Πέντε λίστες

Πέντε λίστες

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει να παρατηρήσει κανείς πέντε λίστες: 1) λίστα Λαγκάρντ 2) λίστα ένθερμων υποστηρικτών της Ευρωπαϊκής Δικτατορίας 3) λίστα όσων τα έφαγαν στο Χρηματιστήριο 4) λίστα όσων τα έφαγαν με άλλους τρόπους 5) λίστα Λουμινάτηδων. Ένα συμπέρασμα πολύ γενικό που βγαίνει είναι πως σε γενικές γραμμές αποτελούν τους ίδιους κύκλους.

Από αυτές τις λίστες μία έχει κυκλοφορήσει, η λίστα Λαγκάρντ. Άλλη μία επίσης μπορεί να την φτιάξει σε μεγάλο βαθμό οποιοσδήποτε, την λίστα των ένθερμων υποστηρικτών της Ευρωπαϊκής Δικτατορίας. Βέβαια εκτός από αυτούς που έχουν βγει φανερά και έχουν υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Δικτατορία, είναι και άλλοι που δρουν παρασκηνιακά.

Άλλες δύο λίστες μπορεί να φτιάξει καθένας σε ένα μικρό μόνο μέρος τους. Είναι οι λίστες όσων τα έφαγαν στο Χρηματιστήριο και με άλλους τρόπους. Η λίστα των Λουμινάτηδων είναι πολύ δύσκολο να φτιαχτεί από οποιονδήποτε.

Το καλό όμως είναι πως πολλά ονόματα που περιέχονται στις δύο πρώτες λίστες, την λίστα Λαγκάρντ που είναι γνωστή και την λίστα των ένθερμων υποστηρικτών της Ευρωπαϊκής Δικτατορίας που μπορεί να φτιάξει οποιοσδήποτε σε μεγάλο μέρος της, βρίσκονται και στις άλλες τρεις λίστες. Αν δεν είναι οι ίδιοι, είναι φίλοι τους ή συγγενείς τους δηλαδή ο ίδιος κύκλος. Να τα δούμε πιο αναλυτικά.

Αυτοί που τα έφαγαν στο Χρηματιστήριο, τα έφαγαν και με άλλους τρόπους. Βέβαια οι δύο λίστες δεν είναι ολόιδιες αλλά έχουν πολλά κοινά ονόματα. Πάμε παρακάτω. Αυτοί που τα έφαγαν στο Χρηματιστήριο και με άλλους τρόπους, τα έβγαλαν έξω και βρίσκονται στην λίστα Λαγκάρντ ή στην λίστα Μπόγιαρνς.

Τέλος βλέποντας την λίστα των Λουμινάτηδων, κανείς συμπεραίνει ότι οι Λουμινάτηδες είναι υποστηρικτές της Ευρωπαϊκής Δικτατορίας, τα έφαγαν στο Χρηματιστήριο και με άλλους τρόπους, τα έβγαλαν έξω και βρίσκονται στις λίστες Λαγκάρντ και Μπόγιαρνς. Συνδυάζοντας αυτά και με άλλα στοιχεία βγαίνει το εξής συμπέρασμα.

Οι Λουμινάτηδες θέλουν να εγκαθιδρύσουν μια Παγκόσμια Δικτατορία για να ελέγχουν τον κόσμο και να εξαπατούν και να εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους. Η Ευρωπαϊκή Δικτατορία είναι ένα τμήμα της Παγκόσμιας Δικτατορίας. Θα συμπληρώνεται από Αφρικανική, Ασιατική και Αμερικανική Δικτατορία.

Οι Λουμινάτηδες θεωρούν τους εαυτούς τους φωτισμένους. Αυτό σημαίνει εξάλλου η λέξη Illuminati. Πιστεύουν ότι οι απλοί άνθρωποι δεν είναι σε θέση να σκεφτούν σωστά γύρω από πολιτικά ζητήματα και να πάρουν σωστές αποφάσεις. Αυτές οι αποφάσεις πρέπει να αφεθούν στα χέρια μιας «φωτισμένης» ψευτοελίτ. Το φωτισμένης είναι σε εισαγωγικά γιατί είναι αυτό που πιστεύουν οι ίδιοι για τους εαυτούς τους, χωρίς να σημαίνει ότι ισχύει πραγματικά.

Όμως οι άνθρωποι πρέπει να έχουν την ψευδαίσθηση της δημοκρατίας σε ένα επιφανειακό επίπεδο ενώ στην πραγματικότητα οι Λουμινάτηδες θα κινούν τα νήματα υπόγεια. Για να μπορούν να κινούν τα νήματα χρειάζονται οικονομική και μιντιακή δύναμη. Και η μιντιακή δύναμη στηρίζεται στην οικονομική δύναμη.

Η οικονομική δύναμη μετατρέπεται σε μιντιακή και χρησιμεύει για την χειραγώγηση και πλύση εγκεφάλου των μαζών που είναι ανίκανες να σκεφτούν και να αποφασίσουν σωστά. Οι Λουμινάτηδες παίρνουν τις «σωστές» αποφάσεις και μετά χρησιμοποιούν τα μίντια για να κάνουν πλύση εγκεφάλου στις μάζες και να επιβάλουν τις δικές τους αποφάσεις και απόψεις.

Πως αποκτάται η οικονομική δύναμη; Οι Λουμινάτηδες κλέβουν από τις μάζες με κάθε δυνατό τρόπο. Δηλαδή μας κλέβουν και στην συνέχεια χρησιμοποιούν τα χρήματα μας για να μας κάνουν πλύση εγκεφάλου με την προπαγάνδα των ΜΜΕ και να επιβάλουν τις απόψεις τους και τις αποφάσεις τους.

Η απόκτηση οικονομικής δύναμης για κάποιους από τους Λουμινάτηδες είναι μέσον αλλά για πολλούς είναι αυτοσκοπός. Δηλαδή εμπλέκονται στο σύστημα των Λουμινάτηδων για να πλουτίσουν και όχι για τους άλλους σκοπούς που χρησιμοποιούν ως μέσο την οικονομική δύναμη. Υπάρχει και μια ενδιάμεση κατηγορία Λουμινάτηδων που η οικονομική δύναμη είναι και μέσον και αυτοσκοπός.

Θόδωρος

Scroll to Top