέσουν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους και να αναπτύξουν κλάδους ψηλής παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα θα εξηγηθεί καλύτερα ξεχωριστά. Τώρα την εξετάζουμε σε σχέση με άλλα μεγέθη.

Το μοντέλο της Ανατολικής Ευρωπαϊκής Κοινοπολιτείας είναι διαφορετικό από αυτό της ΕΕ. Η είσοδος και η έξοδος τόσο στο γκρουπ, όσο και στην Ανατολική Ευρωζώνη θα είναι πιο εύκολες. Αν πχ μια χώρα αντιμετωπίζει πρόβλημα ανταγωνιστικότητας που μπορεί να βελτιωθεί με την προσωρινή έξοδο, θα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο σχετικά εύκολα. Βέβαια αυτή θα είναι η ύστατη λύση και θα καταβάλλονται προσπάθειες να αποφευχθεί.

Κατ' αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να βελτιώσει την παραγωγικότητα διαφόρων κλάδων και μελλοντικά να γίνει ξανά μέλος του γκρουπ, πάλι σχετικά εύκολα. Γενικότερα, στην συμβιβαστική λύση της Αντί-ΝΤΠ, προβλέπεται τα διάφορα γκρουπ να αναπτύξουν το δικό τους μοντέλο, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που υπάρχουν εντός του γκρουπ. Και είναι πολύ διαφορετικές οι συνθήκες στα διάφορα γκρουπ.

Τα άλλα γκρουπ θα μπορούν να πάρουν ιδέες από το ελαττωματικό μοντέλο της ΕΕ που θα υιοθετηθεί από την Δυτική ΕΕ και το βελτιωμένο της Ανατολικής Ευρωπαϊκής Κοινοπολιτείας και να τις προσαρμόσουν ανάλογα με τις ανάγκες τους. Αντιθέτως, λόγω του ελαττωματικού τρόπου σκέψης των Νεοταξιτών, στο ελαττωματικό σχέδιο της ΝΤΠ, προβλέπεται οι άλλες τρεις ηπειρωτικές ενώσεις να υιοθετήσουν το ελαττωματικό μοντέλο της ΕΕ.

Το μοντέλο της Ανατολικής Ευρώπης είναι το καταλληλότερο για τις ιδιαίτερες συνθήκες του γκρουπ αλλά ενδεχομένως να μην είναι το καταλληλότερο για άλλα γκρουπ. Όμως στοιχεία του μοντέλου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα άλλα γκρουπ όπως μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα λίγα θετικά στοιχεία από το ελαττωματικό μοντέλο της ΕΕ.

Με τη δημιουργία της Ανατολικής Ευρωπαϊκής Κοινοπολιτείας, με το μοντέλο που προβλέπεται και την εφαρμογή του σχεδίου που είναι έτοιμο, η Ανατολική Ευρώπη θα μπορέσει να έχει αρκετά ψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από την Δυτική και να την φθάσει σε 25 - 30 χρόνια. Βέβαια αυτό ίσως να συμβεί και πιο γρήγορα όπως πχ σε 15 - 20 χρόνια. Θα εξαρτηθεί από την διαφορά των ρυθμών ανάπτυξης Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης.

Κύρια σημεία

Scroll to Top