Άμεσα εφαρμόσιμο μοντέλο

Μπρατισλάβα

Άμεσα εφαρμόσιμο μοντέλο

Το μοντέλο που προτείνεται για την Ανατολική ΕΚ (Ευρωπαϊκή Κοινοπολιτεία) είναι απλό, λιτό, εύκολο, αποκεντρωμένο και με λίγα έξοδα για τους φορολογούμενους. Κατά πάσα πιθανότητα θα λειτουργήσει πιο σωστά και ομαλά από της ΕΕ που είναι συγκεντρωτικό, περίπλοκο, δύσκολο, μπερδεμένο και πολυέξοδο για τους φορολογούμενους. Επιπλέον το μοντέλο της Ανατολικής ΕΚ είναι άμεσα εφαρμόσιμο.

Όταν θα είναι σε πλήρη λειτουργικότητα, σε όλες τις χώρες της Ανατολικής Ευρωπαϊκής Κοινοπολιτείας θα υπάρχει ένα υπουργείο ή υφυπουργείο αρμόδιο για αυτά τα θέματα. Οι υπουργοί ή υφυπουργοί θα έχουν συχνές συναντήσεις και θα είναι αυτοί που βασικά θα ασχολούνται με τα ζητήματα του γκρουπ. Θα γίνονται πιο αραιά συναντήσεις των αρχηγών κρατών. Στην έδρα θα υπάρχουν κάποια συντονιστικά όργανα που θα έχουν παραρτήματα σε όλες τις χώρες. Αυτά θα υπάγονται στα υπουργεία ή υφυπουργεία Ανατολικής Ευρωπαϊκής Κοινοπολιτείας. Το περισσότερο προσωπικό θα εργάζεται στα παραρτήματα.

Μπορεί άμεσα να ξεκινήσει να εφαρμόζεται το μοντέλο σε όλες τις χώρες. Σε πρώτη φάση δεν είναι απαραίτητο να είναι υφυπουργείο ή υπουργείο. Μπορεί να είναι μια Γραμματεία ή Διεύθυνση υπουργείου. Όπως εξελίσσεται το μοντέλο, θα γίνεται αναβάθμιση. Σε πρώτη φάση το μόνο που χρειάζεται είναι μια Γραμματεία ή Διεύθυνση με μερικούς υπαλλήλους. Τα δύο σχετικότερα υπουργεία είναι των Εξωτερικών και των Οικονομικών.

Βέβαια σίγουρα θα ήταν προτιμότερο να ξεκινήσει ως υφυπουργείο αλλά δεν είναι απαραίτητο. Οι αρμόδιοι από κάθε χώρα είτε είναι Γενικοί Γραμματείς υπουργείου είτε είναι υφυπουργοί, μπορούν να ξεκινήσουν τις συναντήσεις. Δεν χρειάζεται να υπάρχει έδρα, οι συναντήσεις μπορούν να γίνονται σε διάφορες χώρες. Ούτε όταν βρίσκεται σε πλήρη λειτουργικότητα το μοντέλο, είναι απαραίτητη έδρα για το γκρουπ.

Είναι όμως προτιμότερο και καλύτερο. Λογικά, η έδρα θα είναι μια από τις πρώτες αποφάσεις που θα πάρουν, αν θα υπάρχει και που θα βρίσκεται. Το που θα βρίσκεται ίσως χρειαστεί να προκύψει μέσα από κάποια διαδικασία. Όπως στην περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων, οι ενδιαφερόμενες πόλεις, μπορούν να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας.

Θα είναι πολύ απλούστερος διότι δεν θα χρειάζονται τόσα έργα όπως στην περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Μπορεί να μην χρειάζονται καθόλου έργα, απλά να συμπεριλάβουν διάφορες πληροφορίες σε ένα φάκελο ώστε να γίνει η αξιολόγηση των φακέλων και σύγκριση των πόλεων. Κάποιες πόλεις που προτίθενται να κάνουν έργα, μπορούν να τα συμπεριλάβουν στον φάκελο.

Αφορά όμως τις πόλεις που γεωγραφικά βρίσκονται στην μέση του γκρουπ. Δεν είναι απαραίτητο αλλά είναι κοινή λογική. Η γεωγραφική θέση ίσως είναι το πρώτο κριτήριο επιλογής. Ενδεικτικά αναφέρθηκαν πιθανές έδρες 1) Βουδαπέστη 2) Οδησσός 3) Κισινάου 4) Βουκουρέστι 5) Βελιγράδι 6) Μπρατισλάβα 7) Πράγα. Ίσως προστεθούν και άλλες.

Στο προηγούμενο άρθρο που ασχολήθηκε με την έδρα της Ανατολικής ΕΚ, εξηγήθηκε πως θα μπορούσε να είναι το σκεπτικό για την επιλογή της έδρας, τα πιθανά κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν. Βέβαια μπορεί το σκεπτικό των αρμοδίων να είναι διαφορετικό λίγο ή πολύ. Σίγουρα δεν εξαντλήθηκαν όλα τα κριτήρια αλλά αναφέρθηκαν αυτά που πιθανώς να είναι τα βασικά.

Επίσης κάτι χρήσιμο θα ήταν να επέλεγαν για τις πρώτες συναντήσεις, κυρίως τις πόλεις που είναι πιθανές για έδρες. Έτσι θα αποκτούσαν προσωπική αντίληψη για τις διάφορες πόλεις, πέρα από τις πληροφορίες που θα υπάρχουν στους φακέλους και θα κατατεθούν. Στις πρώτες συναντήσεις, εκτός από τα ζητήματα που θα συζητήσουν, θα υπάρχει χρόνος να περιηγηθούν στις πόλεις που θα είναι πιθανές έδρες.

Από την στιγμή που θα οριστεί μια αρμόδια υπηρεσία σε κάθε χώρα, μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία για την δημιουργία της Ανατολικής ΕΚ. Αυτή η υπηρεσία μπορεί να είναι Διεύθυνση ή Γραμματεία υπουργείου σε πρώτη φάση και να εξελιχθεί σε υφυπουργείο ή υπουργείο. Μπορεί όμως να ξεκινήσει ως υφυπουργείο και να μείνει υφυπουργείο ή να εξελιχθεί σε υπουργείο. Το βασικό είναι να υπάρχει μια υπηρεσία που θα έχει γραφεία, κάποιους υπαλλήλους, μια οργανωτική δομή και έναν (ή μία) επικεφαλής.

Αυτοί οι αρμόδιοι μπορούν να ξεκινήσουν τις συναντήσεις τους σε διάφορες πόλεις του γκρουπ, τις πιθανές έδρες, μέχρι να αποφασισθεί αν θα υπάρχει η έδρα και ποια θα είναι αυτή. Οι επικεφαλής των υπηρεσιών δεν θα αποφασίζουν μόνοι τους. Εκ των πραγμάτων θα έχουν κάποιους πολιτικούς προϊσταμένους, έναν υπουργό και τον πρωθυπουργό. Αν οριστεί εξ αρχής υπουργείο Ανατολικής ΕΚ, τότε ο πολιτικός προϊστάμενος θα είναι μόνο ο πρωθυπουργός. Επίσης κάποιες αποφάσεις ίσως θα πρέπει να περάσουν από την Βουλή.

Όπως έχει εξηγηθεί, η Ελλάδα θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτή την διαδικασία. Είναι το παλαιότερο μέλος της ΕΕ και της Ευρωζώνης, στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτή η εμπειρία μετράει για τα καλά και για τα κακά που είναι περισσότερα. Η ΕΕ θα χρησιμεύσει κυρίως ως παράδειγμα για αποφυγή αλλά και για μίμηση στα λίγα καλά που υπάρχουν.

Η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης που βρίσκονται στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτές θα πρέπει να προετοιμαστούν για το eastern euro και την Ανατολική Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επίσης είναι μεταξύ των τεσσάρων χωρών που δεν ήταν κομμουνιστικές. Έχει και αυτό κάποια σημασία. Η εμπειρία στο οικονομικό σύστημα της ελεύθερης αγοράς είναι μεγαλύτερη.

Δυστυχώς για την Ελλάδα, όλο το πολιτικό σύστημα βρίσκεται τριάντα χρόνια πίσω. Είναι ακόμη κολλημένοι στο σχέδιο της ΝΤΠ που εγκαταλείπεται διότι απέτυχε παταγωδώς. Η αρρωστημένη εμμονή τους με το Νεοταξικό σχέδιο μας κατέστρεψε. Συνειδητά οδήγησαν την χώρα στην καταστροφή για να μην διαταραχτεί η εφαρμογή του ηλίθιου και καταστροφικού σχεδίου.

Τώρα χάνεται μια μεγάλη ευκαιρία, να διαδραματίσει η Ελλάδα σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της Ανατολικής ΕΚ. Στο τέλος εκεί θα βρεθεί σίγουρα. Η εναλλακτική πρόταση της Αντί-ΝΤΠ θα επικρατήσει. Για γεωγραφικούς και οικονομικούς λόγους, η Ελλάδα θα είναι στην Ανατολική ΕΚ. Απλά λόγω των απηρχαιωμένων αντιλήψεων των πολιτικών, θα είναι ουραγός και θα εφαρμόσει αυτά που άλλοι θα έχουν συνδιαμορφώσει.

Ανδρέας

Scroll to Top