Όχι στο παρά 1′

Όχι στο παρά 1'

Αντιστασιακές ομάδες

Όσο πιο σύντομα συνταχθούν κάποιοι με την Αντίσταση σε ΕΕ - ΝΤΠ, τόσο το καλύτερο και για αυτούς και για την Αντίσταση. Ακόμα και την τελευταία στιγμή, οποιαδήποτε βοήθεια στην Αντίσταση για την Ανατροπή του Καθεστώτος θα είναι ευπρόσδεκτη και σημαντική. Όμως την τελευταία στιγμή δεν θα μπορέσουν να καταγραφούν ώστε να αντικαταστήσουν τους Καθεστωτικούς στις καλές θέσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Όσοι έρθουν εγκαίρως, θα καταγραφούν με ένα τρόπο που δεν θα μπορεί να αποκαλυφθεί από το Καθεστώς. Μετά την Ανατροπή του Καθεστώτος θα πάρουν τις καλές θέσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Κάποιοι υποστηρίζουν πως αυτό δεν είναι δίκαιο. Κατ’ αρχάς η θέση που θα πάρει καθένας/μία θα είναι ανάλογα με τα προσόντα του.

Θα υπάρξει αξιοκρατία αλλά μόνο μεταξύ των Αντικαθεστωτικών. Οι Καθεστωτικοί «έτρωγαν με χρυσά κουτάλια» για δεκαετίες. Είχαν τις καλές θέσεις επειδή ήταν δικοί τους και όχι επειδή το άξιζαν. Καιρός να ευνοηθούν αυτοί που αδικήθηκαν για πολύ καιρό. Η Αντίσταση έχει δημιουργήσει τις εξής κατηγορίες ανάλογα με την στάση που έχουν απέναντι στο Καθεστώς.

Η πρώτη κατηγορία είναι οι Καθεστωτικοί που χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες α) αυτούς που θα έρθουν με το μέρος της Αντίστασης β) όσους δεν το κάνουν. Αυτοί που θα έρθουν με το μέρος της Αντίστασης, θα επιβιώσουν μετά την Ανατροπή του Καθεστώτος και ενδέχεται να ενδυναμωθούν. Την δεύτερη κατηγορία την περιμένει κακή τύχη.

Οι ψηλού επιπέδου θα φυλακιστούν και κάποιοι θα εκτελεστούν. Οι περιουσίες τους θα κατασχεθούν. Οι χαμηλότερου επιπέδου μπορεί να μην μπουν στη φυλακή αλλά θα κατακρημνιστούν κοινωνικά, επαγγελματικά, οικονομικά. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι ουδέτεροι ή απαθείς. Αυτοί θα ευνοηθούν έμμεσα επειδή α) τα πράγματα θα φτιάξουν για όλους μετά την Ανατροπή του Καθεστώτος β) θα δημιουργηθούν κενές θέσεις από την αποπομπή των Καθεστωτικών.

Και οι ουδέτεροι έχουν δύο υποκατηγορίες  α) φιλικοί β) εχθρικοί προς το Καθεστώς. Κάποιοι ουδέτεροι μπορεί να διάκεινται εχθρικά απέναντι στο Καθεστώς ΕΕ - ΝΤΠ αλλά αν δεν δραστηριοποιηθούν στην Αντίσταση δεν θα έχουν προνομιακή μεταχείριση. Η τρίτη κατηγορία είναι οι Αντιστασιακοί, όσοι ενεργά έχουν αντισταθεί στο Καθεστώς και όχι παθητικά. Αυτοί θα αντικαταστήσουν τους Καθεστωτικούς στις καλές θέσεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Ανέφερα προηγουμένως για κάποιο site του εξωτερικού που θα λειτουργήσει στα τελευταία στάδια της Ανατροπής του Καθεστώτος. Θα δίνει πληροφορίες και οδηγίες και θα το μάθει όλη η Ελλάδα μέσα σε λίγες ώρες. Ακόμα και την τελευταία στιγμή, στο παρά 1', οι διακείμενοι φιλικά προς την Αντίσταση που έχουν όμως κρατήσει ουδέτερη στάση θα μπορούν να βοηθήσουν. Όμως δεν θα μπορούν να καταγραφούν ώστε να πάρουν τις καλές θέσεις των Καθεστωτικών.

Το Καθεστώς δεν θα καταφέρει να «ρίξει» το site. Λεπτομέρειες δεν μπορώ να πω γιατί έτσι θα βοηθήσω το Καθεστώς. Αυτό όμως που ίσως κάνει το Καθεστώς είναι να ρίξει συνολικά το Ίντερνετ ή όλες τις τηλεπικοινωνίες. Όμως έτσι δημιουργείται πρόβλημα και στις ενδο-καθεστωτικές τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον αυτό δεν μπορεί να διαρκέσει για πάντα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αποκατασταθούν οι τηλεπικοινωνίες. Σε κάθε περίπτωση η Αντίσταση έχει σχέδιο Β.

Αυτό είναι άλλο ένα πρόβλημα που μπορεί να έχουν όσοι έρθουν με την Αντίσταση την τελευταία στιγμή, στο παρά 1'. Στο διάστημα που το Καθεστώς θα ρίξει τις τηλεπικοινωνίες (αν το κάνει), η Αντίσταση δεν θα μπορεί να δώσει πληροφορίες και οδηγίες από το site του εξωτερικού. Αρκετές θα έχουν δοθεί πριν την έναρξη των γεγονότων (στο site). Όσοι όμως είναι ήδη στην Αντίσταση, θα έχουν πάρει εγκαίρως όλες τις απαραίτητες οδηγίες και πληροφορίες.

Η συνωμοσία ΕΕ - ΝΤΠ είναι τεράστια. Το αντίπαλο στρατόπεδο, η Αντίσταση σε ΕΕ - ΝΤΠ δημιουργεί μία ακόμα μεγαλύτερη συνωμοσία. Το Καθεστώς ΕΕ - ΝΤΠ ΜΟΝΟ ΣΥΝΩΜΟΤΙΚΑ μπορεί να ανατραπεί. Το Καθεστώς έχει φροντίσει να κόψει τα καλώδια στις δημοκρατικές πολιτικές διαδικασίες, ελέγχοντας τα ΜΜΕ. Μετά την Ανατροπή θα αποκατασταθούν οι ζημιές. Το σχέδιο Ανατροπής δεν μπορεί να αποκαλυφθεί γιατί μετά δεν θα ήταν συνωμοσία. Μόνο υψηλόβαθμοι Aντιστασιακοί γνωρίζουν το πλήρες σχέδιο. Χαμηλότερου βαθμού γνωρίζουν μόνο κάποια κομμάτια. Όσοι έρθουν εγκαίρως με τις τάξεις της Αντίστασης θα μάθουν πολύ περισσότερα από όσα δημοσιεύονται.

Αναστάσιος

Scroll to Top