Σειρά και προτεραιότητες

Σειρά και προτεραιότητες

Τελευταία, έχουμε αναφέρει πολλά σε διάφορα άρθρα. Έχουμε αναφέρει την σπονδυλωτή ευέλικτη συμβιβαστική λύση της Αντί-ΝΤΠ, για 10+2 γκρουπ χωρών. Επίσης έχουμε γράψει για πως η Ελλάδα θα ξεπεράσει την Γαλλία, πως η Ανατολική EK (Ευρωπαϊκή Κοινοπολιτεία) θα γίνει η πιο αναπτυγμένη περιοχή του πλανήτη, πως ίσως δημιουργηθεί Συμβούλιο 10+2 γκρουπ και Συνασπισμοί γκρουπ.

Όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε σε μια σειρά και να μπουν προτεραιότητες. Ας πούμε πως θα προχωρήσει η συμβιβαστική λύση της Αντί-ΝΤΠ, κάτι που είναι το πιθανότερο σενάριο. Οι άλλες δύο εναλλακτικές είναι η ήττα της ΝΤΠ και το τέλος του κόσμου. Εμάς μας ενδιαφέρει το δικό μας γκρουπ, της Ανατολικής ΕΚ, όπως κάθε χώρα την ενδιαφέρει το δικό της γκρουπ.

Πρώτη προτεραιότητα είναι η δημιουργία του γκρουπ. Στην συνέχεια πρέπει να αποφασιστεί ένα μοντέλο οργάνωσης για το γκρουπ και ένα οικονομικό σχέδιο. Είναι έτοιμα και τα δύο αλλά δεν έχουν επικυρωθεί και ίσως γίνουν τροποποιήσεις. Από την στιγμή που θα εφαρμοστεί το οικονομικό σχέδιο, θα χρειαστεί περίπου μια εικοσαετία για να περάσει η Ελλάδα την Γαλλία αφού προηγουμένως έχει περάσει Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Βρετανία.

Όταν η Ελλάδα περάσει την Γαλλία, η Ανατολική Ευρώπη θα είναι ακόμη λίγο πίσω από την Δυτική. Επομένως η προσπάθεια θα συνεχιστεί ώστε η Ανατολική Ευρώπη να περάσει την Δυτική και στην συνέχεια να πάει για το χρυσό δηλαδή την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη, ως προς το μέσο οικονομικό επίπεδο, περνώντας και το γκρουπ της Βόρειας Αμερικής.

Όσο ανεβαίνει το γκρουπ της Ανατολικής Ευρώπης, τόσο θα περνάει η Ελλάδα και άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Πιο πάνω, μετά την Γαλλία, είναι Φινλανδία, Γερμανία, Σουηδία, Βέλγιο, Αυστρία. Ακόμα παραπάνω είναι Ολλανδία, Δανία, Ελβετία, Νορβηγία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο. Δεν θα περνάει η Ελλάδα μόνο χώρες της Δυτικής Ευρώπης αλλά και οι υπόλοιπες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης θα περνούν άλλες της Δυτικής, όσο ανεβαίνει συνολικά το γκρουπ.

Όταν η Ελλάδα περάσει την Γαλλία, η Αλβανία που είναι αρκετά πιο χαμηλά, θα πλησιάζει αλλά δεν θα έχει φθάσει την φτωχότερη χώρα της Δυτικής Ευρώπης που είναι η Πορτογαλία. Όπως ανεβαίνει το γκρουπ, θα περάσει η Αλβανία την Πορτογαλία και μετά έχουν σειρά Ισπανία, Μάλτα, Ιταλία. Χρησιμοποιούμε την σημερινή σειρά κατάταξης των χωρών. Μελλοντικά αυτή μπορεί να αλλάξει.

Σε πρώτη φάση δεν μας απασχολούν τα άλλα γκρουπ. Μπορεί κάποια γκρουπ να καθυστερήσουν πολύ να δημιουργηθούν, να οργανωθούν και να καταστρώσουν οικονομικό σχέδιο. Το δικό μας γκρουπ δεν πρέπει να καθυστερήσει ώστε να μπορέσουμε να φύγουμε μπροστά και να περάσει η Ελλάδα την Γαλλία σε περίπου μια εικοσαετία.

Όσο καθυστερεί η δημιουργία, η οργάνωση, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του σχεδίου, τόσο απομακρύνεται η χρονιά που η Ελλάδα θα περάσει την Γαλλία σε οικονομικό επίπεδο. Δηλαδή αν χρειαστούν δέκα χρόνια μέχρι να φθάσουμε στην εφαρμογή του οικονομικού σχεδίου για το γκρουπ, τότε θα χρειαστούν 20 + 10 = 30 χρόνια περίπου για να περάσουμε την Γαλλία. Αν όμως όλα γίνουν πολύ γρήγορα πχ σε δύο χρόνια μέσα, τότε θα χρειαστούν 20 + 2 = 22 χρόνια για να περάσουμε την Γαλλία.

Μόλις δημιουργηθεί το γκρουπ της Ανατολικής ΕΚ, η Ελλάδα θα απαλλαγεί από την τυραννία των Βρυξελών. Το ίδιο θα συμβεί για όλες τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που είναι τώρα μέλη της ΕΕ. Το μοντέλο της Ανατολικής ΕΚ, θα είναι αποκεντρωμένο, με πολύ μεγαλύτερη αυτονομία χωρών. Δεν θα υπάρχει κάτι παρόμοιο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δίνει διαταγές στις χώρες. Συντονιστικά όργανα θα υπάρχουν, για οικονομικά κυρίως ζητήματα.

Το γκρουπ θα αναπτύξει σχέσεις με τα υπόλοιπα γκρουπ (συν Κίνα και Ινδία) ανάλογα με τα συμφέροντα του. Το ίδιο είναι λογικό πως θα κάνουν όλα τα γκρουπ. Έτσι κάποια γκρουπ θα έχουν στενότερες σχέσεις μεταξύ τους. Αφού δημιουργηθούν όλα τα γκρουπ, μπορεί να συγκροτηθεί το Συμβούλιο 10+2, κακό δεν κάνει. Η πρώτη προτεραιότητα για κάθε γκρουπ είναι τα συμφέροντα του δηλαδή τα συμφέροντα των χωρών που αποτελούν το γκρουπ.

Από εκεί και πέρα θα προκύψουν όλα τα άλλα, αν προκύψουν. Το Συμβούλιο 10+2 δεν είναι κάτι κακό, εφόσον δεν δίνει διαταγές στα γκρουπ και στις χώρες. Όμως για τους συνασπισμούς, είναι αβέβαιο αν θα προκύψουν και ποια θα είναι η σύνθεση τους. Μπορεί οι συνασπισμοί γκρουπ να είναι ανεπίσημοι για μεγάλο διάστημα και μετά να επισημοποιηθούν ή μπορεί να μην επισημοποιηθούν ποτέ.

Προς το παρόν δεν πρέπει να μας απασχολούν καθόλου οι συνασπισμοί. Αυτό που πρέπει να μας απασχολεί είναι πως θα δημιουργηθεί και θα οργανωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το γκρουπ της Ανατολικής ΕΚ ώστε να εφαρμοστεί το οικονομικό σχέδιο και σε περίπου μια εικοσαετία, η Ελλάδα να περάσει την Γαλλία αφού πρώτα έχει περάσει Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Βρετανία. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ και ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ είναι η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ της ΡΩΣΙΑΣ.

Σκεπτικό συνασπισμών γκρουπ

Απόστολος

Scroll to Top