Χειροτέρευση παραγωγικότητας

Χειροτέρευση παραγωγικότητας

Είναι κάποια ζητήματα παραγωγικότητας που συνδέονται με την ανάλυση του διεθνούς εμπορίου και της εξειδίκευσης και πρέπει να εξηγηθούν. Συμπληρωματικά θα γίνει αναφορά και σε άλλα ζητήματα παραγωγικότητας. Και εδώ θα το πάμε σιγά σιγά. Η παραγωγικότητα είναι στη βάση της ποσοτική. Όμως για να συγκρίνουμε όμοια πράγματα εκφράζεται χρηματικά, συνήθως σε δολάρια ανά ώρα εργασίας.

Ας πούμε πως ένα εργοστάσιο βγάζει χίλια (1.000) ψυγεία τον μήνα με συγκεκριμένο αριθμό εργατών που εργάζονται σε πλήρη απασχόληση. Η τιμή του κάθε ψυγείου είναι πεντακόσια ευρώ (500 €) δηλαδή το εργοστάσιο παράγει προϊόντα αξίας 1.000 Χ 500 = 500.000 € τον μήνα. Ας πούμε πως βελτιώνεται η ποσοτική παραγωγικότητα για κάποιους λόγους όπως πχ γιατί μπαίνουν σε λειτουργία νέα μηχανήματα, γίνεται νέος σχεδιασμός της γραμμής παραγωγής, οι εργάτες γίνονται πιο αποδοτικοί.

Το εργοστάσιο παράγει χίλια εκατό (1.100) ψυγεία τον μήνα δηλαδή υπάρχει μια ποσοτική βελτίωση της παραγωγικότητας κατά 10%. Παράλληλα όμως έχουμε πτώση των τιμών των ψυγείων από πεντακόσια ευρώ (500 €) σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450€). Η παραγωγικότητα εκφρασμένη σε χρήματα πέφτει, παρόλο που η ποσοτική παραγωγικότητα έχει ανέβει. Το εργοστάσιο παράγει τον μήνα προϊόντα αξίας 1.100 Χ 450 = 495.000 € < 500.000 €.

Επομένως χρειάζεται μια διαρκής παρακολούθηση της πορείας των τιμών διότι μπορεί να πέσει σημαντικά η παραγωγικότητα ενός κλάδου λόγω μεταβολής του επιπέδου τιμών. Αν η πτώση των τιμών και εξ αυτού η πτώση της παραγωγικότητας είναι μόνιμη, θα πρέπει να αναζητηθούν άλλοι κλάδοι ψηλότερης παραγωγικότητας, εκφρασμένης σε χρηματική αξία.

Χρησιμοποιήθηκε ένα υποθετικό παράδειγμα στην εξήγηση του διεθνούς εμπορίου και της εξειδίκευσης. Δύο χώρες Α και Β είναι αρχικά οικονομικά αυτάρκεις. Στην συνέχεια η χώρα Α εξειδικεύεται στην παραγωγή ψυγείων που είναι καλύτερη και η χώρα Β εξειδικεύεται στην παραγωγή υπολογιστών, όπου είναι καλύτερη. Δηλαδή οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στην παραγωγή υπολογιστών στην χώρα Α, θα μεταφερθούν στην παραγωγή ψυγείων. Παρομοίως οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στην παραγωγή ψυγείων στην χώρα Β, θα μεταπηδήσουν στην παραγωγή υπολογιστών.

Ένα ζήτημα είναι η σχέση μεταξύ Κατανάλωσης Ψυγείων στην Β (ΚΨΒ) και Κατανάλωσης Υπολογιστών στην Α (ΚΥΑ). Αν ΚΨΒ < ΚΥΑ, η χώρα Α ζημιώνεται γιατί η Μείωση της Παραγωγής λόγω Υποκατάστασης (ΜΠΥ) των εγχώριων από εισαγόμενα είναι μεγαλύτερη από την Αύξηση της Παραγωγής για Εξαγωγές (ΑΠΕ). Στην συνέχεια προστέθηκε στο προϊόν των δύο χωρών ένα μικρό μέγεθος, η Αύξηση της παραγωγής από την Βελτίωση της Παραγωγικότητας (ΑΒΠ).

Αυτό δεν είναι δεδομένο και μάλιστα εξηγήθηκε πως στην περίπτωση της Ελλάδας είναι αρνητικό δηλαδή δεν είναι ΑΒΠ αλλά ΜΧΠ - Μείωση της παραγωγής από Χειροτέρευση της Παραγωγικότητας. Η ΕΕ μας περιόρισε σε τομείς χαμηλής παραγωγικότητας όπως ο τουρισμός και η γεωργία. Θα το εξηγήσω και μαθηματικά, χρησιμοποιώντας το ίδιο παράδειγμα του διεθνούς εμπορίου και της εξειδίκευσης.

Σπάνια οι παραγωγικότητες δύο διαφορετικών κλάδων είναι ίσες. Ας πούμε πως η παραγωγή ψυγείων είναι χαμηλότερης παραγωγικότητας, σε σχέση με αυτή των υπολογιστών. Να ορίσουμε άλλα δύο μεγέθη, ΔΠΨΑ και ΔΠΥΑ. Είναι η Διαφορά Παραγωγής Ψυγείων στην Α και η Διαφορά Παραγωγής Υπολογιστών στην Α. Αρχικά η Α έχει μια παραγωγή ψυγείων και η Β μια παραγωγή υπολογιστών για την εγχώρια κατανάλωση.

Στην συνέχεια η Α εξειδικεύεται στα ψυγεία, αυξάνει την παραγωγή για να καλύψει την κατανάλωση στην Β. Η αύξηση αυτή της παραγωγής είναι η ΔΠΨΑ. Στο παράδειγμα θεωρήθηκε πως σταματάει η παραγωγή υπολογιστών στην Α και ψυγείων στην Β για να γίνει πιο απλό και κατανοητό. Θα μπορούσε να ελαττωθεί σημαντικά. Θα μείνω σε αυτό που χρησιμοποιήθηκε στο παράδειγμα.

Οι εργαζόμενοι στην Α που θα αλλάξουν από την παραγωγή υπολογιστών στην παραγωγή ψυγείων θα είναι οι ίδιοι. Επειδή η παραγωγικότητα των ψυγείων θεωρούμε στο παράδειγμα πως είναι χαμηλότερη από αυτή των υπολογιστών τότε ΔΠΨΑ < ΔΠΥΑ. Η συνολική μεταβολή της παραγωγής για την Α είναι  ΔΠΣΑ = ΔΠΨΑ - ΔΠΥΑ < 0. Δηλαδή εκφρασμένο χρηματικά, το προϊόν που θα παραχθεί από την αλλαγή αυτή, θα είναι χαμηλότερης αξίας και η χώρα φτωχαίνει.

Για να ωφεληθούν και οι δύο χώρες το μικρό μέγεθος της Αύξησης της παραγωγής λόγω Βελτίωσης της Παραγωγικότητας (ΑΒΠ), θα πρέπει οι κλάδοι στους οποίους θα εξειδικευτούν να έχουν την ψηλότερη παραγωγικότητα, σε σχέση με αυτούς που αφήνουν. Δηλαδή δεν αρκεί η Α να είναι πιο παραγωγική στα ψυγεία και η Β πιο παραγωγική στους υπολογιστές. Θα πρέπει η παραγωγικότητα της Α στα ψυγεία να είναι καλύτερη από την παραγωγικότητα της Α στους υπολογιστές και η παραγωγικότητα της Β σε υπολογιστές να είναι καλύτερη από την παραγωγικότητα της Β σε ψυγεία.

Είναι δεδομένο πως τουρισμός και γεωργία είναι κλάδοι χαμηλής παραγωγικότητας. Οι βιομηχανίες και οι βιοτεχνίες που αφανίστηκαν από την ευρωπαϊκή πορεία της απέραντης αθλιότητας δεν μπορεί να ήταν χαμηλότερης παραγωγικότητας. Επιπλέον η δυναμική και όχι στατική θεώρηση, προβλέπει βελτίωση της παραγωγικότητας. Δηλαδή ακόμη να μην ήταν πιο παραγωγικοί (κάτι σχεδόν αδύνατο) οι κλάδοι της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας που αφανίστηκαν από την ευρωπαϊκή πορεία της εθνικής προδοσίας, θα μπορούσαν να γίνουν.

Όμως αυτό που ίσχυε είναι πως πιο προηγμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης είχαν καλύτερη παραγωγικότητα στους κλάδους που αφανίστηκαν από την αναθεματισμένη ευρωπαϊκή πορεία. Έτσι υποκαταστάθηκαν τα εγχώρια προϊόντα από εισαγόμενα, χωρίς να υπάρχει ανάλογη αύξηση λόγω εξαγωγών και έσβησε η ελληνική παραγωγή σε πολλούς κλάδους, φτωχοποιώντας κατ' αυτό τον τρόπο τους Έλληνες.

Η παραγωγικότητα είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα δηλαδή το την πεμπτουσία της οικονομικής πολιτικής. Αυτά που καθορίζουν το μέσο εισόδημα είναι η παραγωγικότητα και οι συνολικές ώρες εργασίας. Οι ώρες εργασίας εξαρτώνται από το ποσοστό του εργατικού δυναμικού επί του συνολικού πληθυσμού, το ποσοστό ανεργίας, το ποσοστό υποαπασχόλησης ή εποχικής απασχόλησης και τον μέσο όρο των ωρών εργασίας ανά βδομάδα.

Από όλες αυτές τις οικονομικές εξηγήσεις ένα είναι το συμπέρασμα. Πρέπει κατεπειγόντως να αναλάβει η Αντί - ΝΤΠ στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο γιατί στη ΝΤΠ είναι ή μεγαλοαπατεώνες ή πανάσχετοι. Ή δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται ή καταλαβαίνουν πολύ καλά τι τους γίνεται και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Μετά δεν θα χρειάζεται να σπάτε το κεφάλι σας να καταλάβετε οικονομικά. Μετά θα έχετε το κεφάλι σας ήσυχο πως αυτοί που έχουν αναλάβει, η Αντί - ΝΤΠ, ξέρουν πολύ καλά τι τους γίνεται και σας λένε την αλήθεια.

Πέτρος

Scroll to Top