Που είναι ο πήχης της ανάπτυξης;

Που είναι ο πήχης της ανάπτυξης;

Η διαφορά ανάμεσα σε 0% και 3% ανάπτυξη, σε ένα χρόνο είναι ανεπαίσθητη. Γενικά ρυθμοί κάτω από 10% δεν προκαλούν μεγάλη αίσθηση σε ένα χρόνο. Σε βάθος χρόνου όμως έχουν σημαντική επίπτωση. Είπαμε πως με 3%, μετά από 24 χρόνια έχει διπλασιαστεί το εισόδημα. Να δούμε τι γίνεται με άλλους μέσους ρυθμούς ανάπτυξης, πόσα χρόνια κάνει για να διπλασιαστεί το εισόδημα.

Με 1% παίρνει περίπου 70 χρόνια, με 2% περίπου 36 χρόνια, με 4% περίπου 18 χρόνια, με 5% περίπου 15 χρόνια, με 6% περίπου 12 χρόνια. Ακόμη και με 1%, θα διπλασιαστεί το εισόδημα, μετά από δύο γενιές. Όμως με 0%, παραμένει το ίδιο. Μπορείτε να κάνετε τις πράξεις να το διαπιστώσετε. Το ^ είναι σύμβολο για την δύναμη (power).

1,01^70=2,0676 1,02^36=2,0399 1,03^24=2,0328 1,04^18=2,0258 1,05^15=2,0789 1,06^12=2,0122 1,07^11=2,1048 1,08^10=2,1589

Φαίνεται καλύτερα η σχέση ρυθμού ανάπτυξης και χρόνων διπλασιασμού ως εξής:

1%-70 2%-36 3%-24 4%-18 5%-15 6%-12 7%-11 8%-10

Παρατηρούμε αρχικά πως ο χρόνος διπλασιασμού πέφτει απότομα. Όσο ανεβαίνει ο ρυθμός ανάπτυξης, η διαφορά του χρόνου είναι φθίνουσα. Ενώ δύο μονάδες μεταξύ 1% και 3% είναι 70-24=46 χρόνια λιγότερο για να διπλασιαστεί το εισόδημα, δύο μονάδες μεταξύ 6% και 8% είναι μόλις 12-10=2 χρόνια λιγότερο για να διπλασιαστεί. Πάνω από το 4-5%, η βελτίωση που φέρνει μία επιπλέον μονάδα ανάπτυξης, είναι μικρή αλλά όχι ασήμαντη.

Οι χώρες της ΕΕ έχουν συγκριτικά χαμηλή ανάπτυξη. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα πάτος αλλά και η Ιταλία είναι απόπατος δηλαδή πιο πάτος. Το διάστημα 2013 - 2021, η Ελλάδα και η Ιταλία είχαν ανάπτυξη γύρω στο 0%. Η Ελλάδα ήταν ελάχιστα παραπάνω από το μηδέν με + 0,228 ενώ η Ιταλία ελάχιστα παρακάτω από το μηδέν με - 0,254.

Οι τρεις μεγαλύτερες οικονομίες, εκτός της Ιταλίας που αναφέρθηκε και της Βρετανίας που δεν είναι πλέον στην ΕΕ, βρισκόντουσαν γύρω στο 1% με την εξής σειρά Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία (ψηλότερα η πρώτη). Έχουν αντίστοιχα 24%, 17%, 8% του ΑΕΠ της ΕΕ ενώ η Ιταλία έχει 12%. Δηλαδή αθροιστικά οι τέσσερις χώρες με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης έχουν 24+17+12+8= 61% του ΑΕΠ της ΕΕ. Η Ψωροκώσταινα έχει μόλις το 1%.

Από άποψη ρυθμών ανάπτυξης, για το διάστημα '13-'21, Βρετανία και Καναδάς βρίσκονται γύρω από 1,5%, ΗΠΑ και Αυστραλία πάνω από 2%, Νέα Ζηλανδία και Κορέα πάνω από 3%. Όπως εξηγήθηκε, σε βάθος χρόνου 1 ή 2 μονάδες διαφορά στην ανάπτυξη παίζουν μεγάλο ρόλο, ειδικά σε επίπεδα κάτω του 4-5%. Αν συνεχίσουν με αυτούς τους ρυθμούς, Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία θα διπλασιάσουν το εισόδημα τους σε δύο γενιές ή 70 χρόνια.

Βρετανία και Καναδάς θα το κάνουν σε 47 χρόνια (2,015^47=2,0133), ΗΠΑ και Αυστραλία σε μια γενιά δηλαδή 36 χρόνια ενώ Νέα Ζηλανδία και Κορέα σε 24 χρόνια. Ελλάδα και Ιταλία δεν θα το κάνουν ποτέ, θα μείνουν στα ίδια επίπεδα. Βέβαια προηγούμενοι ρυθμοί ανάπτυξης δεν καθορίζουν απαραίτητα τους μελλοντικούς. Για να αλλάξουν όμως πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές.

Οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες έχουν ψηλότερα τον πήχη της ανάπτυξης. Μπορεί σε κάποιους να φαίνεται παράδοξο αλλά θα το εξηγήσω με ένα παράδειγμα και πιστεύω να γίνει αντιληπτό. Το ρεκόρ του Τεντόγλου είναι 8,60 μ. Να μην εξετάσουμε πως έγιναν τα ρεκόρ Πάουελ (8,95) Λούις (8,91) και Μπίμον (8,90). Δεν είναι αυτό το ζητούμενο μου αλλά να εξηγήσω γιατί οι χώρες που βρίσκονται πιο πίσω έχουν ψηλότερα τον πήχη, σχετικά με τους ρυθμούς ανάπτυξης.

Ο Τεντόγλου θέλει να πιάσει το 8,66 μ του Τσάτουμα. Βρίσκεται ήδη πολύ ψηλά και τα περιθώρια βελτίωσης είναι μικρότερα. Ένας άλτης του μήκους που βρίσκεται κάτω από 8 μ, έχει πολύ μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης. Αν είναι καλός, μπορεί να βελτιώσει το ρεκόρ του κατά μισό μέτρο και παραπάνω δηλαδή το δεκαπλάσιο από αυτό που είναι ο επόμενος στόχος του Τεντόγλου, έξι πόντοι βελτίωση.

Ένας πήχης μέσης ανάπτυξης γύρω στο 3% δεν είναι υπερβολικός για μια χώρα του επιπέδου της Ελλάδας. Έτσι μια μέση ανάπτυξη 1% (πόσο μάλλον το 0% που είναι), μας κάνει συγκριτικά κακό στην τσέπη, παρόλο θα βλέπουμε κάποια μικρή βελτίωση. Είναι όπως με το παράδειγμα των δρομέων μαραθωνίου που αναφέρθηκε σε προηγούμενο άρθρο. Δεν μπορεί να πει κανείς πως ένας δρομέας τα πηγαίνει καλά, γιατί έχει διανύσει πέντε χιλιόμετρα, όταν οι υπόλοιποι βρίσκονται στο όγδοο χιλιόμετρο.

Ο ρυθμός ανάπτυξης είναι η ταχύτητα με την οποία προοδεύει ή μεγαλώνει η οικονομία μέσα σε ένα χρόνο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, οι δρομείς που έχουν μείνει κάπως πίσω, θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ταχύτητα από τους προπορευόμενους, αν θέλουν να τους πιάσουν. Η ταχύτητα είναι το αντίστοιχο του ρυθμού ανάπτυξης.

Αναλαμβάνω επίσης να απαντήσω σε μία διευκρίνηση που ζήτησε αναγνώστης. Στον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ, υπάρχει και η μεταβολή του πληθυσμού ενώ αυτό δεν ισχύει για την μεταβολή του εισοδήματος. Για την Ελλάδα όμως και για πολλές άλλες χώρες, είναι αδιάφορο καθώς ο πληθυσμός τους παραμένει σταθερός, επίσημα τουλάχιστον. Για την Ελλάδα μάλιστα είναι και ελάχιστα αρνητικό. Παγκόσμια ή αύξηση του πληθυσμού είναι περίπου 1%.

Επίσης να εξηγήσω απορία αναγνώστη που αφορά άλλη μια ψευδαίσθηση του συστήματος. Να πούμε χοντρικά πως το ΑΕΠ της Ελλάδας είναι 205 δισ δολάρια για να γίνει πιο εύκολα κατανοητό. Μία πτώση 9,019% ισοδυναμεί με 18.488 δισ δολάρια και φθάνει στο 186.512. Τώρα η βάση είναι χαμηλότερα κατά 9,019% και το 18.488 δεν είναι το 9,019% αλλά το 9,912% της νέας βάσης.

Δηλαδή το τέρας ο Μητσοτάκης, με 8,336% ανάπτυξη για το 2021, υπολείπεται 1,576% για να ανακάμψει η οικονομία πλήρως ενώ η υφήλιος ανέκαμψε και με το παραπάνω, από -3,1% σε +5,9%. Αυτό προσπαθούν να το παρουσιάσουν επιτυχία δηλαδή κάνουν το μαύρο-άσπρο διαρκώς. Μην τους αφήνετε να σας κοροϊδεύουν και μην αφήνετε να κοροϊδεύουν τους άλλους. Διαδώστε την αλήθεια.

Σίμος

Scroll to Top