Τρία ευρωπαϊκά γκρουπ

Τρία ευρωπαϊκά γκρουπ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχικά ήταν Κοινότητα. Έχουμε το Σύμφωνο Βαρσοβίας ή Συνθήκη Φιλίας Συνεργασίας και Αμοιβαίας Βοήθειας, τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου ή Βορειοατλαντική Συμμαχία, την Βρετανική Κοινοπολιτεία, την Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών. Ένωση, Κοινότητα, Κοινοπολιτεία, Σύμφωνο, Συνθήκη, Οργανισμός Συμφώνου, Συμμαχία είναι διαφορετικές λέξεις για να περιγράψουν γκρουπ ή ομάδες χωρών.

Θα δημιουργηθούν δύο έως τέσσερα ευρωπαϊκά γκρουπ χωρών. Το ενδιάμεσο είναι το επικρατέστερο σενάριο δηλαδή η δημιουργία τριών ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ευρωπαϊκών γκρουπ, Δυτικού, Κεντρικού, Ανατολικού. Εκτός από την σημερινή ΕΕ που θα μικρύνει και θα μετονομασθεί σε Κεντρική ΕΕ, θα δημιουργηθούν άλλα δύο γκρουπ. Ο όρος ευρωπαϊκή αφορά την καταγωγή των περισσότερων κατοίκων και όχι την ήπειρο που βρίσκονται.

Η Κεντρική Ομάδα θα περιλαμβάνει ό,τι μείνει από την σημερινή ΕΕ, μετά την αποχώρηση κάποιων κρατών. Στην Ανατολική Ευρωπαϊκή Ομάδα, θα είναι οι Ορθόδοξες χώρες και θα προστεθούν και άλλες. Σχεδόν σίγουρο είναι επίσης πως ΗΠΑ - Καναδάς θα είναι μαζί με Βρετανία - Ιρλανδία στην Δυτική Ευρωπαϊκή Ομάδα. Πιθανώς να είναι επίσης Ισπανία - Πορτογαλία και ίσως Νορβηγία - Δανία.

Ας πούμε πως γίνεται έτσι. Οι χώρες αυτές που ίσως αποτελέσουν την Δυτική Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνολικά 8. Στην Κεντρική Ομάδα θα είναι περίπου 20 ενώ στην Ανατολική θα είναι οι Ορθόδοξες που είναι 13. Σίγουρα θα αυξηθούν και θα πλησιάσουν ή θα ξεπεράσουν τις 20. Άρα υπάρχει πρόβλημα με τον αριθμό των χωρών της Δυτικής Ευρωπαϊκής Ομάδας;

Όχι απαραίτητα. Μπορεί να μην είναι κριτήριο στην δημιουργία των γκρουπ, ο αριθμός των χωρών αλλά το συνολικό ΑΕΠ ή ο συνολικός πληθυσμός. Οι ΗΠΑ από μόνες τους έχουν μεγαλύτερο ΑΕΠ από όλη την σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως στο γκρουπ των ΗΠΑ δεν χρειάζεται να είναι πολλές χώρες. Όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τον πληθυσμό.

Υποτίθεται πως οι χώρες που βρίσκονται χαμηλότερα ως προς το μέσο εισόδημα, θα έχουν ψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης ώστε μακροχρόνια να συγκλίνουν με τις πιο αναπτυγμένες χώρες. Έτσι θα αλλάξει μακροχρόνια το ΑΕΠ και επειδή εξ ορισμού το μέσο εισόδημα είναι ΑΕΠ/πληθυσμός προκύπτει πως ΑΕΠ = μέσο εισόδημα Χ πληθυσμός.

Αν υποθέσουμε πως μακροχρόνια το μέσο εισόδημα γίνεται περίπου το ίδιο, με ψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Τότε για να έχουν τα γκρουπ περίπου ίδιο ΑΕΠ, θα πρέπει να έχουν περίπου ίδιο πληθυσμό. Δηλαδή ενώ βραχυχρόνια ίσως είναι κριτήριο το ΑΕΠ, σε βάθος χρόνου, αν επέλθει σύγκλιση, αυτό που θα μετρήσει θα είναι ο πληθυσμός.

Αν κάνουμε την πρόσθεση, το γκρουπ της Δυτικής Ευρωπαϊκής Ομάδας των 8 χωρών έχει λίγο περισσότερο από 500 εκατομμύρια πληθυσμό. Και μόνο ΗΠΑ - Καναδάς, Βρετανία, Ιρλανδία να περιλαμβάνονται που είναι σίγουρες για την Δυτική Ευρωπαϊκή Ομάδα, είναι σχεδόν 450 εκατομμύρια, όσο η σημερινή ΕΕ. Ο πληθυσμός των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 447 εκατομμύρια. Για να βρούμε τον πληθυσμό της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Ομάδας πρέπει να αφαιρέσουμε τον πληθυσμό όσων βγουν.

Οι δεκατρείς Ορθόδοξες χώρες έχουν πληθυσμό λίγο πάνω από 250 εκατομμύρια δηλαδή το μισό της Δυτικής Ευρωπαϊκής Ομάδας των 8, παρόλο που είναι περισσότερες. Επομένως πρέπει να προστεθούν χώρες ώστε να ανέβει ο πληθυσμός. Βέβαια δεν είναι απαραίτητο να είναι ακριβώς ο ίδιος ο πληθυσμός των γκρουπ. Πιθανά κριτήρια για την σύνθεση των Ομάδων είναι ο αριθμός των χωρών, ο συνολικός πληθυσμός, το συνολικό ΑΕΠ, η συνολική έκταση. Μπορεί να επιλεγούν δύο, τρία ή όλα τα παραπάνω κριτήρια. Μπορεί να υπάρξουν επίσης ποιοτικά κριτήρια.

Και τα τρία γκρουπ μαζί πιάνουν όλο το μήκος της Γης. Αν το πάρουμε από ανατολικά προς δυτικά, ξεκινάει από την Βερίγγειο θάλασσα, το Βορειοανατολικό τμήμα της Ρωσίας και φθάνει πάλι στην Βερίγγειο Θάλασσα στο Βορειοδυτικό τμήμα ΗΠΑ - Καναδά στην Αλάσκα αφού διασχίσει όλη την υφήλιο. Είναι ευρωπαϊκά γκρουπ, ανθρώπων κυρίως ευρωπαϊκής καταγωγής. Δεν αποκλείεται να είναι δύο τελικά τα γκρουπ που θα προκύψουν.

Σε Γαλλία και Ιταλία είναι ισχυρές Αντινεοταξικές δυνάμεις που θέλουν μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Αν τελικά έρθουν με το γκρουπ της Ανατολικής Ένωσης θα δημιουργηθεί Ανατολική και Νότια Ευρωπαϊκή Ομάδα χωρών. Ότι μείνει από την Κεντρική θα είναι μικρό καθώς οι δύο χώρες είναι οι μεγαλύτερες σε πληθυσμό της ΕΕ, μετά την Γερμανία. Έτσι το πιθανότερο είναι η Δυτική Ομάδα να γίνει Δυτική και Βόρεια, με δεδομένη την σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας. Υπάρχει βέβαια και το σενάριο των τεσσάρων γκρουπ αλλά με πολύ λίγες πιθανότητες.

Το επικρατέστερο είναι για τρεις ομάδες αλλά και για δύο έχει λίγες πιθανότητες. Πέρα από τις σχέσεις εντός των γκρουπ, μπορούν να δημιουργηθούν και σχέσεις μεταξύ των γκρουπ. Πρωτίστως οι χώρες θα δημιουργήσουν σχέσεις εντός του γκρουπ και στην συνέχεια τα γκρουπ με τα υπόλοιπα. Αναμένεται εκτός από τα τρία ευρωπαϊκά γκρουπ να δημιουργηθούν και άλλα γκρουπ ώστε συνολικά να είναι παγκόσμια 4 - 10 (ή παραπάνω).

Ως προς το μοντέλα που θα χρησιμοποιηθούν στις τρεις ενώσεις, θα είναι διαφορετικά. Η Κεντρική Ομάδα μπορεί να διατηρήσει το βλακώδες και αποτυχημένο μοντέλο της σημερινής ΕΕ. Τα άλλα δύο μοντέλα θα έχουν πολύ μεγαλύτερη αυτονομία χωρών αλλά θα είναι και διαφορετικά μεταξύ τους. Δηλαδή άλλο μοντέλο θα έχει η Δυτική Ευρωπαϊκή Ομάδα και άλλο η Ανατολική Ευρωπαϊκή Ομάδα.

Χαράλαμπος

Scroll to Top