Ομιλία Καραμανλή

Κωνσταντίνος Καραμανλής

Αποσπάσματα ομιλίας του στο Α' Συνέδριο ΝΔ

Χαλκιδική 5-7 Μαϊου 1979

...γιατί με το Συνέδριο αυτό πραγματοποιείται παλιά και μόνιμη επιθυμία μου: Να οργανωθεί δημοκρατικά το κόμμα... και γιατί δίνει το παράδειγμα για τη δημιουργία πολιτικών Οργανισμών δημοκρατικά συντεταγμένων στη θέση των βραχύβιων προσωπικών κομμάτων... συνδυάζει την υγιή παράδοση με ότι καλύτερο έχει να μας προσφέρει η σύγχρονη σκέψη... προωθεί στη Βαλκανική την ιδέα της πολυμερούς συνεργασίας που θα προαγάγει τα συμφέροντα των λαών της και θα προστατεύσει την ειρήνη της περιοχής...στο χώρο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας η χώρα μας διατηρώντας τα εθνικά της χαρακτηριστικά θα επιτύχει την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη, θα κατοχυρώσει τους δημοκρατικούς της θεσμούς και θα ενισχύσει την εθνική της ανεξαρτησία...

σε μια δημοκρατία που να συνδυάζει την ελευθερία με την τάξη και την τάξη με την κοινωνική δικαιοσύνη... δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντα ορισμένης κοινωνικής τάξεως αλλά εκείνων που την ακολουθούν και προέρχονται από όλες τις τάξεις του Ελληνικού λαού για το σύνολο του οποίου και αγωνίζεται... αδέσμευτη από δογματισμούς και μεσσιανισμούς διατηρεί τη δυνατότητα να προσφεύγει στις προσφερότερες κάθε φορά λύσεις ακόμη και τις πιο ριζοσπαστικές που υπαγορεύονται από τα συμφέροντα του Έθνους... δεν εντάσσεται στο ανεδαφικό και παραπλανητικό σχήμα Δεξιά-Κέντρο-Αριστερά... οι διαφορές μεταξύ των περισσότερων δημοκρατικών κομμάτων είναι η τεχνητές ή ασήμαντες και υπαγορεύονται από την ανάγκη να διατηρήσουν τη παρουσία τους στο πολιτικό στίβο... οι διαφορές όπου υπάρχουν περιορίζονται στην έκταση του κρατικού παρεμβατισμού...

η δημοκρατία δεν μπορεί να εδραιωθεί και να λειτουργήσει ομαλά και αποδοτικά χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη... θεωρεί όλους τους Έλληνες ίσους όχι μόνο απέναντι του νόμου αλλά και των ευκαιριών πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών... για να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο η δημοκρατία πρέπει κάθε πολίτης να είναι απαλλαγμένος από την αβεβαιότητα για το μέλλον, εξασφαλίζοντας μόνιμη απασχόληση, δίκαιη αμοιβή του μόχθου του και πλήρη ασφάλιση για το μέλλον αυτού και των παιδιών του... όταν ένας λαός δεν μπορεί να πετύχει την κοινωνική δικαιοσύνη στα πλαίσια της δημοκρατίας κλονίζεται η εμπιστοσύνη του στην ιδέα της δημοκρατίας...προϋπόθεση αναπτύξεως μιας ελεύθερης οικονομίας είναι η συνεχής αύξηση της αγοραστικής δύναμης των μεγάλων λαϊκών στρωμάτων... η οικονομική ελευθερία δεν μπορεί να είναι απεριόριστη. Πρέπει να συνδυάζει το ατομικό με το κοινωνικό συμφέρον. Αυτή ακριβώς την εξισορρόπηση εκφράζει η οικονομική της φιλοσοφία.

Η οικονομική ανάπτυξη δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά προϋπόθεση και μέσο κοινωνικής προόδου... η ευτυχία του ανθρώπου εξαρτάται περισσότερο από τη ποιότητα της ζωής του παρά από το πλούτο που διαθέτει... η ασυδοσία στον ανταγωνισμό κλονίζει τις βάσεις της οικονομικής και κοινωνικής ζωής... το κράτος οφείλει να παρεμβαίνει και να εξισορροπεί τις κοινωνικές και οικονομικές αντιθέσεις και να περιορίζει τις ανισότητες... η ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα προσφέρει στους νέους μεγάλες δυνατότητες για την προσωπική τους προκοπή...και με τα κριτήρια αυτά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν ριζοσπαστικός φιλελευθερισμός που ευρίσκεται μεταξύ του παραδοσιακού φιλελευθερισμού και του δημοκρατικού σοσιαλισμού....

Scroll to Top