Πίνακας Ανατολικής ΕΚ

Πίνακας Ανατολικής ΕΚ

Τελικά θα γίνει το προφανές και θα επικρατήσει η σπονδυλωτή ή αρθρωτή (modular), ευέλικτη, συμβιβαστική λύση της Αντί-ΝΤΠ. Η Ελλάδα θα είναι στο γκρουπ της Ανατολικής ΕΚ (Ευρωπαϊκής Κοινοπολιτείας). Σκέφτηκα πως θα ήταν χρήσιμο να συγκεντρώσω σε ένα πίνακα, αρκετές πληροφορίες σχετικά με τις χώρες του γκρουπ που δόθηκαν σε διάφορα προηγούμενα άρθρα.

Οι στήλες του πίνακα έχουν 1) την ονομασία της χώρας 2) το ΑΕΠ 3) τον πληθυσμό 4) το μέσο εισόδημα 5) αν είναι μέλος της ΕΕ και πότε έγινε 6) αν είναι μέλος της Ευρωζώνης και πότε έγινε 7) αν είναι πρώην κομμουνιστική. Αντί για αλφαβητική ή κάποια άλλη, η σειρά των χωρών είναι ανάλογα με την θέση τους στον χάρτη, από Βορρά προς Νότο. Έτσι μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τις πληροφορίες για τις χώρες πιο εύκολα, βλέποντας ταυτόχρονα την θέση τους στον χάρτη.

Το ΑΕΠ (GDP) είναι σε δις δολάρια, ο πληθυσμός σε εκατομμύρια κατοίκους και το μέσο εισόδημα (GDP per capita) σε χιλιάδες δολάρια. Τόσο το ΑΕΠ όσο και το μέσο εισόδημα είναι σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης (ppp) που είναι ο σωστός τρόπος διότι οι ονομαστικές τιμές επηρεάζονται από το επίπεδο τιμών και δεν δείχνουν την πραγματική εικόνα.

1

2

3

4

5

6

7

α/α

Χώρα

AEΠ

Πληθ.

Μ.Ε.

ΕΕ

Κομμ

1

Ρωσία

4.785

146,4

32

-

-

Ν

2

Εσθονία

56

1,3

42

2004

2011

Ν

3

Λετονία

64

1,8

34

2004

2014

Ν

4

Λιθουανία

119

2,8

42

2004

2015

Ν

5

Λευκορωσία

202

9,2

21

-

-

Ν

6

Πολωνία

1.416

37,7

37

2004

-

Ν

7

Ουκρανία

588

41,1

14

-

-

Ν

8

Τσεχία

473

10,8

45

2004

-

Ν

9

Σλοβακία

179

5,6

33

2004

2009

Ν

10

Ουγγαρία

356

9,6

36

2004

-

Ν

11

Ρουμανία

676

19

35

2007

-

Ν

12

Μολδαβία

40

2,6

15

-

-

Ν

13

Σλοβενία

91

2,1

43

2004

2007

Ν

14

Κροατία

131

3,8

34

2013

2023

Ν

15

Σερβία

146

6,6

21

-

-

Ν

16

Βοσνία

54

3,2

17

-

-

Ν

17

Γεωργία

63

3,7

17

-

-

Ν

18

Αρμενία

43

2,9

15

-

-

Ν

19

Τουρκία

2.591

85,2

30

-

-

Ο

20

Βουλγαρία

184

6,4

27

2007

-

Ν

21

Μαυροβούνιο

14

0,6

23

-

-

Ν

22

Αλβανία

43

2,7

15

-

-

Ν

23

Β. Μακεδονία

37

1,8

18

-

-

Ν

24

Ελλάδα

333

10,4

31

1981

2001

Ο

25

Κύπρος

38

0,9

44

2004

2008

Ο

26

Ισραήλ

409

9,7

43

-

-

Ο

Ο πληθυσμός επηρεάζει το ΑΕΠ. Οι μεγαλύτερες σε πληθυσμό χώρες έχουν μεγαλύτερες οικονομίες δηλαδή μεγαλύτερο ΑΕΠ. Οι επιδόσεις της οικονομίας μετριούνται με το μέσο ή κατά κεφαλή εισόδημα που δείχνει πόσο πλούσια είναι μια χώρα. Η Ελλάδα είναι το παλαιότερο μέλος της ΕΕ και της Ευρωζώνης. Συνολικά είναι δεκατρείς χώρες στην ΕΕ και οκτώ στην Ευρωζώνη. Οι περισσότερες χώρες του γκουπ είναι πρώην κομμουνιστικές. Οι τέσσερις που δεν ήταν κομμουνιστικές είναι Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Τουρκία. Κύπρος (44) και Ισραήλ (43) είναι στην κορυφή της λίστας του γκρουπ, όσον αφορά το μέσο εισόδημα.

Όμως η πρώην κομμουνιστική Τσεχία (45) είναι ψηλότερα, στην πρώτη θέση. Οι πρώην κομμουνιστικές Σλοβενία (43), Εσθονία (42), Λιθουανία (42) είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο (με Κύπρο-Ισραήλ). Να σημειώσουμε και να τονίσουμε πως η Τσεχία είναι εκτός Ευρωζώνης και το Ισραήλ εκτός ΕΕ. Δεν υπάρχει κάποιος συσχετισμός όσον αφορά την γεωγραφική θέση και τις οικονομικές επιδόσεις. Τσεχία και Σλοβενία είναι στο μέσο περίπου γεωγραφικά και δυτικά. Εσθονία και Λιθουανία είναι βόρεια και ανατολικά ενώ Κύπρος και Ισραήλ νότια και πιο ανατολικά.

Υπάρχει ένα εύρος μεταξύ 14 - 45 χιλιάδων δολαρίων (Κ$) αλλά σε σχέση με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, βλέπουμε μια ομοιογένεια ως προς το εισόδημα. Οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης είναι αρκετά ψηλότερα. Εντός της Δυτικής Ευρώπης, υπάρχει επίσης μια σχετική ομοιογένεια, αν εξαιρέσουμε την Ιρλανδία που έχει ξεφύγει κατά πολύ, πάνω από 100 χιλιάδες δολάρια μέσο εισόδημα. Νορβηγία και Ελβετία που είναι ψηλά στην κατάταξη του εισοδήματος, είναι εκτός ΕΕ.

Για τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης που είναι εντός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της Βρετανίας που ίσως ξαναμπεί στην Δυτική ΕΚ, υπάρχει κάποια ομοιογένεια ως προς το οικονομικό επίπεδο. Η Πορτογαλία είναι στα επίπεδα της Ρουμανίας - Ουγγαρίας, η φτωχότερη χώρα της Δυτικής Ευρώπης. Οι υπόλοιπες κινούνται μεταξύ 40 και 60 χιλιάδων δολαρίων. Τα ψηλά της Ανατολικής Ευρώπης, είναι τα χαμηλά της Δυτικής. Η επόμενη φτωχότερη της Δυτικής Ευρώπης μετά την Πορτογαλία είναι η Ισπανία, στα επίπεδα Εσθονίας - Λιθουανίας που βρίσκονται ψηλά στη λίστα της Ανατολικής Ευρώπης, ως προς το μέσο εισόδημα.

Η Ελλάδα μπήκε το 1981 ενώ οι επόμενες εννέα εισήλθαν το 2004. Υπάρχει διαφορά τουλάχιστον 23 χρόνων, όσον αφορά την συμμετοχή στην ΕΕ. Βουλγαρία και Ρουμανία έγιναν μέλη το 2007 ενώ η Κροατία το 2013. Παρόλο που η Ελλάδα είναι το παλαιότερο μέλος της ΕΕ και της Ευρωζώνης, οι οικονομικές επιδόσεις της είναι μέτριες. Βρίσκεται στο μέσο της Ανατολικής Ευρώπης, όχι της Ευρώπης συνολικά.

Δεύτερη ευκαιρία

Απόστολος

Scroll to Top