Διεθνές εμπόριο και εξειδίκευση 3

Διεθνές εμπόριο και εξειδίκευση 3

Διεθνές εμπόριο και εξειδίκευση 2

Χρειάζονται κάποιες παρατηρήσεις στα δύο προηγούμενα άρθρα. Στην περίπτωση της Ελλάδας, δεν υπήρξε καν βελτίωση της παραγωγικότητας αλλά χειροτέρευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την συνεργασία των εγχώριων προδοτών, μας περιόρισαν σε τομείς χαμηλής παραγωγικότητας, όπως η γεωργία και ο τουρισμός. Δηλαδή το μέγεθος ΑΒΠ δεν είναι θετικό αλλά αρνητικό.

Το συμπέρασμα είναι να σταματήσει το διεθνές εμπόριο και η εξειδίκευση; Το διεθνές εμπόριο δεν μπορεί να σταματήσει διότι είναι αγαθά του πρωτογενούς τομέα που δεν υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Ούτε το συμπέρασμα είναι να σταματήσει η εξειδίκευση. Όμως χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή διότι το διεθνές εμπόριο ή η συμμετοχή σε ένα γκρουπ όπως η ΕΕ, μπορεί να είναι επιβλαβές ή καταστροφικό για μια χώρα και να την φτωχύνει, όπως συνέβη από την συμμετοχή της Ελλάδας στην ΕΕ.

Αυτό θα συμβεί όταν η υποκατάσταση των εγχώριων προϊόντων και υπηρεσιών από εισαγόμενα (ΜΠΥ) είναι αρκετά μεγαλύτερη από την αύξηση της παραγωγής λόγω αύξησης των εξαγωγών (ΑΠΕ). Κάθε χώρα έχει στην διάθεση της κάποια εργαλεία ώστε να εμποδίσει την φτωχοποίηση, κατ΄ αυτό τον τρόπο. Τα εργαλεία περιλαμβάνονται σε αυτό που λέγεται προστατευτισμός και είναι δασμοί, επιδοτήσεις κλάδων κλπ.

Αρκετά από αυτά τα εργαλεία, τα απεμπόλησαν οι χώρες στην ΕΕ και δεν έχουν πλέον τον έλεγχο. Το εγχώριο νόμισμα δεν θεωρείται εργαλείο προστατευτισμού αλλά έμμεσα συμβάλει στην προστασία των εγχώριων κλάδων και την πρόληψη της φτωχοποίησης. Ο προστατευτισμός είναι ανάθεμα για τους Νεοταξίτες ενώ κάποιες φορές μπορεί να είναι απαραίτητος.

Στο παράδειγμα υποστηρίχτηκε πως η χώρα Α είναι πιο παραγωγική σε ψυγεία ενώ η χώρα Β πιο παραγωγική σε υπολογιστές. Αυτό είναι μια εικόνα της στιγμής, στατική, όχι δυναμική. Στο μέλλον η παραγωγικότητα των κλάδων μιας χώρας μπορεί να μεταβληθεί. Ο προστατευτισμός συμβάλλει στο να μπορέσουν οι κλάδοι να μείνουν ζωντανοί, μέχρι να φθάσουν ψηλή παραγωγικότητα οπότε δεν θα χρειάζονται πλέον προστασία.

Μια χώρα μπορεί να κινδυνεύει από εισαγόμενα άλλων χωρών που έχουν χαμηλότερη παραγωγικότητα. Αυτό συμβαίνει επειδή έχουν χαμηλότερο επίπεδο τιμών. Λέμε πως μια χώρα έχει χαμηλά εργατικά. Συνήθως έχει χαμηλά εργατικά επειδή είναι χαμηλό συνολικά το επίπεδο τιμών. Όταν το επίπεδο τιμών είναι περίπου ίσο, η μεγαλύτερη παραγωγικότητα οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές.

Όμως όταν μια χώρα έχει χαμηλότερο επίπεδο τιμών, μπορεί να έχει χαμηλότερες τιμές προϊόντων, σε σχέση με κάποια άλλη, ακόμη κι αν η παραγωγικότητα της είναι πιο χαμηλή. Το επίπεδο τιμών εξαρτάται από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αλλά όχι μόνο από αυτές. Μέσα στις χώρες της Ευρωζώνης που έχουν το ίδιο νόμισμα, συναντάμε μεγάλες διαφορές ως προς το επίπεδο τιμών. Ακόμη και στην ίδια χώρα υπάρχουν περιοχές με διαφορετικά επίπεδα τιμών.

Στις εισαγωγές προστίθενται τα έξοδα μεταφοράς. Όσο πιο μακριά είναι η χώρα από την οποία εισάγονται, τόσο μεγαλύτερα τα έξοδα μεταφοράς. Θα πρέπει οι τιμές των εισαγόμενων να είναι τέτοιες, λόγω καλύτερης παραγωγικότητας ή χαμηλότερου επιπέδου τιμών ώστε ακόμη και με την πρόσθεση των μεταφορικών να είναι φθηνότερα από παρόμοια εγχώρια. Αλλιώς δεν θα έχουν τύχη στην αγορά δηλαδή δεν θα τα πάνε καλά.

Τα μεταφορικά αυξάνουν το ΑΕΠ αλλά δεν είναι κάτι χρήσιμο. Απλά έρχονται τα προϊόντα από πιο μακριά. Δεν είναι όλες οι αυξήσεις του ΑΕΠ χρήσιμες. Αν πχ αυξηθεί η εγκληματικότητα, πιθανώς να αυξηθεί το ΑΕΠ διότι θα αυξηθούν τα συστήματα ασφαλείας, οι φυλάξεις από εταιρείες security, οι δικηγορικές αμοιβές και τα δικαστικά έξοδα. Όμως δεν είναι μια χρήσιμη αύξηση του ΑΕΠ.

Μπορεί να είναι επωφελές για τους δικηγόρους, αυτούς που πουλάνε συστήματα ασφαλείας και τις εταιρείες security αλλά γενικά δεν είναι μια χρήσιμη αύξηση του ΑΕΠ, όπως η αύξηση από την μεγαλύτερη παραγωγή καταναλωτικών αγαθών. Δεν θέλω να περιπλέξω τα πράγματα εξηγώντας την επίδραση του πολλαπλασιαστή αλλά το αναφέρω για να αποφύγω σχόλια και αντιρρήσεις, από όσους γνωρίζουν κάποια οικονομικά.

Η αύξηση των μεταφορικών, όχι μόνο δεν προσφέρει τίποτα αλλά επιβαρύνει το περιβάλλον και καταναλώνει ενέργεια. Αυτή είναι μια από τις πολλές αντιφάσεις της ΝΤΠ που υποτίθεται πως ενδιαφέρονται για το περιβάλλον και μας έχουν πρήξει με την κλιματική αλλαγή. Από πλευράς προστασίας του περιβάλλοντος και διαφύλαξης φυσικών πόρων, όσο πιο κοντά είναι η παραγωγή στην κατανάλωση, τόσο το καλύτερο. Βέβαια υπάρχει και το ζήτημα πως κάποιες χώρες στερούνται πρώτων υλών και πρέπει να τις εισάγουν.

Να θυμίσω πως πάντοτε συγκρίνουμε με το δυνητικό ΑΕΠ βάσει αποδεκτών ρυθμών ανάπτυξης. Εκτός από κάποιες μικρές περιόδους ύφεσης, όλες οι χώρες, το μεγαλύτερο διάστημα έχουν ανάπτυξη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την διαρκή αύξηση του ΑΕΠ. Δηλαδή αν το αποπληθωρισμένο ΑΕΠ είναι πάνω από αυτό του '74 δεν σημαίνει πως πηγαίνουμε καλά διότι θα μπορούσε να είναι τετραπλάσιο.

Στο λεπτομερές σχέδιο της Ανατολικής Ευρωπαϊκής Κοινοπολιτείας, συμπληρωματικά στο eastern euro που θα βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων, υπάρχει πρόβλεψη για τις εμπορικές σχέσεις εντός και εκτός του γκρουπ. Η μερική εξειδίκευση των κρατών μπορεί να είναι για όλες τις χώρες του γκρουπ επωφελής, κάτι που δεν συμβαίνει στο ανώμαλο μοντέλο της ΕΕ.

Η μερική εξειδίκευση και το εμπόριο μεταξύ κρατών μπορεί να είναι win-win αλλά χρειάζεται ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ. Στην Αντί - ΝΤΠ είναι πολύ προσεκτικοί άνθρωποι, με ολοκληρωμένη σκέψη ενώ στην ΝΤΠ είναι επιπόλαιοι, απρόσεκτοι, με αποσπασματική σκέψη. Πιθανώς κάποιοι αναγνώστες να αναρωτιούνται αν πρέπει να αποκτήσουν όλοι γνώσεις οικονομικών;

Είναι πολύ πιο χρήσιμη γνώση από τα σκουπίδια που σερβίρουν τα Νεοταξικά Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης. Είναι μεν χρήσιμο αλλά όχι απαραίτητο. Αυτό που είναι απαραίτητο και κατεπείγον είναι να αναλάβει την κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο η Αντί - ΝΤΠ, για να ισιώσει όλες τις ανωμαλίες και να βάλει μια τάξη στο παγκόσμιο χάος που έχει προκαλέσει η ΝΤΠ.

Διεθνές εμπόριο και εξειδίκευση 4

Άρης

Scroll to Top