Ιωαννισμός

Ιωαννισμός

προηγούμενο Αιρετικοί Εβραίοι

Αν ο Ιησούς δεν αναστήθηκε, θάφτηκε όπως ένα κοινός θνητός και στην συνέχεια έμειναν τα λείψανα του, τότε έχουμε μεγάλη ανατροπή στην Χριστιανική Πίστη. Αμφισβητείται η Θεία Φύση του Ιησού. Δεν ήταν ο Υιός του Θεού αλλά ένας προφήτης, ένας πολύ χαρισματικός άνθρωπος με εξαιρετικές ικανότητες. Ενδεχομένως αυτό να ήταν το μυστικό των Ναϊτών.

Ίσως το χρησιμοποίησαν εκβιαστικά στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία για να πλουτήσουν. Η Καθολική Εκκλησία είχε μεγάλο πλούτο και πολύ στενή σχέση με τους βασιλείς. Είναι απλά μια υπόθεση κάποιων που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Πάντως μάλλον υπάρχει κάποιο μυστικό των Ναϊτών και είναι ιστορικά καταγεγραμμένο πως με κάποιο τρόπο πλούτισαν.

Τώρα είναι κάποιοι που υποστηρίζουν πως οι συνεχιστές των Εσσαίων, θα μπορούσαν να ανήκουν και στον Χριστιανισμό. Το στηρίζουν στο γεγονός πως οι Εσσαίοι ήταν οι Εβραίοι πιο κοντά στον Χριστιανισμό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν Εσσαίος και πιθανώς και ο Ιησούς ή έζησε ανάμεσα τους για μεγάλο διάστημα. Ακόμα και να το δεχτούμε, σε καμία περίπτωση δεν είναι Ορθόδοξοι, Καθολικοί ή Προτεστάντες αλλά κάποια αίρεση. Θα πρέπει να εξετάσουμε τα πιστεύω της κάθε σέκτας για να πούμε τι ισχύει.

Αν έχουν προσθέσει αρκετά σημαντικά στοιχεία του Χριστιανισμού στις πεποιθήσεις των Εσσαίων, τότε θα μπορούσε ίσως αρχικά να σταθεί ο ισχυρισμός πως κάποιες σέκτες είναι αιρέσεις τους Χριστιανισμού. Αν όμως τα πιστεύω τους είναι πολύ σχετικά με των Εσσαίων, χωρίς μεγάλες διαφορές, τότε είναι Εβραίοι. Συνήθως είναι Εβραϊκές αιρέσεις που μάλιστα κάποιες από αυτές είναι πιο κοντά στον Παγανισμό και τον Σατανισμό παρά τον Χριστιανισμό, όπως θα εξηγηθεί παρακάτω. Πάντως υπάρχουν αιρέσεις και στις τρεις Μονοθεϊστικές θρησκείες που έχουν κοινά μεταξύ τους και συμπεριλαμβάνονται στην πολύ μεγάλη ομπρέλα του Γνωστικισμού.

Εδώ όμως υπάρχουν δύο άλλα σημεία που απορρίπτουν τον ισχυρισμό πως οι συνεχιστές των Εσσαίων θα μπορούσαν να είναι Χριστιανική αίρεση. Πολλοί αναφέρονται σε ένα άλλο Χριστιανισμό, με τον Ιησού Προφήτη αντί για Υιό του Θεού. Είναι αλήθεια πως στις άλλες δύο μονοθεϊστικές θρησκείες, τον Ιουδαϊσμό και τον Μουσουλμανισμό δεν υπάρχει το αντίστοιχο του Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού. Στις άλλες δύο μονοθεϊστικές θρησκείες, υπάρχει ο Θεός, ένας και μοναδικός και οι προφήτες.

Ο Μωάμεθ θεωρείται ο τελευταίος και μεγαλύτερος προφήτης, απεσταλμένος του Θεού αλλά όχι Υιός του Θεού. Θα μπορούσαμε να έχουμε έναν άλλο Χριστιανισμό όπου ο Ιησούς δεν έχει θεία φύση αλλά είναι ο μεγαλύτερος προφήτης; Δηλαδή μια Πίστη που ακολουθεί την διδασκαλία του Ιησού, χωρίς όμως να δέχεται την θεία φύση του; Αυτό βέβαια αντιβαίνει με τις πεποιθήσεις και των τριών Χριστιανικών δογμάτων, Ορθόδοξων, Καθολικών, Προτεσταντών. Ας πούμε λοιπόν πως γίνεται, για να προχωρήσει ο συλλογισμός.

Εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Οι συνεχιστές Μανδαίων - Εσσαίων δεν αναγνωρίζουν τον Ιησού ως ανώτερο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Επομένως δεν μπορεί να ονομάζεται Χριστιανισμός αυτή η πίστη αλλά Ιωαννισμός. Βέβαια ο Άγιος Ιωάννης έχει εξέχουσα θέση στον Χριστιανισμό. Είχε την εκτίμηση του Ιησού και ήταν ξάδελφος του. Αυτός ήταν που πρώτος βάφτισε τον Ιησού και στην συνέχεια ο Ιησούς βάφτιζε άλλους.

Μπορεί να είναι μια θρησκεία κοντινή στον άλλο υποθετικό Χριστιανισμό (που δεν αναγνωρίζει την θεία φύση του Ιησού) αλλά Χριστιανισμός δεν είναι. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε καν για έναν άλλο Χριστιανισμό. Δεν μπορεί να θεωρηθεί Χριστιανική αίρεση. Ή θα είναι Εβραϊκή αίρεση ή μια άλλη πίστη παραπλήσια του Χριστιανισμού αλλά διαφορετική. Εξάλλου και οι τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες έχουν κοινά.

Η άρνηση της θείας φύσης του Ιησού, φέρνει τους συνεχιστές των Εσσαίων πιο κοντά στις δύο άλλες Μονοθεϊστικές θρησκείες, τον Ιουδαϊσμό και τον Μουσουλμανισμό. Οι Μουσουλμάνοι έχουν καλύτερη άποψη για τον Ιησού από τους Εβραίους. Τον θεωρούν προφήτη και αναμάρτητο άνθρωπο όπως και την μητέρα του Μαρία αλλά όχι Υιό του Θεού.

Η στάση των Εβραίων ποικίλει. Δεν υπάρχει επίσημη άποψη. Οι περισσότεροι έχουν αρνητική γνώμη. Τον θεωρούν ψευδοπροφήτη που έκανε μεγάλη ζημιά. Άλλοι πάλι θεωρούν πως ωφέλησε αλλά σε καμία περίπτωση δεν τον θεωρούν Υιό του Θεού. Οι συνεχιστές των Εσσαίων, στην καλύτερη περίπτωση τον θεωρούν προφήτη. Υπάρχουν και πολύ χειρότερες απόψεις. Επομένως η γνώμη των συνεχιστών των Εσσαίων για τον Ιησού, είναι πιο κοντά στων Εβραίων παρά στων Μουσουλμάνων.

Αν υποθέσουμε πως ο Ιησούς ήταν Ναζωραίος Εσσαίος ή έζησε για μεγάλο διάστημα ανάμεσα τους, τότε έχουμε το εξής παράδοξο. Οι «δικοί του» δηλαδή οι συνεχιστές των Εσσαίων, έχουν χειρότερη άποψη για αυτόν, σε σχέση με άλλους. Είναι χειρότερη από των Χριστιανών και στην καλύτερη περίπτωση ίδια με των Μουσουλμάνων.

Όμως η πίστη των συνεχιστών των Εσσαίων ούτε Ιωαννισμός μπορεί να θεωρηθεί. Ναι μεν αναγνωρίζουν τον Ιωάννη ανώτερο του Ιησού αλλά δεν ακολουθούν την δική του διδασκαλία αλλά τα πιστεύω και τα τυπικά των Εσσαίων. Επειδή ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν Εσσαίος, τα πιστεύω του ήταν σχετικά. Δηλαδή δεν είναι οι συνεχιστές των Εσσαίων που ακολουθούν την διδασκαλία του Αγίου Ιωάννη αλλά το αντίστροφο, ο Άγιος Ιωάννης ακολουθούσε τις δοξασίες και τα τελετουργικά των Εσσαίων.

συνέχεια Κακό και αμαρτία

Δημήτρης

Scroll to Top