Ένα σενάριο

Ένα σενάριο

Τα σενάρια για το νέο αμυντικό μπλοκ στην ακραία παγκοσμιοποίηση και την Παγκόσμια Δικτατορία είναι πολλά. Σε ένα από αυτά, με μόλις 11 χώρες αποκτά πολύ μεγαλύτερο οικονομικό μέγεθος από την ΕΕ και γίνεται η δεύτερη οικονομική δύναμη μετά τις ΗΠΑ και πριν από την Κίνα.

Ο Τζόνσον πιθανώς να προχωρήσει γρήγορα στην CANZUKI (Canada Australia New Zealand United Kingdom Ireland). Η Ιρλανδία βέβαια θα αργήσει να συμμετάσχει. Έτσι δημιουργείται η τέταρτη οικονομική δύναμη (συμπεριλαμβανομένων και μπλοκ χωρών) μετά από ΗΠΑ, ΕΕ, Κίνα.

Η Ιαπωνία είναι η τρίτη σε οικονομική δύναμη χώρα μετά από ΗΠΑ και Κίνα, χωρίς τα μπλοκ. Αν συμπεριλάβουμε τα μπλοκ, την ΕΕ και την δυνητική CANZUKI, τότε είναι η πέμπτη. Η Βρετανία  ήταν η δεύτερη οικονομική δύναμη στην ΕΕ, η Ιταλία η τέταρτη και η Ισπανία η πέμπτη. Μάλιστα η Ισπανία είναι ελάχιστα παραπάνω από την Αυστραλία ως προς το οικονομικό μέγεθος.

Τα μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα στην ΕΕ τα έχει ο Νότος που η συντομογραφία του είναι PIGS (Portugal Italy Greece Spain). Σίγουρα περιλαμβάνεται μαζί και η Κύπρος και ίσως η Μάλτα που δεν αναφέρονται στην συντομογραφία γιατί είναι πολύ μικρές χώρες. Μια έξοδος από την ΕΕ, θα βοηθούσε τις χώρες του Νότου να λύσουν τα οικονομικά τους προβλήματα.

Στην Ιταλία, πρώτο κόμμα είναι του Σαλβίνι αλλά κυβερνά ο συνασπισμός Δημοκρατών (Κεντροαριστερής Συμμαχίας) και Πέντε Αστέρων. Σίγουρα ο Σαλβίνι ανήκει στους ευρωσκεπτικιστές αν και δεν έχει πάρει θέση υπέρ της εξόδου. Αν όμως υπάρχει μια καλύτερη εναλλακτική από την ΕΕ, ίσως ταχθεί υπέρ της συμμετοχής σε αυτή. Σίγουρα έχει εκφραστεί υπέρ του Τραμπ που είναι όπως και ο Τζόνσον κατά της ακραίας παγκοσμιοποίησης. Και το κίνημα των Πέντε Αστέρων είχε ξεκινήσει ευρωσκεπτικιστικά αλλά μετά τα μπέρδεψε. Οι Δημοκρατικοί είναι ευρώδουλοι όπως όλα σχεδόν τα ελληνικά κόμματα.

Ένα πιθανό σενάριο για το νέο αμυντικό μπλοκ είναι CANZUKI + PIGS + Ιαπωνία. Αυτές οι 11 χώρες ξεπερνούν κατά πολύ την ΕΕ 21 που θα προκύψει μετά την αποχώρηση των 7 χωρών (Βρετανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Κύπρος). Οι ΗΠΑ έχουν το 24,46% της παγκόσμιας παραγωγής και η Κίνα το 16,29%. Με το παραπάνω σενάριο, το νέο αμυντικό μπλοκ στην ακραία παγκοσμιοποίηση, με 17,71% της παγκόσμιας παραγωγής, ξεπερνά την Κίνα ενώ η ΕΕ 21 μένει πολύ πίσω με μόλις 13,52% της παγκόσμιας παραγωγής. Έτσι το νέο μπλοκ γίνεται η δεύτερη οικονομική δύναμη μετά τις ΗΠΑ με την συμμετοχή μόλις 11 χωρών.

Βέβαια σε αυτές μπορούν να προστεθούν και άλλες και σιγά σιγά να μεγαλώνει. Η Βραζιλία βρίσκεται μετά την Ιταλία και πριν τον Καναδά στην παγκόσμια κατάταξη. Δεν είναι πλούσια χώρα αλλά είναι μεγάλη και πολυπληθής. Ο Μπολσονάρο είναι περίπου στην ίδια γραμμή με Τραμπ, Τζόνσον, Σαλβίνι, Σίντζο Άμπε (και Γιοσιχίντε Σούγκα*) στο θέμα της παγκοσμιοποίησης. Αν προσθέσουμε και την Βραζιλία, τότε το νέο αμυντικό μπλοκ ξεφεύγει πολύ από Κίνα και ΕΕ 21 και πλησιάζει τις ΗΠΑ με σχεδόν 20% της παγκόσμιας παραγωγής.

Στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ο Άξονας ήταν Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία. Γαλλία και Κίνα ήταν με τους συμμάχους. Με το παραπάνω σενάριο ο Άξονας είναι Γερμανία, Γαλλία, Κίνα. Ιταλία και Ιαπωνία είναι με τους Συμμάχους. Τότε ο πόλεμος ήταν με όπλα. Τώρα είναι οικονομικός και πολιτικός.  

million $ World %
World 87.265.226 100,00%
United States 21.344.667 24,46%
New Block 15.452.507 17,71%
China 14.216.503 16,29%
European Union 21 11.795.418 13,52%
New Block
CANZUKI 6.577.322 7,54%
PIGS 3.698.980 4,24%
Japan 5.176.205 5,93%
CANZUKI 6.577.322 7,54%
1  United Kingdom 2.829.163 3,24%
2  Canada 1.739.110 1,99%
3  Australia 1.417.003 1,62%
4  Ireland 381.571 0,44%
5  New Zealand 210.475 0,24%
PIGS 3.698.980 4,24%
1  Italy 2.025.866 2,32%
2  Spain 1.429.140 1,64%
3  Portugal 239,473 0,00%
4  Greece 219.097 0,25%
5  Cyprus 24.638 0,03%
 Brazil 1.960.190 2,25%
New Block w Brazil 17.412.697 19,95%

* Ο Σίντζο Άμπε αντικαταστάθηκε πρόσφατα από τον Γιοσιχίντε Σούγκα για λόγους υγείας. Ο νέος πρωθυπουργός δεν έχει δείξει ακόμα που στέκεται σε διάφορα ζητήματα. Ήταν αρχιγραμματέας του υπουργικού συμβουλίου και πιθανότατα θα ακολουθήσει την ίδια γραμμή με τον προκάτοχο του.

Άρης

Scroll to Top