Διεθνές εμπόριο και εξειδίκευση 2

Διεθνές εμπόριο και εξειδίκευση 2

Διεθνές εμπόριο και εξειδίκευση 1

Υποστήριξα πως συμφέρει την χώρα μόνο αν η αύξηση της παραγωγής λόγω εξαγωγών (ΑΠΕ) είναι μεγαλύτερη ή ίση από την μείωση λόγω υποκατάστασης (ΜΠΥ) των εγχώριων προϊόντων (και υπηρεσιών) από εισαγόμενα. Γιατί έγραψα πως μπορεί να συμφέρει ακόμη κι αν είναι ίση; Υπάρχει και άλλο ένα μέγεθος, αρκετά μικρότερο σε σχέση με τα άλλα δύο.

Το πάω σιγά σιγά για να μην μπερδευτούν οι αναγνώστες. Επί της ουσίας δεν αλλάζει τίποτα όπως θα γίνει κατανοητό στην συνέχεια. Η διαφορά ΑΠΕ - ΜΠΥ είναι αυτή που κυρίως καθορίζει αν ωφελείται ή ζημιώνεται μια χώρα. Το αρκετά μικρότερο μέγεθος είναι η αύξηση της παραγωγής λόγω βελτίωσης της παραγωγικότητας (ΑΒΠ). Ας πάμε πάλι στο αρχικό υποθετικό παράδειγμα των δύο χωρών, Α και Β.

Με την εξειδίκευση, θα υπάρξει μια μικρή αύξηση της παραγωγικότητας και των δύο χωρών. Η Α είναι πιο παραγωγική στα ψυγεία και η Β στους υπολογιστές. Η παραγωγή υπολογιστών στην Α αντικαθίσταται με την παραγωγή ψυγείων για την Β που είναι καλύτερη δηλαδή πιο παραγωγική η διαδικασία. Παρομοίως η παραγωγή ψυγείων στην Β αντικαθίσταται με την παραγωγή υπολογιστών για την Α που είναι καλύτερη δηλαδή πιο παραγωγική διαδικασία.

Ας υποθέσουμε πως η αύξηση της παραγωγής λόγω βελτίωσης της παραγωγικότητας είναι ΑΒΠ συνολικά και για τις δύο χώρες. Για χάρη απλούστευσης ας πούμε πως η κάθε χώρα ωφελείται κατά το ήμισυ δηλαδή κερδίζει το μισό από την αθροιστική αύξηση της παραγωγής λόγω βελτίωσης παραγωγικότητας. Με την προσθήκη του μεγέθους ΑΒΠ, τροποποιούνται ως εξής οι σχέσεις.

Α: ΑΕΠ2 = ΑΕΠ1 + ΚΨΒ - ΚΥΑ + ΑΒΠ/2         Β: ΑΕΠ2 = ΑΕΠ1 - ΚΨΒ + ΚΥΑ + ΑΒΠ/2 = ΑΕΠ1 - (ΚΨΒ - ΚΥΑ) + ΑΒΠ/2

Στην περίπτωση που ΚΨΒ = ΚΥΑ θα ωφεληθούν λίγο και οι δύο χώρες κατά ΑΒΠ/2. Αυτό εννοούν οι ανώμαλοι οι Νεοταξίτες με το win - win που λένε. Βλέπουν το μικρό και παραβλέπουν το μεγάλο ή αλλιώς διυλίζουν τον κώνωπα και καταπίνουν την κάμηλο. Άλλοι το κάνουν εσκεμμένα γιατί είναι απατεώνες και άλλοι κατά λάθος επειδή είναι άσχετοι. Πάλι έχουμε τρεις περιπτώσεις αλλά με υποπεριπτώσεις.

1) ΚΨΒ > ΚΥΑ -> ΚΨΒ - ΚΥΑ > 0 ωφελείται η Α αλλά για την Β υπάρχουν τρεις υποπεριπτώσεις:

ΚΨΒ - ΚΨΑ > ΑΒΠ/2 ζημιώνεται    ΚΨΒ - ΚΥΑ = ΑΒΠ/2 είναι αδιάφορο    ΚΨΒ - ΚΥΑ < ΑΒΠ/2 ωφελείται

2) ΚΨΒ < ΚΨΑ -> ΚΨΒ - ΚΥΑ < 0 ωφελείται η Β αλλά για την Α υπάρχουν τρεις υποπεριπτώσεις:

ΚΥΑ - ΚΨΒ > ΑΒΠ/2 ζημιώνεται    ΚΥΑ - ΚΨΒ = ΑΒΠ/2 είναι αδιάφορο    ΚΥΑ - ΚΨΒ < ΑΒΠ/2 ωφελείται

3) ΚΨΒ = ΚΨΑ -> ΚΨΒ - ΚΥΑ = 0      ωφελούνται  Α και Β κατά ΑΒΠ/2

Ας το γενικεύσουμε για μία χώρα. Με την προσθήκη του μεγέθους ΑΒΠ, οι σχέσεις τροποποιούνται ως εξής.

ΑΕΠ2 = ΑΕΠ1 + ΑΠΕ - ΜΠΥ + ΑΒΠ = ΑΕΠ1 - (ΜΠΥ - ΑΠΕ) + ΑΒΠ.

Αν ΑΠΕ > ΜΠΥ, τότε το μέγεθος ΑΠΕ - ΜΠΥ είναι θετικό και η χώρα ωφελείται σε όλες τις περιπτώσεις. Αν η αύξηση της παραγωγής λόγω εξαγωγών (ΑΠΕ) είναι ίση με την μείωση της παραγωγής λόγω υποκατάστασης (ΜΠΥ) των εγχώριων προϊόντων (και υπηρεσιών) από εισαγόμενα δηλαδή ΑΠΕ = ΜΠΥ, τότε η χώρα ωφελείται λίγο από την αύξηση της παραγωγής λόγω της βελτίωσης της παραγωγικότητας (ΑΒΠ).  Αν όμως ΑΠΕ < ΜΠΥ, τότε το μέγεθος ΑΠΕ - ΜΠΥ είναι αρνητικό και έχουμε τρεις υποπεριπτώσεις.

1) ΑΒΠ > ΜΠΥ - ΑΠΕ -> ΑΒΠ - (ΜΠΥ - ΑΠΕ) > 0    ΑΕΠ2 > ΑΕΠ1

2) ΑΒΠ = ΜΠΥ - ΑΠΕ -> ΑΒΠ - (ΜΠΥ - ΑΠΕ) = 0    ΑΕΠ2 = ΑΕΠ1

3) ΑΒΠ < ΜΠΥ - ΑΠΕ -> ΑΒΠ - (ΜΠΥ - ΑΠΕ) < 0    ΑΕΠ2 < ΑΕΠ1

Συνήθως η αύξηση της παραγωγής από την βελτίωση της παραγωγικότητας (ΑΒΠ) λόγω εξειδίκευσης των χωρών είναι μικρή σε σχέση με τα άλλα δύο μεγέθη που είναι αρκετά μεγαλύτερα και καθορίζουν αν μια χώρα ωφελείται ή ζημιώνεται. Το μέγεθος ΑΒΠ μπορεί μόνο να παίξει καθοριστικό ρόλο, αν η διαφορά ΜΠΥ - ΑΠΕ είναι μικρή, περίπου στο μέγεθος της ΑΒΠ. Να δούμε τρία αριθμητικά παραδείγματα.

1) ΑΠΕ = 70   ΜΠΥ = 50   ΑΒΠ = 5      ΑΕΠ2 = ΑΕΠ1 + 70 - 50 + 5 = ΑΕΠ1 + 25.

Η αύξηση της παραγωγής οφείλεται περισσότερο από την διαφορά ΑΠΕ - ΜΠΥ = 20 μεταξύ αύξησης της παραγωγής λόγω εξαγωγών (ΑΠΕ) και μείωσης της παραγωγής λόγω υποκατάστασης (ΜΠΥ) των εγχώριων προϊόντων από εισαγόμενα και λιγότερο από την αύξηση λόγω βελτίωσης της παραγωγικότητας (ΑΒΠ).

2) ΑΠΕ = 30   ΜΠΥ = 60   ΑΒΠ = 5      ΑΕΠ2 = ΑΕΠ1 + 30 - 60 + 5 = ΑΕΠ1 - 25

Τότε η χώρα φτωχαίνει κατά 25. Το μικρό μέγεθος του ΑΒΠ = 5 σε σχέση με την διαφορά ΜΠΥ - ΑΠΕ = 30 δεν αρκεί για να την καλύψει.

3) ΑΠΕ = 50   ΜΠΥ = 55   ΑΒΠ = 10      ΑΕΠ2 = ΑΕΠ1 + 50 - 55 + 10 = ΑΕΠ1 + 5.

Η διαφορά ΜΠΥ - ΑΠΕ = 5 είναι μικρή και έτσι το σχετικά μικρό μέγεθος του ΑΒΠ = 10 μπορεί να κάνει το ΑΕΠ2 μεγαλύτερο από το ΑΕΠ1, παρόλο που η μείωση της παραγωγής λόγω υποκατάστασης (ΜΠΥ) των εγχώριων από εισαγόμενα είναι μεγαλύτερη από την αύξηση της παραγωγής λόγω εξαγωγών (ΑΠΕ).

Σε μια εμπορική συμφωνία ή σε συμμετοχή σε ένα γκρουπ όπως η ΕΕ, αυτά που καθορίζουν αν θα είναι θετική ή αρνητική είναι από την μία η αύξηση της παραγωγής λόγω εξαγωγών (ΑΠΕ) και από την άλλη η μείωση της παραγωγής λόγω υποκατάστασης (ΜΠΥ) των εγχώριων προϊόντων με εισαγόμενα. Πάντοτε όταν ΑΠΕ > ΜΠΥ η χώρα ωφελείται.

Όταν όμως συμβαίνει το αντίθετο, η διαφορά ΜΠΥ - ΑΠΕ θα πρέπει να είναι μικρή ώστε η συμβολή της βελτίωσης της παραγωγικότητας ΑΒΠ να μπορέσει να κάνει θετική την συμφωνία ή την συμμετοχή. Αν η συμφωνία ή η συμμετοχή είναι αδιάφορη δεν έχει νόημα, πολύ φασαρία για το τίποτα. Αν είναι αρνητική, είναι ασύμφορη ή καταστροφική. 

Διεθνές εμπόριο και εξειδίκευση 3

Άρης

Scroll to Top