Ρυθμοί ανάπτυξης

Ρυθμοί ανάπτυξης

Ο βασικός στόχος της οικονομικής πολιτικής είναι η αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλή εισοδήματος. Η ποσοστιαία αύξηση σε ένα χρόνο, ονομάζεται ρυθμός ανάπτυξης. Στις περισσότερες χώρες, τις περισσότερες χρονιές, έχουμε αύξηση. Μπορεί όμως σε κάποιες περιόδους να έχουμε στασιμότητα ή πτώση. Μια χρονιά όπου οι περισσότερες χώρες είχαν σημαντική πτώση του ΑΕΠ ήταν το 2020 λόγω του lock down που έγινε για την πανδημία του covid. Η μεταβολή σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν -3,1%.

Την επόμενη χρονιά, η παγκόσμια αύξηση ήταν +5,9%. Ένα μεγάλο μέρος αυτής ήταν για να φθάσει το ΑΕΠ σε προ του lock down επίπεδο. Κάποιες χρονιές με αξιοσημείωτες τιμές, σύμφωνα με το Macrotrends ήταν (%) : 1964 +6,56, 1973 +6,41, 1975 0,63, 1982 0,39, 2009 -1,34. Από τις αρχές του '60 μέχρι τα μέσα του '70 η παγκόσμια ετήσια ανάπτυξη ήταν μεταξύ 4% και 6% ενώ από τότε μεταξύ 2% και 5%. Για να έχουμε μια πιο καλή εικόνα για τους ρυθμούς ανάπτυξης μιας χώρας θα πρέπει να εξετάζουμε αρκετά χρόνια.

Σύμφωνα με το IMF, μεταξύ 2013 και 2021, χώρες με ψηλούς μέσους ετήσιους ρυθμούς ήταν (%) : Λιβύη 11,37, Ιρλανδία 8,83, Κίνα 6,56, Τουρκία 5,76, Ινδία 5,49, Μολδαβία 4,60, Αίγυπτος 4,09. Στο ίδιο διάστημα, πλούσιες σε εισόδημα χώρες με ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης ήταν (%) : Σιγκαπούρη 3,13, Κορέα 3,06, Νέα Ζηλανδία 3,01, Ισλανδία 2,86, Λουξεμβούργο 2,75, ΗΑΕ 2,29, Αυστραλία 2,16, Σουηδία 2,09, Κατάρ 2,05, ΗΠΑ 2,03, Δανία 2,03.

Πιο χαμηλά ήταν Βρετανία και Καναδάς, γύρω από 1,5%. Ακόμη πιο χαμηλά, γύρω στο 1%, ήταν Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, με αυτή την σειρά από τον μεγαλύτερο προς το μικρότερο. Ιταλία και Ελλάδα γύρω στο 0%. Της Ιταλίας ήταν ελαφρά αρνητικό ενώ της Ελλάδας ελαφρά θετικό. Στο αρνητικό άκρο, ήταν η Βενεζουέλα με -14,718%.

Να δούμε πόσα χρόνια χρειάζονται για να διπλασιαστεί το εισόδημα, ανάλογα με τον μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης. Με 1% θα διπλασιαστεί σε 70 χρόνια, με 2% θέλει 36 χρόνια, με 3% θα χρειαστούν 24 χρόνια. Με 4% θα πάρει 18 χρόνια, με 5% είναι 15 χρόνια και με 6% μόνο 12 χρόνια. Ακόμη και με 1%, θα διπλασιαστεί το εισόδημα, μετά από δύο γενιές. Όμως με 0%, παραμένει το ίδιο και με αρνητικούς ρυθμούς πέφτει.

Το κατά κεφαλή εισόδημα δείχνει πόσο πλούσια είναι μια χώρα. Συνδέεται με το μέγεθος του ΑΕΠ καθώς είναι το πηλίκο του ΑΕΠ διά του πληθυσμού. Αν ο πληθυσμός παραμένει σταθερός, η αύξηση του ΑΕΠ ισούται με την αύξηση του κατά κεφαλή εισοδήματος. Αν όμως έχουμε αύξηση ή μείωση το πληθυσμού, η μεταβολή το ΑΕΠ θα είναι διαφορετική από αυτή του κατά κεφαλή εισοδήματος.

Ο ρυθμός ανάπτυξης είναι η ετήσια μεταβολή στο ΑΕΠ. Αυτή εν μέρει μπορεί να οφείλεται στην αύξηση του επιπέδου τιμών. Το ποσοστό της αύξησης του επιπέδου τιμών ονομάζεται πληθωρισμός. Η πραγματική ανάπτυξη είναι η ονομαστική ανάπτυξη όπου περιλαμβάνεται και η αύξηση του επιπέδου τιμών, μείον τον πληθωρισμό.

Εδώ υπάρχουν δύο τεχνάσματα που χρησιμοποιούν οι ευρωπαϊστές Νεοταξίτες για να παραπλανήσουν τους ψηφοφόρους και να δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση πως η οικονομία πηγαίνει καλά ενώ στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο. Το πρώτο είναι με την αύξηση του επιπέδου τιμών. Χρησιμοποιούν τις τιμές που δεν έχουν διορθωθεί για την επίδραση του επιπέδου τιμών.

Οι εξαπατημένοι πολίτες βλέπουν μισθούς και συντάξεις να αυξάνονται, όχι γιατί ανεβαίνει το βιοτικό τους επίπεδο αλλά επειδή ανεβαίνει το επίπεδο τιμών. Έτσι έχουν την ψευδαίσθηση πως η οικονομία πηγαίνει καλά ενώ στην πραγματικότητα απλώς ανεβαίνουν όλες οι τιμές ενώ η οικονομία της Ελλάδας τα πηγαίνει πολύ άσχημα. Μια άλλη τακτική παραπλάνησης έχει να κάνει με τους ρυθμούς ανάπτυξης.

Από το 1981 που μπήκαμε στην ΕΕ είναι πάνω από 40 χρόνια. Ας υποθέσουμε πως έχει ανέβει λίγο το οικονομικό επίπεδο από τότε, κάτι που αμφισβητούν πολλοί. Τα παλαιότερα στατιστικά στοιχεία δεν είναι αξιόπιστα για να βγάλουμε συμπεράσματα. Οι εξαπατημένοι πολίτες επειδή έχουν άγνοια οικονομικών θεμάτων δεν γνωρίζουν που θα έπρεπε να βρίσκεται το οικονομικό επίπεδο δηλαδή το κατά κεφαλή εισόδημα σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης, με αποδεκτούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Με ρυθμούς ανάπτυξης 3% θα έπρεπε σε 40 χρόνια να έχει τριπλασιαστεί (3,26 φορές), με 4% να έχει πενταπλασιαστεί (4,8 φορές) και με 5% να έχει επταπλασιαστεί (7,04 φορές). Έτσι αν έχει ανέβει πχ 1,5 φορά ή 50% δηλαδή είναι παταγώδης αποτυχία, το παρουσιάζουν οι ευρωπαϊστές Νεοταξίτες ως επιτυχία. Θα έπρεπε να έχει ανέβει 3 - 7 φορές, ανάλογα με το ποιους θα θεωρήσουμε αποδεκτούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Κύρια σημεία

Scroll to Top