Προσοχή για νοθεία

Προσοχή για νοθεία

Φουσκωμένα ποσοστά ΝΔ

Αν δούμε αποτελέσματα για την ΝΔ (και το ΠΑΣΟΚ;) πάνω από αυτά της μυστικής δημοσκόπησης, κατά την άποψη μας υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να έχει γίνει νοθεία. Για όσους δεν ξέρουν την διαδικασία, νοθεία μπορεί να γίνει κυρίως στα εκλογικά τμήματα. Θα περιγράψω την διαδικασία για να γίνει αντιληπτό πόσο διάτρητη είναι και πόσο εύκολα μπορεί να γίνει νοθεία.

Υπάρχουν τρεις επίσημα διορισμένοι εκλογικοί αντιπρόσωποι. Ο ένας (ή μία) είναι δικηγόρος, συμβολαιογράφος κλπ (νομικός) και οι άλλοι δύο βοηθοί. Ο νομικός είναι ο βασικός υπεύθυνος που έχει το κλειδί της κάλπης. Μαζί με τον έναν βοηθό, κάθεται στα γραφεία με τον εκλογικό κατάλογο, παίρνει τις ταυτότητες και σβήνει τα ονόματα αυτών που ψηφίζουν. Ο δεύτερος βοηθός ασχολείται με τα ψηφοδέλτια και την τακτοποίηση του δωματίου. Κατά την διάρκεια της ημέρας, αλλάζουν ρόλους. 

Μετά είναι οι αντιπρόσωποι των κομμάτων που δεν είναι επίσημοι, διορισμένοι από το κράτος. Αν και δεν είναι υποχρεωμένοι, είθισται να βοηθάνε τους τρεις επίσημους εκλογικούς αντιπροσώπους. Πολλά κόμματα δυσκολεύονται να συμπληρώσουν εκλογικούς αντιπροσώπους, ειδικά τα μικρότερα. Όπου δεν έχει ένα κόμμα εκλογικούς αντιπροσώπους, μπορεί να «φάει χοντρό ρίξιμο», να βγάλουν ψηφοδέλτια του άκυρα ή να τα αντικαταστήσουν με άλλων κομμάτων.

Κάτι άλλο που συμβαίνει είναι να μην υπάρχουν αντιπρόσωποι των κομμάτων από την αρχή μέχρι το τέλος της ψηφοφορίας. Αν δεν βγαίνουν οι αριθμοί των αντιπροσώπων, μπορεί κάποιος αντιπρόσωπος να είναι σε δύο ή τρία εκλογικά τμήματα, στο ίδιο εκλογικό κέντρο. Μόλις τελειώσει, η ψηφοφορία κλειδώνουν τις πόρτες και αρχίζει η καταμέτρηση των ψήφων.

Οι πόρτες δεν ξεκλειδώνουν μέχρι να τελειώσει η καταμέτρηση, εκτός αν υπάρχει επείγουσα ανάγκη για τουαλέτα. Αδειάζουν την κάλπη σε ένα μεγάλο τραπέζι (συνήθως ενώνουν σχολικά γραφεία), κάθονται γύρω γύρω, ανοίγουν τα ψηφοδέλτια και μετράνε. Όταν τελειώσει η καταμέτρηση, γράφουν τα αποτελέσματα και τα υπογράφουν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Ο νομικός τα στέλνει συνήθως με φαξ, στο Υπουργείο Εσωτερικών (ή σε κάποιο Δικαστήριο). Ξαναρίχνουν τα ψηφοδέλτια στην κάλπη που σφραγίζεται. 

Οι αντιπρόσωποι των κομμάτων ειδοποιούν τις τοπικές ή τις νομαρχιακές οργανώσεις για τα αποτελέσματα. Αυτές τα στέλνουν στα κεντρικά των κομμάτων που βγάζουν τα δικά τους αποτελέσματα, για να τα συγκρίνουν με αυτά που θα δώσει η Singular. Αν όλα τα κόμματα έχουν αντιπροσώπους που βρίσκονται στο εκλογικό τμήμα από την αρχή έως το τέλος της ψηφοφορίας και προσέχουν, δύσκολα γίνεται νοθεία. Όμως αυτό δεν συμβαίνει.

Ακόμα και μεγάλα κόμματα έχουν δυσκολία να συμπληρώσουν εκλογικούς αντιπροσώπους. Να δώσω κάποια παραδείγματα για το τι μπορεί να γίνει. Πολλές φορές οι εκλογικοί αντιπρόσωποι των κομμάτων δεν πάνε από την αρχή της ψηφοφορίας ή φεύγουν από την αίθουσα, να πάνε τουαλέτα, για καφέ κλπ. Αν είναι μιλημένοι οι επίσημοι εκλογικοί αντιπρόσωποι, μπορούν να ρίξουν ψηφοδέλτια κάποιου κόμματος και μετά να σβήσουν κάποια ονόματα από αυτούς που δεν ήρθαν «και καλά ότι ψήφισαν».

Μπορεί πχ να γίνει κάτι τέτοιο αν μείνουν στο εκλογικό τμήμα μόνοι τους, οι επίσημοι εκλογικοί αντιπρόσωποι που είναι μιλημένοι και οι αντιπρόσωποι κάποιων κομμάτων που είναι στο κόλπο, πχ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, τυχαία το λέω. Πάντως κυβέρνηση είναι η ΝΔ και αυτή ορίζει τους εκλογικούς αντιπροσώπους. Στην διαδικασία καταμέτρησης, ό,τι θέλουν μπορούν να κάνουν στα εκλογικά τμήματα, οι παρευρισκόμενοι.

Μπορούν να βγάλουν άκυρα πολλά ψηφοδέλτια ενός κόμματος, να αντικαταστήσουν ψηφοδέλτια ενός κόμματος με άλλων, να προσθέσουν ψηφοδέλτια και να σβήσουν ονόματα από τους εκλογικούς καταλόγους. Η μόνη δικλείδα ασφαλείας που έχει ένα κόμμα είναι η παρουσία ενός προσεκτικού αντιπροσώπου του. Αν δεν έχει, οι υπόλοιποι μπορεί να συμφωνήσουν να αλλοιώσουν το πραγματικό αποτέλεσμα σε βάρος του. Το εκλογοδικείο δεν βγάζει άκρη γιατί οι κάλπες μετά σφραγίζονται και κανείς δεν ξέρει τι έχει γίνει πριν σφραγιστούν.

Το εκλογοδικείο αποφασίζει με βάση την σφραγισμένη κάλπη. Όσες καταμετρήσεις και να γίνουν, αν έχουν γίνει αλλαγές όταν κλειδώθηκαν μέσα στο δωμάτιο όλοι, δεν αλλάζει το αποτέλεσμα. Η μόνη ασφάλεια για κάθε κόμμα, είναι οι εκλογικοί του αντιπρόσωποι. Πρέπει τα μικρά κόμματα που δυσκολεύονται να συμπληρώσουν αντιπροσώπους, να κάνουν ένα κοινό μέτωπο, μια συμμαχία, ώστε να υπάρχει κάποιος της συμμαχίας, σε κάθε εκλογικό τμήμα.

Η Singular μπορεί αρχικά να μαγειρέψει τα νούμερα αλλά τα τελικά δύσκολα τα μαγειρεύει ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ. Νοθεία μπορεί να γίνει σε βάρος κομμάτων που δεν έχουν αντιπροσώπους. Βέβαια η κάλπη μπορεί να ξεσφραγιστεί, να αλλάξει το περιεχόμενο και μετά να ξανά σφραγιστεί. Εκεί όμως θα υπάρχει διαφορά για το εκλογικό τμήμα, από τα αρχικά αποτελέσματα που έχουν οι εκλογικοί αντιπρόσωποι των κομμάτων, τα οποία έχουν όλοι υπογράψει.

Αν υπάρχουν εκλογικοί αντιπρόσωποι όλων των κομμάτων, σε κάθε εκλογικό τμήμα, για όλη την διάρκεια της ψηφοφορίας και την καταμέτρηση, δύσκολα γίνεται νοθεία. Όμως αυτό είναι κάτι θεωρητικό που στην πράξη δεν συμβαίνει. Έτσι αυτοί που δεν συμπληρώνουν εκλογικούς αντιπροσώπους, μπορεί να έχουν ποσοστά σημαντικά μειωμένα από τα πραγματικά. Σε αυτές τις εκλογές, να είναι πολύ προσεκτικά τα κόμματα γιατί ενδέχεται να γίνει νοθεία. Κάτι πρέπει να κάνουν για να μην την πατήσουν.

Πέτρος

Scroll to Top