Παράρτημα 2

Παράρτημα 2

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  
Δυτική ΕΚ Μ.Ε. Ανατολική ΕΚ
Λουξεμβούργο 130.321
Ιρλανδία 125.373
Νορβηγία 113.913
Ελβετία 82.698
Δανία 73.528
Ολλανδία 68.862
Αυστρία 67.358
Βέλγιο 64.552
Σουηδία 64.265
Γερμανία 62.941
Φινλανδία 61.000
Γαλλία 55.336
Βρετανία 54.558
Ιταλία 51.925
48.555 Τσεχία
48.541 Ισραήλ
48.000 Λιθουανία
Μάλτα 47.467
Ισπανία 45.272
43.419 Σλοβενία
43.080 Πολωνία
42.284 Ουγγαρία
41.718 Κύπρος
41.674 Ρουμανία
Πορτογαλία 41.102
41.060 Εσθονία
37.301 Τουρκία
37.130 Ελλάδα
36.379 Ρωσία
34.428 Λετονία
33.891 Κροατία
33.134 Σλοβακία
28.575 Βουλγαρία
22.887 Μαυροβούνιο
22.068 Σερβία
22.028 Λευκορωσία
20.190 Β. Μακεδονία
16.871 Γεωργία
16.777 Βοσνία
15.747 Αλβανία
15.457 Μολδαβία
14.566 Αρμενία
14.305 Ουκρανία
ΠΙΝΑΚΑΣ 2  
Δυτική ΕΚ Μ.Ε. Ανατολική ΕΚ
Λουξεμβούργο 182.449
Ιρλανδία 175.523
Νορβηγία 159.479
Ελβετία 115.777
Δανία 102.939
Ολλανδία 96.407
Αυστρία 94.301
Βέλγιο 90.373
Σουηδία 89.971
Γερμανία 88.117
Φινλανδία 85.401
Γαλλία 77.470
Βρετανία 76.381
Ιταλία 72.695
67.977 Τσεχία
67.958 Ισραήλ
67.200 Λιθουανία
Μάλτα 66.454
Ισπανία 63.381
60.787 Σλοβενία
60.312 Πολωνία
59.198 Ουγγαρία
58.405 Κύπρος
58.344 Ρουμανία
Πορτογαλία 57.542
57.484 Εσθονία
52.221 Τουρκία
51.982 Ελλάδα
50.931 Ρωσία
48.199 Λετονία
47.448 Κροατία
46.388 Σλοβακία
40.005 Βουλγαρία
32.042 Μαυροβούνιο
30.895 Σερβία
30.839 Λευκορωσία
28.266 Β. Μακεδονία
23.619 Γεωργία
23.487 Βοσνία
22.046 Αλβανία
21.639 Μολδαβία
20.392 Αρμενία
20.027 Ουκρανία
ΠΙΝΑΚΑΣ 3  
Δυτική ΕΚ Μ.Ε. Ανατολική ΕΚ
Λουξεμβούργο 182.449
Ιρλανδία 175.523
Νορβηγία 159.479
Ελβετία 115.777
Δανία 102.939
Ολλανδία 96.407
95.977 Τσεχία
95.958 Ισραήλ
95.200 Λιθουανία
Αυστρία 94.301
Βέλγιο 90.373
Σουηδία 89.971
88.787 Σλοβενία
88.312 Πολωνία
Γερμανία 88.117
87.198 Ουγγαρία
86.405 Κύπρος
86.344 Ρουμανία
85.484 Εσθονία
Φινλανδία 85.401
80.221 Τουρκία
79.982 Ελλάδα
78.931 Ρωσία
Γαλλία 77.470
Βρετανία 76.381
76.199 Λετονία
75.448 Κροατία
74.388 Σλοβακία
Ιταλία 72.695
68.005 Βουλγαρία
Μάλτα 66.454
Ισπανία 63.381
60.042 Μαυροβούνιο
58.895 Σερβία
58.839 Λευκορωσία
Πορτογαλία 57.542
56.266 Β. Μακεδονία
51.619 Γεωργία
51.487 Βοσνία
50.046 Αλβανία
49.639 Μολδαβία
48.392 Αρμενία
48.027 Ουκρανία
Scroll to Top