Μία φάτσα μία ράτσα με Ούγγρους;

Μία φάτσα μία ράτσα με Ούγγρους;

Ο σκοπός μου στο άρθρο «DNAϊκός διαχωρισμός Ευρώπης» ήταν να δώσω την μεγάλη εικόνα. Υπάρχει ανακάτεμα φυλών στην Ευρώπη αλλά διαφορετικών στην Ανατολική και την Δυτική. Στην Ανατολική Ευρώπη, η κοινή φυλή είναι η σλαβική. Στο Νότιο τμήμα ανακατεύετεαι με ελληνικές ή συγγενείς με αυτές φυλές και στο βόρειο με Φινικές.

Στην Δυτική Ευρώπη υπάρχει ανακάτεμα κελτικών και γερμανικών φυλών. Ναι μεν υπάρχει επιμειξία σε όλη την Ευρώπη αλλά μεταξύ άλλων φυλών στην Δυτική και άλλων στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα και αυτό χρειάζεται να μείνει, σε σχέση με τον διαχωρισμό της Ευρώπης σε Ανατολική και Δυτική. Είναι και άλλοι παράγοντες που συντελούν στον διαχωρισμό της Ευρώπης, εκτός από το DNA.

Όταν υπάρχουν ερωτήσεις και αντιρρήσεις, πάντοτε τις απαντάμε. Οι λεπτομέρειες δεν έχουν σχέση με τον διαχωρισμό της Ευρώπης. Όμως πολλούς αναγνώστες τους ενδιαφέρει να μπουν σε περισσότερες λεπτομέρειες. Κατ' αρχάς πιθανώς άλλες πηγές να διαφοροποιούνται αλλά σε γενικές γραμμές τα στοιχεία από την Eupedia.com είναι σωστά. Οι διαφορές με άλλες πηγές θα είναι μικρές. Αν κάποιος έχει στοιχεία από άλλη πηγή με μεγάλες διαφορές, ας τα παραθέσει.

Στο γονιδιακό προφίλ φαίνεται η μείξη των διάφορων φυλών. Δεν υπάρχουν δύο χώρες που να έχουν πανομοιότυπο γονιδιακό προφίλ. Ενώ δεν είναι ίδιο σε δύο χώρες, σε κάποιες είναι παραπλήσιο. Δεν υπήρχαν στοιχεία για περιοχές εντός των χωρών ή δεν τα βρήκα. Θα βλέπαμε και εκεί διαφορές. Να δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν περιοχές της Ελλάδας που το ποσοστό των σλαβικών γονιδίων φθάνει και ξεπερνάει το 35%.

Στην Κρήτη υπολογίζεται σε 10%. Δεν είναι πιο καθαροί Έλληνες αλλά λιγότερο Σλάβοι. Έχουν περισσότερο επιμειξία με Άραβες. Οι Σλάβοι εγκαταστάθηκαν στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τότε πως βρέθηκε 10% στην Κρήτη; Από τις μετακινήσεις των απογόνων τους. Μέσα στις δεκαετίες και τους αιώνες ελληνοποιήθηκαν και κάποιοι μετακινήθηκαν στα διάφορα νησιά.

Ενώ το γονιδιακό προφίλ δεν είναι ίδιο σε δύο χώρες, σε κάποιες είναι παραπλήσιο. Η Ελλάδα δεν έχει ίδιο γονιδιακό προφίλ με Αλβανία, Τουρκία, Ρουμανία αλλά παραπλήσιο, πιο κοντινό σε σχέση με άλλες Βαλκανικές χώρες. Γιατί συμβαίνει αυτό δεν ξέρω αλλά μπορώ να κάνω υποθέσεις. Οι Ιλλύριοι που κατοικούσαν στα Δυτικά Βαλκάνια ήταν συγγενής φυλή με τις ελληνικές. Στην Μικρά Ασία ήταν ελληνικές φυλές ή συγγενείς φυλές όπως οι Τρώες.

Η μετακίνηση εντός της ίδιας χώρας είναι πιο εύκολη. Έτσι πληθυσμοί που βρισκόντουσαν στην ίδια χώρα, αναμείχθηκαν περισσότερο. Αυτό συνέβη στο Βυζάντιο στην διάρκεια πολλών αιώνων. Οι διάφοροι πληθυσμοί που κατοικούσαν εντός της επικράτειας, αναμείχθηκαν. Για αυτό βλέπουμε στα Βαλκάνια σχετικό γονιδιακό προφίλ. Το ίδιο συνεχίστηκε με την Οθωμανική αυτοκρατορία. Οι σημερινοί Τούρκοι, είναι περισσότερο αυτοί που κατοικούσαν στην περιοχή της σημερινής Τουρκίας κατά την περίοδο του Βυζαντίου και πολύ λιγότερο οι Τούρκοι κατακτητές που ήρθαν από τις στέπες της Ασίας και ήταν ασιατικής φυλής.

Επίσης εκτός από Σλάβους, στην Ελλάδα εγκαταστάθηκαν μέσα στους αιώνες πολλοί Βλάχοι και Αρβανίτες. Οι Βλάχοι προέρχονται από την περιοχή της Βλαχίας στην νότια Ρουμανία. Μέσα στους αιώνες διασκορπίστηκαν σε όλα τα Βαλκάνια και ένας μεγάλος αριθμός τους ήρθε στην περιοχή της σημερινής Ελλάδας. Η διάλεκτος τους είναι λατινόφωνη, πιθανώς προερχόμενη από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Οι Αρβανίτες είναι από την Αλβανία. Η αρβανίτικη γλώσσα είναι αλβανική διάλεκτος του νότιου τμήματος της χώρας. Σε αυτό συμφωνούν όλοι. Οι απόψεις διίστανται κατά πόσο οι Αρβανίτες ήταν αλβανικής ή ελληνικής καταγωγής. Εκτός αυτού, στην Βόρεια Ήπειρο υπάρχει μεγάλο ποσοστό Ελλήνων και επίσης πλέον στην Ελλάδα ζουν πολλοί Αλβανοί.

Παρομοίως, η Φιλανδία ήταν τμήμα της Σουηδίας από τον 12ο αιώνα μέχρι το 1809 και τμήμα της Ρωσίας από τότε μέχρι το 1917. Για αυτό και οι Φιλανδοί έχουν σε σημαντικό ποσοστό το γερμανο-σκανδιναβικό γονίδιο Ι1 που οι Σουηδοί το έχουν σε μεγαλύτερο ποσοστό από όλους. Επίσης εξαιτίας του διαστήματος που η Φινλανδία ανήκε στην Ρωσία, το φινικό γονίδιο Ν υπάρχει σε μεγάλο ποσοστό στους Ρώσους.

Κάτι αντίστοιχο συνέβη στην Αυστροουγγαρία και την Τσεχοσλοβακία. Οι μετακινήσεις εντός της ίδιας χώρας επέφεραν μεγαλύτερη επιμειξία που προκάλεσε παραπλήσια γονιδιακό προφίλ. Ο Φαλμεράιερ αναφέρει στα βιβλία του και κάποιες αλήθειες. Όμως υποστηρίζει πως οι αρχαίοι Έλληνες εξαφανίστηκαν. Δεν εξαφανίστηκαν αλλά μπασταρδοποιήθηκαν δηλαδή έγινε επιμειξία με άλλες φυλές και έπαψαν να είναι καθαροί αρχαίοι Έλληνες. Εξαφανίστηκε η καθαρή μορφή τους.

Υπάρχει ο μύθος πως οι Έλληνες είναι πολύ κοντά φυλετικά με τους Ιταλούς. Είναι γνωστό το «una faccia una razza». Δυστυχώς ή ευτυχώς, το γονιδιακό προφίλ των Νεοελλήνων είναι πιο κοντά στων Βαλκάνιων και περισσότερο στων Αλβανών, των Τούρκων και των Ρουμάνων. Φαίνεται να είναι πιο κοντά στων Ούγγρων (σε σχέση με τους Ιταλούς), αν και χρειάζεται πιο προσεκτική εξέταση.

Η Ουγγαρία γεωγραφικά βρίσκεται στην χερσόνησο των Βαλκανίων, αν και ιστορικά δεν θεωρείται τμήμα τους. Οι Ούγγροι είναι μάλλον πιο κοντά στην φυλετική μείξη σε εμάς παρά οι Ιταλοί! Θα λέμε «μία φάτσα και μία ράτσα» για τους Ούγγρους; Παράξενο κι όμως πιθανώς αληθινό. Πάντως σίγουρα, από τους υπόλοιπους Δυτικοευρωπαίους, οι Ιταλοί είναι πιο κοντά σε εμάς, από άποψη γονιδιακού προφίλ.

Οι Γάλλοι που μας έχουν πρήξει με αυτούς, είναι μακριά από την άποψη φυλετικής μείξης. Οι Γάλλοι είναι κοντά με τους Βέλγους, τους Ολλανδούς και τους Άγγλους. Οι Γερμανοί είναι κοντά με τους Δανούς και οι Νορβηγοί με τους Σουηδούς. Η Ελβετία είναι μεταξύ Γαλλίας, Ιταλίας, Γερμανίας. Των Πορτογάλων μοιάζει περισσότερο με των Ιταλών παρά με των Ισπανών. Για Πορτογάλους και Ιταλούς ισχύει το «una faccia una razza».

Αναστάσιος

Scroll to Top