Αντί-Τρίτος Δρόμος

Αντί - Τρίτος Δρόμος

Ιδεολογία ΝΤΠ

Γίνεται μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας Αντί - Τρίτος Δρόμος που θα έχει ως βάση την κεντροδεξιά και θα ενσωματώνει κάποια στοιχεία αριστεράς όπως πχ παράλληλα συστήματα και ανάπτυξη συνεταιριστικών μορφών επιχειρήσεων. Έτσι διορθώνονται κάποιες αδυναμίες του συστήματος της ελεύθερης οικονομίας. Παράλληλα θα είναι ικανοποιημένο το μικρό σκέλος της Αντί - ΝΤΠ στην αριστερά. 

Η ήττα της ΝΤΠ θα είναι σε πολλά επίπεδα. Θα γίνει σύμπτυξη σοσιαλιστών από αριστερά και δεξιά. Όπως έχει γραφτεί ξανά, ο σοσιαλισμός είναι το χειρότερο σύστημα και αυτό θέλουν να επιβάλλουν οι Νεοταξίτες. Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών είναι καλύτερα με το σύστημα της ελεύθερης οικονομίας αλλά είναι ένα μικρό ποσοστό που δεν περνάει καλά.

Αυτοί είναι καλύτερα με τον κομμουνισμό που εξασφαλίζει ένα ελάχιστο ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης για όλους. Στον κομμουνισμό, τα μέσα παραγωγής ανήκουν στο κράτος. Το κράτος είναι ο εργοδότης όλων και τους πληρώνει για την εργασία που προσφέρουν. Η στέγαση παρέχεται από το κράτος, πληρώνεται από τον μισθό ή γίνεται ένας συνδυασμός. Στην σοσιαλδημοκρατία έχουμε μεγάλο κράτος το οποίο παράγει υπηρεσίες που δεν είναι όλες απαραίτητες. Οι φορολογούμενοι πληρώνουν για υπηρεσίες που δεν θέλουν.

Επίσης ο κρατικός τομέας έχει χαμηλότερη παραγωγικότητα από τον ιδιωτικό και ειδικά στην Ελλάδα γίνεται μεγάλη κατασπατάληση και από κλέψιμο. Προτείνονται τα παράλληλα συστήματα που θα έχει δύο σκέλη. Παράλληλα με την ελεύθερη οικονομία σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της οικονομίας να υπάρχουν α) κρατικές επιχειρήσεις σε ένα μικρό ποσοστό της οικονομίας και β) συνεταιριστικές μορφές επιχειρήσεων σε ένα άλλο μικρό ποσοστό της οικονομίας. Οι συνεταιριστικές μορφές επιχειρήσεων ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα. 

Δηλαδή αντί να παίρνουν επιδόματα ανεργίας και πρόνοιας, οι πιο αδύναμοι του συστήματος της ελεύθερης οικονομίας να έχουν εργοδότη το κράτος που θα παράγει προϊόντα ή θα προσφέρει υπηρεσίες έναντι αμοιβής. Έχουμε ήδη ασχοληθεί με το ζήτημα της παραγωγικότητας σε πολλά άρθρα (πχ ώρες εργασίας) και θα ασχοληθούμε και άλλο. Θα πρέπει να γίνονται αντιληπτά όσα εξηγώ, σε όσους έχουν καταλάβει τα θέματα παραγωγικότητας. Είναι σαφώς πιο παραγωγικός ο ιδιωτικός τομέας από τον κρατικό, σε γενικές γραμμές.

Όμως είναι πιο παραγωγικό για την χώρα και τους ίδιους τους εργαζόμενους, οι άνεργοι και οι υποαπασχολούμενοι να δουλεύουν σε πλήρη απασχόληση σε κρατική επιχείρηση, αντί να μην δουλεύουν καθόλου ή να δουλεύουν λίγο. Επίσης μπορεί να είναι πιο παραγωγικό για τους ίδιους και την χώρα, να δουλεύουν σε κρατική επιχείρηση, σε ένα κλάδο ψηλής παραγωγικότητας, παρά σε μια ιδιωτική επιχείρηση, σε κλάδο χαμηλής παραγωγικότητας. Στην βαριά βιομηχανία της χώρας που μας καταδίκασε η ΕΕ - ΝΤΠ και οι Νεοταξίτες ευρωπαϊστές, τον τουρισμό, σε ετήσια βάση, οι εργαζόμενοι υποαπασχολούνται. Οι ευρωπαϊστές είναι ή πολύ άσχετοι ή πολύ προδότες. 

Επιπλέον σε ένα ποσοστό της οικονομίας, οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν σε συνεταιριστικές μορφές επιχειρήσεων. Σε γενικές γραμμές, στις συνεταιριστικές μορφές, οι εργαζόμενοι είναι και μέτοχοι. Αυτό αφορά την εσωτερική οργάνωση. Οι συνεταιρισμοί είναι ένα είδος αλλά υπάρχει δυνατότητα να ρυθμιστούν πολλά από το καταστατικό της εταιρείας και να έχουμε διάφορες μεικτές μορφές. Μπορεί κάποιοι εργαζόμενοι να είναι μέτοχοι και άλλοι να μην είναι. Γενικά είναι πολλές οι εναλλακτικές.

Όλα αυτά εξηγούνται καλύτερα στο Fifth Way στον ιστότοπο Globalization που είναι στα Αγγλικά καθώς είναι ζητήματα που αφορούν όλο τον κόσμο. Όποιοι διαβάζουν λίγα Αγγλικά μπορούν να ενημερωθούν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Υπάρχουν επίσης και άλλα σημεία ή ιδέες. Εξετάζονται ενδεικτικά και άλλα ζητήματα που σε αυτή την φάση αποτελούν μόνο κάποιες προτάσεις για μια αντίθετη ιδεολογία στον Τρίτο Δρόμο που είναι η ιδεολογία της ΝΤΠ. Ακόμα και εκεί δεν είναι ολοκληρωμένα. Κάποια στιγμή θα γραφτούν πιο ολοκληρωμένα σε ένα βιβλίο αλλά και πάλι αυτό που θα μετρήσει είναι η εφαρμογή τους στην πράξη, αν γίνει.

Η Αντί - ΝΤΠ δεν προσπαθεί να καταργήσει όλες τις άλλες ιδεολογίες και να επιβάλλει την δική της όπως η ΝΤΠ. Σε μία εναλλακτική παγκοσμιοποίηση που προτείνει, οι χώρες όπως και τα γκρουπ χωρών έχουν αυτονομία και η κάθε χώρα θα ρυθμίζει μόνη της τα θέματα της. Όμως μια ιδεολογία Αντί - Τρίτος Δρόμος θα ήταν χρήσιμη ως ένας γενικός μπούσουλας. Από εκεί και πέρα οι χώρες έχουν ιδιαίτερες συνθήκες και πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα. 

Μπορεί πχ να μεταβάλλεται ανάμεσα στις χώρες ο βαθμός κάποιων πολιτικών. Δηλαδή μπορεί σε μια χώρα να είναι 20% το ποσοστό των κρατικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων ενώ σε μια άλλη να είναι 50%. Το βασικό συμπέρασμα είναι πως οι Νεοταξίτες θα ηττηθούν καθώς ο Αντί - Τρίτος Δρόμος, θα δημιουργηθεί κατά τέτοιο τρόπο και θα προσαρμοστεί ανάλογα κατά περίπτωση (χώρα) ώστε να έχει πολύ μεγαλύτερη απήχηση από τον Τρίτο Δρόμο στο εκλογικό σώμα πολλών χωρών.

Ελευθέριος

Scroll to Top