Πότε θα γίνουμε Ελβετία;

Πότε θα γίνουμε Ελβετία;

Πως θα γίνουμε Ελβετία;

Θα χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα την Γερμανία αντί για την Ελβετία. Επειδή έχει διπλάσιο εισόδημα, το κάνει πιο εύκολα κατανοητό. Είχαν δημοσιευτεί σε προηγούμενο άρθρο, οι ρυθμοί ανάπτυξης που χρειάζονται για να διπλασιαστεί το εισόδημα μιας χώρας σε ορισμένο αριθμό ετών. Τους παραθέτω ξανά.

1%-70 2%-36 3%-24 4%-18 5%-15 6%-12 7%-11 8%-10

Με ένα μέσο ρυθμό ανάπτυξης 3%, θα γίνουμε Γερμανία σε 24 χρόνια ενώ με ένα μέσο ρυθμό ανάπτυξης 6%, θα γίνουμε Γερμανία σε 12 χρόνια. Να διευκρινίσω ξανά πως αυτό αφορά την Γερμανία όπως είναι σήμερα. Δηλαδή με ρυθμό ανάπτυξης 6%, σε 12 χρόνια θα μπορούμε να έχουμε σιδηροδρομικό δίκτυο όπως της Γερμανίας σήμερα.

Να δούμε πως θα μπορούσαμε να πλησιάσουμε την Γερμανία στο μέλλον. Έχει διπλάσιο εισόδημα (και κάτι παραπάνω) σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης. Αν η Γερμανία έχει μέσους ρυθμούς ανάπτυξης 1,5% και η Ελλάδα 3%, τότε θα φθάσουμε την Γερμανία σε 47 χρόνια. Η Ελλάδα, με μέσους ρυθμούς ανάπτυξης 3%, θα διπλασιάσει το εισόδημα σε 24 χρόνια, 1,03^24=2,0328.

Όμως σε 24 χρόνια, η Γερμανία δεν θα βρίσκεται στο ίδιο εισόδημα που βρίσκεται σήμερα αλλά θα έχει αυξηθεί περίπου κατά 50% (1,015^24=1,430). Σε άλλα 23 χρόνια περίπου, η Ελλάδα θα το έχει τετραπλασιάσει (1,03^47=4,012) ενώ η Γερμανία θα το έχει διπλασιάσει (1,015^47=2,013) και επομένως θα βρισκόμαστε στο ίδιο σχεδόν μέσο εισόδημα σε αγοραστική δύναμη.

Δυστυχώς, αυτό που συνέβη την τελευταία δεκαετία, από το 2013 έως το 2021 (9 χρόνια για την ακρίβεια) ήταν πως η Γερμανία είχε χαμηλούς μεν ρυθμούς ανάπτυξης πραγματικού ΑΕΠ (real GDP) αλλά  ψηλότερους από της Ελλάδας που ήταν μηδενικοί. Έτσι, αντί να την πλησιάσουμε, απομακρύνθηκε. Για το ίδιο διάστημα η Ιρλανδία είχε ρυθμούς ανάπτυξης 8,826% και η Τουρκία 5,762% δηλαδή σχεδόν 6%.

Τι θα συνέβαινε αν είχαμε ρυθμούς ανάπτυξης 6% και η Γερμανία είχε 1,5% όπως στο προηγούμενο παράδειγμα; Σε 16 χρόνια η Ελλάδα θα είχε ανεβάσει το εισόδημα κατά 1,06^16=2,540 ενώ η Γερμανία κατά 1,015^16=1,269 Χ 2= 2,538 που είναι περίπου 2,540. Με άλλο τρόπο, μπορούμε να υπολογίσουμε την διαφορά των ρυθμών ανάπτυξης 6%-1,5%=4,5%. Θα φθάσουμε την Γερμανία όταν διπλασιαστεί αυτή η διαφορά ή αλλιώς σε 16 χρόνια γιατί 1,045^16=2,022.

Βέβαια ρυθμοί ανάπτυξης 6% είναι ψηλοί αλλά όχι απίθανοι. Ας υποθέσουμε πως η Γερμανία διατηρεί τον ρυθμό ανάπτυξης που έχει την τελευταία δεκαετία και βρίσκεται λίγο πάνω από το 1%. Αν θέλαμε να πιάσουμε την Γερμανία σε πχ 10 χρόνια, τι ρυθμούς ανάπτυξης θα χρειαζόμαστε; Οι αριθμοί που παρέθεσα παραπάνω μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον χρόνο που χρειάζεται ώστε μια χώρα να πιάσει μια άλλη που έχει διπλάσιο εισόδημα σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η διαφορά ρυθμών ανάπτυξης.

Δηλαδή με μια διαφορά ρυθμών ανάπτυξης 2%, θα πιάσουμε την Γερμανία σε 36 χρόνια. Αν λοιπόν η Γερμανία διατηρήσει το 1% περίπου εμείς θα χρειαστούμε 3% μέσο ρυθμό ανάπτυξης, για να την φθάσουμε σε 36 χρόνια. Αν τυχόν έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης 7% δηλαδή μια διαφορά 6%, θα χρειαστούμε μόλις 12 χρόνια. Είναι ψηλοί οι ρυθμοί ανάπτυξης 7%; Είναι αλλά η Ιρλανδία κατάφερε να έχει 8,826% και η Τουρκία 5,762%. Με ρυθμούς ανάπτυξης σαν της Τουρκίας δηλαδή μια διαφορά 5%, θα μπορούσαμε να πιάσουμε την Γερμανία σε 15 χρόνια.

Δεν χρειάζεται να έχει μια χώρα το διπλάσιο εισόδημα με εμάς για να υπολογίσουμε την διαφορά σε ρυθμούς ανάπτυξης και το διάστημα που απαιτείται για να την πιάσουμε, όσον αφορά το μέσο εισόδημα σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης. Βρίσκεται με κατάλληλους υπολογισμούς. Στην περίπτωση που είναι διπλάσιο, γίνεται πιο εύκολα κατανοητό και για αυτό χρησιμοποίησα ως παράδειγμα την Γερμανία.

Να επανέλθουμε στην περίπτωση της Ελβετίας. Η σχέση των μέσων εισοδημάτων των δύο χωρών (Ελβετίας/Ελλάδας) είναι 2,37. Επομένως το άθροισμα του ένα (1) συν την διαφορά των ρυθμών ανάπτυξης και όλο το άθροισμα στην δύναμη των απαιτούμενων ετών θα πρέπει να μας κάνει 2,37 αντί για 2. Με 6% διαφορά στους ρυθμούς ανάπτυξης, θα χρειαστούμε 15 περίπου χρόνια για το 2,37 (1,06^15=2,396) αντί για 12 χρόνια που χρειάζεται για το 2 (1,06^12=2,012).

Το πρόβλημα είναι πως δεν μπορούμε να πιάσουμε τέτοιους ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης εντός της ΕΕ. Η περίπτωση της Ιρλανδίας δεν είναι κάτι που μπορούμε να εφαρμόσουμε για λόγους που έχουν εξηγηθεί. Ο μόνος τρόπος να πιάσουμε την Γερμανία σε σχετικά λίγα χρόνια όπως πχ 15 είναι εκτός ΕΕ και πιθανώς σε ένα από τα δύο νέα γκρουπ που θα δημιουργηθούν, με ΗΠΑ - Βρετανία ή με Ρωσία, όπου θα υπάρχουν οι κατάλληλες προβλέψεις.

Τιμολέων

Scroll to Top