Αντεπίθεση Βυζαντινών

Αντεπίθεση Βυζαντινών

Διαβάστε λίγο ιστορία να μορφωθείτε και να μην σας κοροϊδεύουν οι ευρώδουλοι!  Αν διαβάσετε λίγο ιστορία θα διαπιστώσετε πως εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τους υποτιθέμενους εταίρους. Έχουμε τραβήξει τελείως διαφορετικούς δρόμους. Στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο είμαστε με ΗΠΑ – Βρετανία – Ρωσία. Καμία από αυτές τις χώρες δεν είναι στην ΕΕ. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Αφού δεν διαβάζετε ιστορία να μορφωθείτε, τουλάχιστον διαβάστε τα άρθρα εδώ να ενημερωθείτε.

Από το τέλος του 3ου μΧ αιώνα έχουμε τραβήξει ξεχωριστούς δρόμους, όχι μόνο εμείς αλλά και όλα τα Βαλκάνια όπως και χώρες της Μέσης Ανατολής. Το 286 μΧ, ο Αυτοκράτορας Διοκλητιανός, ένας από τους μεγαλύτερους διώκτες των Χριστιανών χώρισε διοικητικά την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σε Δυτική και Ανατολική. Πήρε περίπου έναν αιώνα για να διαχωριστούν τελείως.

Το 330 μΧ, ο ελληνικής καταγωγής αυτοκράτορας Κωνσταντίνος μεταφέρθηκε στην πόλη Βυζάντιο που την μετονόμασε σε Κωνσταντινούπολη. Έκανε πολλές μεταρρυθμίσεις, επίσημη γλώσσα τα ελληνικά και ημιεπίσημη θρησκεία τον Χριστιανισμό. Λίγο πριν τον θάνατο του βαφτίστηκε Χριστιανός. Έναν περίπου αιώνα μετά την ολοκλήρωση του διαχωρισμού της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας σε Δυτική και Ανατολική, η Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διαλύθηκε γιατί η Ρώμη έχασε τον κεντρικό έλεγχο των περιοχών.

Αντίθετα το Βυζάντιο άκμασε και για μια χιλιετία ήταν το δυνατότερο οικονομικά, στρατιωτικά και πολιτισμικά κράτος της Ευρώπης. Κατά τον διαχωρισμό περιλάμβανε Βαλκάνια, Τουρκία, Ισραήλ, Λίβανο και τα παράλια Συρίας, Ιορδανίας, Αιγύπτου και της μισής Λιβύης. Τα βορειοδυτικά παράλια της Αφρικής ανήκαν στην Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Στην μεγαλύτερη του έκταση, γύρω στο 555 μΧ, το Βυζάντιο περιλάμβανε όλα τα παράλια της Αφρικής, το νότιο τμήμα της Ιβηρικής χερσονήσου και σχεδόν όλη την Ιταλία.

Το 1054 μΧ, έγινε το Μεγάλο Σχίσμα ή το Σχίσμα Ανατολής Δύσης μεταξύ της Ορθόδοξης και της Καθολικής εκκλησίας. Λίγο αργότερα, το 1095 μΧ, ξεκίνησαν οι Σταυροφορίες, οι οποίες σε γενικές γραμμές δεν είχαν καμία σχέση με το Βυζάντιο. Εμάς σημείο αναφοράς μας είναι οι Βυζαντινοί, όχι οι Σταυροφόροι. Σε κάποια συνεργάστηκαν αλλά το 1204 μΧ, οι Σταυροφόροι άλωσαν την Κωνσταντινούπολη και ξεκίνησε η Φραγκοκρατία ή Λατινοκρατία. Ο πιο συνηθισμένος όρος Φραγκοκρατία δεν είναι σωστός διότι οι Φράγκοι ήταν γερμανική φυλή που μετακινήθηκε στην Γαλλία.

Στην Λατινοκρατία συμμετείχαν κυρίως σημερινοί Γάλλοι και Ιταλοί. Η Λατινοκρατία αποδυνάμωσε το Βυζάντιο που έπεσε τελικά το 1453 μΧ στους Οθωμανούς. Και τη διάστημα της Τουρκοκρατίας είχαμε ξεχωριστή πορεία από την υπόλοιπη Ευρώπη. Ναι μεν ήταν περίοδος παρακμής διότι η μεγαλύτερη παρακμή είναι η υποδούλωση αλλά σημασία έχει πως η δική μας πορεία και των Βαλκανίων, ήταν χωριστή από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, όχι όλες. Το Βυζάντιο δεν ήταν καθαρά ελληνικό αλλά η Ελλάδα είναι η σημερινή χώρα που έχει μεγαλύτερη σχέση με το Βυζάντιο.

Οι χώρες περνάνε περιόδους ακμής και παρακμής. Είχαμε πολλούς αιώνες ακμής που τέλειωσε με την κατάκτηση των Ρωμαίων. Βέβαια αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι Ρωμαίοι να διαδώσουν τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό σε όλη την Ευρώπη. Στην συνέχεια είχαμε χίλια χρόνια ακμής με το Βυζάντιο που ήταν τον ισχυρότερο κράτος της Ευρώπης. Τελείωσε με τις δύο αλώσεις, από τους Λατίνους το 1204 μΧ και τους Οθωμανούς το 1453 μΧ.       

Αν συγκρίνουμε την μουσική, το χορό, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική το φαγητό και διάφορα άλλα πολιτισμικά στοιχεία, είναι πολύ πιο κοντά στις χώρες που βρισκόντουσαν στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές. Βέβαια βάση όλων αποτελεί ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός αλλά παρατηρούμε διαφορές μεταξύ χωρών που βρισκόντουσαν στην Δυτική και την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Η ευρωπαϊκή πορεία οδήγησε σε τεράστια παρακμή. Οι Βυζαντινοί πρέπει να αντεπιτεθούν και να ανακαταλάβουν τα εδάφη του Βυζαντίου από τους Σταυροφόρους για μια νέα περίοδο ακμής. Πρέπει οι χώρες που ήταν στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία να διαχωριστούν από τις χώρες των Σταυροφόρων. Η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησε στις Σταυροφορίες και αφορούσε τις χώρες που συμμετείχαν στις Σταυροφορίες, όχι αυτές που ήταν στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

Κάποιοι Σλάβοι ανήκαν διοικητικά στο Βυζάντιο καθώς έγινε ειρηνική εισβολή. Ακόμη και αυτοί που δεν ανήκαν διοικητικά, ανήκαν πολιτισμικά διότι η πολιτισμική επιρροή του Βυζαντίου ξεπερνούσε τα διοικητικά όρια του. Έφθανε σε όλη σχεδόν την τότε Ρωσία. Η κατάκτηση στης Σιβηρίας από τους Ρώσους έγινε μετά την πτώση του Βυζαντίου, τον 15ο και 16ο αιώνα μΧ.

Υπάρχουν δύο εκδοχές για την ανασύσταση του Βυζαντίου. Ή θα έχει σχέσεις με ΗΠΑ – Βρετανία ή θα έχει σχέσεις με την Ρωσία. Πάντως με την υπόλοιπη Ευρώπη δεν μπορούμε να έχουμε σχέσεις καθώς οι πορείες μας είναι διαφορετικές εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια. Υπάρχει και μια τρίτη εκδοχή, μια συμφωνία ποσοστών μεταξύ ΗΠΑ – Βρετανίας και Ρωσίας για από κοινού επιρροή στην νέα Βυζαντινή αυτοκρατορία.

Κλέαρχος

Scroll to Top