Σκεπτικό συνασπισμών γκρουπ

Σκεπτικό συνασπισμών γκρουπ

Σειρά και προτεραιότητες

Οι ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΙ γκρουπ είναι πιθανό να γίνουν αλλά ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ. Μετά από αρκετό καιρό, ανάλογα με το πως θα έχουν διαμορφωθεί οι καταστάσεις και οι σχέσεις μεταξύ των γκρουπ, θα είναι λιγότερο ασαφές το αν θα γίνουν ή δεν θα γίνουν οι συνασπισμοί. Αναφέρθηκαν ως μία από τις πολλές εναλλακτικές που υπάρχουν στην ευέλικτη συμβιβαστική λύση της Αντί-ΝΤΠ.

Μπορεί οι συνασπισμοί γκρουπ να είναι ανεπίσημοι (άτυποι) για μεγάλο διάστημα και μετά να επισημοποιηθούν ή μπορεί να μην επισημοποιηθούν ποτέ. Ή μπορεί να ΜΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΙ γκρουπ αλλά να υπάρχουν μόνο σχέσεις μεταξύ των γκρουπ, άλλες πιο στενές και άλλες πιο απόμακρες. Αν τυχόν δημιουργηθούν ανεπίσημοι ή επίσημοι συνασπισμοί γκρουπ, το Συμβούλιο 10+2 θα διατηρηθεί.

Απλά, θα υπάρχουν τέσσερις ομάδες, ο/η Κινέζος/α εκπρόσωπος με άλλον/η ένα/μία, ο Ινδός εκπρόσωπος με άλλον ένα και οι υπόλοιποι οκτώ, σε δύο ομάδες των τεσσάρων. Όμως δεν πρέπει να μπερδευόμαστε. Ο βασικός σκοπός, η πρώτη προτεραιότητα του γκρουπ της Ανατολικής Ευρώπης και όλων των γκρουπ είναι να μπορέσουν να έχουν την μεγαλύτερη δυνατή ανάπτυξη. Στο δικό μας γκρουπ είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ και ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ της ΡΩΣΙΑΣ.

Σύμφωνα με τα οικονομικά του συμφέροντα το κάθε γκρουπ θα δημιουργήσει σχέσεις με άλλα γκρουπ. Δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα η δημιουργία συνασπισμών γκρουπ. Αυτό είναι ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΙΑ ΧΡΟΝΙΚΑ και ίσως να ΜΗΝ ΣΥΜΒΕΙ ΠΟΤΕ. Μπορεί να είναι προτεραιότητα για τους ανώμαλους τους Νεοταξίτες αλλά θα δοθεί ένα τέλος στις ανωμαλίες που δημιούργησαν. 

Επιπλέον ακόμη και να δημιουργηθούν τελικά οι συνασπισμοί γκρουπ, ανεπίσημοι ή επίσημοι, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να πούμε προκαταβολικά ποια θα είναι η σύνθεση των διάφορων συνασπισμών. Οι Νεοταξίτες, λόγω ανωμαλίας μπορεί να προτρέχουν στην δημιουργία συνασπισμών και στην σύνθεση τους. ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΕΙ.

α/α

Γκρουπ χωρών

Εκατ.

α/α

Γκρουπ χωρών

Εκατ.

1

Βόρειας Αμερικής

487

7

Νότιας Υποσαχάριας Αφρικής

500

2

Κεντρικής και Νότιας Αμερικής

487

8

Νότιας Κεντρικής Ασίας

427

3

Δυτικής Ευρώπης

431

9

Βόρειας Ανατολικής Ασίας

500

4

Ανατολικής Ευρώπης

427

10

Νότιας Ανατολικής Ασίας

500

5

Αραβικών χωρών

470

11

Ινδία

1.420

6

Βόρειας Υποσαχάριας Αφρικής

500

12

Κίνα

1.450

Κάποιοι προτρέχουν να μαντέψουν προκαταβολικά την σύνθεση των συνασπισμών γκρουπ. Συμπεραίνουν λανθασμένα πως θα είναι οι συνασπισμοί ως εξής : Α) 1 - 2 - 3 - 4 Β) 5 - 6 - 7 - 8 Γ) 9 - 12 Δ) 10 - 11. Μπορεί να είναι έτσι αλλά μπορεί και να μην είναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί δυνατοί συνδυασμοί. Τα γκρουπ των συνασπισμών μπορεί να είναι στη σειρά γεωγραφικά αλλά μπορεί και να μην είναι.

Επίσης μην ξεχνάμε πως η γη είναι σφαίρα και όχι επίπεδο που φαίνεται στους χάρτες. Στους περισσότερους παγκόσμιους χάρτες (ή σε όλους), ξεκινάει η απεικόνιση με την Αμερική και τελειώνει μετά την Ασία στον Ειρηνικό Ωκεανό. Όμως στην πραγματικότητα η υδρόγειος συνεχίζεται μετά τον Ειρηνικό Ωκεανό και φθάνει στην αρχή, την Αμερική.

Δηλαδή αν και δεν φαίνεται στον χάρτη, η Αμερική είναι γεωγραφικά συνέχεια μετά την Ασία. Αν πχ δημιουργούνταν ο εξής συνασπισμός γκρουπ 1 - 2 - 9 - 10, θα ήταν στην σειρά γεωγραφικά τα γκρουπ. Δεν λέω πως θα συμβεί έτσι, το αναφέρω ως παράδειγμα. Όμως δεν αποκλείεται να συμβεί και αυτό καθώς όλα τα ενδεχόμενα αυτή την στιγμή είναι ανοιχτά.

Βέβαια μεταξύ 1 - 2 και 9 - 10 μεσολαβεί ο Ειρηνικός Ωκεανός. Όμως επίσης μεταξύ 1 - 2 και 3 - 4 μεσολαβεί επίσης ένας ωκεανός, ο Ατλαντικός. Έτσι γεωγραφικά δεν έχει διαφορά, η μία σύνθεση από την άλλη. Απλά τα 1 - 2 είναι πιο κοντά στα 3 - 4 πολιτισμικά και φυλετικά. Όμως αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό για να καθορίσει την σύνθεση του συνασπισμού.

Κυρίως θα είναι οικονομικά τα κριτήρια που θα καθορίσουν την σύνθεση των συνασπισμών. Τα 10+2 γκρουπ θα αναπτύξουν σχέσεις μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οικονομικά συμφέροντα τους. Έτσι μεταξύ κάποιων γκρουπ οι σχέσεις θα είναι στενότερες και αυτό θα καθορίσει κυρίως την σύνθεση των συνασπισμών, αν τελικά γίνουν.

Ένα σκεπτικό είναι να βρίσκονται τα γκρουπ των συνασπισμών γεωγραφικά στην σειρά. Μπορεί όμως να επικρατήσει άλλο σκεπτικό, με τα γκρουπ διάσπαρτα γεωγραφικά. Μια άλλη λογική είναι η μείξη των γκρουπ σύμφωνα με το οικονομικό επίπεδο. Μπορεί να είναι παραπλήσιο το οικονομικό επίπεδο ή να συμβεί το αντίστροφο, τα περισσότερο αναπτυγμένα γκρουπ να βρεθούν μαζί με τα λιγότερο αναπτυγμένα.

Αυτή την στιγμή, τα λιγότερο αναπτυγμένα γκρουπ είναι τα δύο της Υποσαχάριας Αφρικής, το 6 και το 7. Τα τρία πιο αναπτυγμένα είναι κατά σειρά 1 - 3 - 4. Μπορεί αυτή η σειρά να αλλάξει. Τουλάχιστον αυτός είναι ο σκοπός της Ανατολικής Ευρωπαϊκής Κοινοπολιτείας. Σύμφωνα με το σκεπτικό μείξης των λιγότερο αναπτυγμένων με τα περισσότερο, μπορεί πχ το 1 ή 3 ή 4 να βρεθεί στον ίδιο συνασπισμό με το 6 ή το 7.

Πρέπει να αφήσουμε τις καταστάσεις να εξελιχθούν ως προς το ζήτημα των συνασπισμών γκρουπ. Το πρώτο μέλημα είναι η δημιουργία των 10 γκρουπ. Μετά το κάθε γκρουπ θα καταλήξει σε ένα μοντέλο και ένα οικονομικό σχέδιο και θα τα εφαρμόσει. Στο οικονομικό σχέδιο που θα είναι εξελισσόμενο, θα περιλαμβάνονται σχέσεις με άλλα γκρουπ. Σε βάθος χρόνου θα γίνουν πιο καθαρά τα πράγματα στο ζήτημα των συνασπισμών, αν θα γίνουν, αν θα είναι ανεπίσημοι ή επίσημοι και ποια θα είναι η σύνθεση τους.

Απόστολος

Scroll to Top