ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Οργάνωση

AUDIO

Δυναμική Δομή 

Η δομή της κίνησης μεταβάλλεται ώστε σε κάθε στάδιο να είναι η καταλληλότερη. Γνωρίζουμε κατά προσέγγιση τη μελλοντική δομή που θα έχει το κόμμα αλλά στο συγκεκριμένο στάδιο δεν είναι η ιδανική.

Η παραδοσιακή δομή κομμάτων είναι της πυραμίδας. Η Νέα Αρχή έχει δομή υβριδική πυραμίδας και δικτύουΞεκινήσαμε με καθαρά δικτυακή μορφή. Μετά προστέθηκε η Συντονιστική Ομάδα και στη συνέχεια οι Ομάδες Εργασίας. 

Τρόπος δημιουργίας   

Ο παραδοσιακός τρόπος δημιουργίας κόμματος είναι από επάνω προς τα κάτω. Ξεκινάει από έναν η περισσότερους  πολιτικούς  που στη συνέχεια συγκεντρώνουν και άλλους πολιτικούς, προσδιορίζουν μια ιδεολογική τοποθέτηση, σχεδιάζουν ένα πρόγραμμα και  προσπαθούν να βρουν υποστηρικτές. Σχεδόν όλα τα κόμματα  με αυτό το τρόπο δημιουργήθηκαν. Η πιo συνηθισμένη περίπτωση σε αυτή τη κατηγορία είναι το ηγετικό κόμμα, δηλαδή το κόμμα που ξεκινάει από έναν ηγέτη. Η μορφή αυτή κομμάτων χρειάζεται αρκετούς οικονομικούς πόρους.

 
Το κίνημα βάσης ακολουθεί την αντίθετη κατεύθυνση, από κάτω προς τα πάνω. Υπάρχει ατζέντα συγκεκριμένων θεμάτων και το πρόγραμμα δεν σχεδιάζεται αλλά προκύπτει αυθόρμητα από μόνο του. Βασίζεται αρκετά στην εθελοντική προσπάθεια και ένα μέρος των υποστηρικτών είναι ήδη συγκεντρωμένο. Για αυτούς τους λόγους  χρειάζονται  πολύ λιγότεροι οικονομικοί πόροι.
 

Παρούσα Δομή   

Υπάρχουν 36 ανεξάρτητες Ομάδες Εργασίας 3 -7 ατόμων.  Οι 6 ομάδες αντιστοιχούν σε Γραμματείες και οι υπόλοιπες 30 αντιστοιχούν σε Τομείς. Οι Τομείς είναι ένα άτυπο Υπουργικό  Συμβούλιο και συγκεντρώνονται σε 10 Γκρουπ.
 
Μετά προστέθηκε η 5μελής Εκτελεστική Ομάδα που μαζί με τους Συντονιστές Γραμματειών (6) και Γκρουπ (10) αποτελούν την  21μελή Πρώτη Συντονιστική Ομάδα. Η Πλήρης Συντονιστική Ομάδα είναι 41μελής και αποτελείται από τους 36 Συντονιστές Ομάδων Εργασίας και τα 5 μέλη της Κεντρικής Ομάδας. 
 
Παράλληλα με τις Ομάδες Εργασίας υπάρχουν τρία Δίκτυα και τρεις Βοηθητικές Ομάδες. Γίνονται αλλαγές τόσο στη δομή της κίνησης όσο και στη σύνθεση των διάφορων Ομάδων (Κεντρικής, Συντονιστικής και Εργασίας). 

Εκτελεστική  Ομάδα   

 Μια 5μελής Εκτελεστική (πρώην Κεντρική) Ομάδα συστήθηκε το Σεπτέμβριο του 2016, με την συμπόρευση της Οργάνωσης Επαγρύπνησης V και του Αντικαθεστωτικού Αγώνα. Απαρτίζεται από άτομα που δεν είναι Συντονιστές σε Γκρουπ η Ομάδες Εργασίας. Συναντιέται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αποτελεί την ηγεσία της κίνησης.  Ένα μέλος εκτελεί για ορισμένο διάστημα χρέη  Προεδρεύοντος (πρώην Γενικού Συντονιστή). Η θητεία μπορεί να είναι 1 η περισσότερα 3μηνα. Η ελάχιστη είναι 3 μήνες και η μέγιστη 2 χρόνια. Στη Εκτελεστική Ομάδα εκπροσωπούνται οι σημαντικότερες οργανώσεις: ΔΕΚΑ (1 μέλος), Οργάνωση Επαγρύπνησης V (2 μέλη) και Αντικαθεστωτικός Αγώνας (2 μέλη). 
 

Συντονιστική Ομάδα   

Κάθε Γκρουπ και κάθε Γραμματεία έχει έναν Συντονιστή. Τα μέλη τους κανονίζουν μεταξύ τους το ποιος και για πόσο θα εκτελεί χρέη Συντονιστή. Οι Συντονιστές των Γραμματειών (6) και των Γκρουπ (10) μαζί με την 5μελή Κεντρική Ομάδα απαρτίζουν τη 21μελή Πρώτη Συντονιστική ΟμάδαΗ Πλήρης Συντονιστική Ομάδα είναι 41μελής και περιλαμβάνει όλους τους Συντονιστές των Ομάδων Εργασίας (36) μαζί με τη 5μελή Κεντρική Ομάδα. Η Πρώτη Συντονιστική Ομάδα έχει 4 Τακτικές Συνελεύσεις το χρόνο. Σε μία από αυτές η Συντονιστική Ομάδα είναι Πλήρης. Εάν κριθεί απαραίτητο, πραγματοποιούνται και Έκτακτες Συνελεύσεις, κάτι τέτοιο όμως δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. 

Εκπρόσωπος   

Υπάρχει ένας εκπρόσωπος της Εκτελεστικής Ομάδας που είναι επίσης μέλος της. Ο Εκπρόσωπος δεν μπορεί να ασκεί και χρέη Προεδρεύοντος (Γενικού Συντονιστή). Είναι ο ενδιάμεσος μεταξύ του εσωτερικού της κίνησης και του περιβάλλοντος της. Ο εκπρόσωπος έχει αναλάβει την διαδικτυακή επικοινωνία και την επικοινωνία της κίνησης με ΜΜΕ, κόμματα, οργανώσεις, υποστηρικτές, μέλη, φίλους. 

Διαμέσου του εκπροσώπου μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή με πρόσωπα και ομάδες που δραστηριοποιούνται στη κίνηση. Ο εκπρόσωπος κάνει ένα φιλτράρισμα και κατευθύνει τους ενδιαφερόμενους ανάλογα. Μπορεί αργότερα να είναι περισσότερα άτομα, εάν κριθεί απαραίτητο.

 Δίκτυα   

Ένα από τα πολύ δυνατά μας σημεία είναι η δικτύωση. Το Δίκτυο της Νέας Αρχής είναι πολύ μεγάλο (πολλές χιλιάδες) και διαφορετικό από τον οργανωτικό μηχανισμό της κίνησης. Αποτελείται από τρία επιμέρους Δίκτυα: 
  • Συνεργαζόμενων Ατόμων
  • Φίλων
  • Συνεργαζόμενων Οργανώσεων
Το Δίκτυο των Συνεργαζόμενων ατόμων αποτελείται από ανθρώπους που βοηθούν ενεργά τη κίνηση αλλά δεν έχουν ενταχθεί στον οργανωτικό μηχανισμό. Οι Φίλοι είναι άνθρωποι που διάκεινται φιλικά προς εμάς, συμφωνούν με τις απόψεις μας αλλά δεν έχουν ενεργή συμμετοχή η είναι σε πολύ μικρό βαθμό. 
Συνήθως οι Συνεργαζόμενες Οργανώσεις διατηρούν επίσημα υπερκομματική στάση και έτσι δεν μπορούν να ενταχθούν στη Νέα Αρχή. Υπάρχει όμως στενή συνεργασία και πολλά άτομα από τις Συνεργαζόμενες Οργανώσεις βρίσκονται στον κομματικό μηχανισμό και στα Δίκτυα Συνεργαζόμενων Ατόμων και Φίλων.
 

Βοηθητικές Ομάδες   

Οι Βοηθητικές Ομάδες αυτή τη στιγμή είναι: 

  • Ασφάλειας (3 Ομάδες)
  • Πληροφοριών και Τεκμηρίωσης  
  • Νομικής Υποστήριξης 

Εσωτερικές Διεργασίες   

Η δομή της Νέας Αρχής είναι δυναμική και μεταβάλλεται διαχρονικά ώστε σε κάθε στάδιο να είναι η πιο κατάλληλη. Η Πλήρης Συντονιστική Ομάδα αποτελείται απο τους 36 Συντονιστές των Ομάδων Εργασίας συν τα 5 μέλη της Κεντρικής Ομάδας. Η σύνθεση Συντονιστικής και Εκτελεστικής Ομάδας είναι προσωρινή και για αυτό δεν τις παρουσιάζουμε.

Οι 30 Ομάδες Εργασίας αντιστοιχούν σε Τομείς και οι 6 σε Γραμματείες. Οι 30 Τομεάρχες θα αποτελούν το εν εν δυνάμει Υπουργικό Συμβούλιο. Μελλοντικά η Εθνική Επιτροπή θα εκλέγει την Κεντρική Επιτροπή αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει Εθνική Επιτροπή. Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται από τα πλέον των 200 μέλη των Ομάδων Εργασίας και συμπληρώνεται από άτομα που βρίσκονται στο Δίκτυο της Νέας Αρχής.

Σε λίγους μήνες θα γίνουν εκλογές και η Κεντρική Επιτροπή θα εκλέξει την Συντονιστική Επιτροπή και αυτή με τη σειρά της την 5μελή Εκτελεστική Επιτροπή από τα μέλη της. Ο αριθμός των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής δεν έχει ακόμη καθοριστεί αλλά θα είναι μονοψήφιος μεταξύ 20 και 50. Το ονόματα των μελών της Εκτελεστικής και της Συντονιστικής Επιτροπής θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο της Νέας Αρχής αλλά δεν θα γίνει λεπτομερής παρουσίαση. Πιθανώς να αναρτηθούν φωτογραφίες και ένα σύντομο βιογραφικό, εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις.   

Για τους ψηφοφόρους σημασία έχουν οι εν δυνάμει υπουργοί, οι υποψήφιοι βουλευτές και ο υποψήφιος Πρωθυπουργός. Δεν έχει σημασία ποιοι απαρτίζουν την Συντονιστική και την Εκτελεστική Επιτροπή. Η Εκτελεστική και η Συντονιστική Επιτροπή θα οριστικοποιήσουν τις θέσεις των Τομεαρχών που θα είναι το εν δυνάμει Υπουργικό Συμβούλιο, θα εκλέξουν τον υποψήφιο του κόμματος για Πρωθυπουργό. Επίσης θα αρχίσουν την διαδικασία επιλογής υποψηφίων βουλευτών. Όταν ολοκληρωθούν αυτά, θα γίνει η παρουσίαση των προσώπων. 

 Άλλοι τρόποι Οργάνωσης  

Στις ΗΠΑ ο έλεγχος του κόμματος βρίσκεται στην Εθνική Επιτροπή που είναι η βάση του κόμματος. Ο Πρόεδρος του κόμματος είναι διαφορετικός από τον υποψήφιο για Πρόεδρο της χώρας. Το κόμμα και συγκεκριμένα το Εθνικό Συνέδριο αποφασίζει τον υποψήφιο του κόμματος για τις Προεδρικές εκλογές. Εάν ο υποψήφιος κατορθώσει να εκλεγεί Πρόεδρος των ΗΠΑ, καθορίζει την κυβέρνηση που συχνά συμπεριλαμβάνει αρκετούς εξωκοινοβουλευτικούς. 

 Για το ελληνικό σύστημα θα  πάρουμε σαν παράδειγμα τη Νέα Δημοκρατία. Και τα άλλα κόμματα παρεμφερή οργάνωση έχουν. Επιλέγουμε τη Νέα Δημοκρατία γιατί οι περισσότεροι προερχόμαστε από αυτό το χώρο και τον γνωρίζουμε καλύτερα. Επίσης τη Νέα Δημοκρατία προσπαθούμε κυρίως να αντικαταστήσουμε και συμπληρωματικά τα τμήματα άλλων κομμάτων που βρίσκονται στο κέντρο.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας είναι περίπου 200 χιλιάδες αλλά τα ενεργά περίπου 50 χιλιάδες. Στις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές ισχυρίζονται ότι ψήφισαν 400 χιλιάδες. Το ανώτερο όργανο είναι το Συνέδριο του κόμματος. Στο Συνέδριο συμμετέχει, η ηγεσία του κόμματος, η ηγεσία διαφόρων κομματικών οργανώσεων καθώς και αιρετοί. Αυτοί δεν είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα όλης της βάσης. Ένα απλό μέλος δεν έχει τη δυνατότητα συμμετοχής.

Το Συνέδριο εκλέγει 150 αιρετούς που μαζί με 142 ex officio συγκροτούν την Πολιτική Επιτροπή που με τη σειρά της ορίζει την Εκτελεστική Επιτροπή.  Οι Τομεάρχες είναι η σκιώδης κυβέρνηση που είναι κοινοβουλευτικοί.  Ο Πρόεδρος του κόμματος είναι και υποψήφιος Πρωθυπουργός.  

Scroll to Top