Διευκρινήσεις ομαδοποίησης

Διευκρινήσεις ομαδοποίησης

Υπήρξαν κάποιες αντιρρήσεις για την ομαδοποίηση χωρών γενικότερα και ειδικότερα με τον πληθυσμό. Η ομαδοποίηση είναι η εμμονή, το φετίχ των Νεοταξιτών, όχι των Αντινεοταξιτών. Γίνεται προσπάθεια να βρεθεί συμβιβαστική λύση μεταξύ ΝΤΠ και Αντί - ΝΤΠ όπου θα υπάρχει ομαδοποίηση αλλά με αυτονομία χωρών. Ίσως το βασικότερο επιχείρημα της ομαδοποίησης είναι η καλύτερη παγκόσμια οργάνωση, με δευτερεύον την όποια μικρή οικονομική ώθηση υπάρχει, αν υπάρχει.

Πιθανά κριτήρια ομαδοποίησης είναι ο πληθυσμός, το ΑΕΠ, ο αριθμός των χωρών στα γκρουπ, η έκταση. Υπάρχουν επίσης ποιοτικά όπως η πολιτισμική ή/και φυλετική εγγύτητα, το οικονομικό επίπεδο κλπ. Ο πληθυσμός είναι το καταλληλότερο κριτήριο ομαδοποίησης και συνάδει με το ΑΕΠ σε βάθος χρόνου, εφόσον γίνει οικονομική σύγκλιση με ψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες.

Σημασία έχουν οι άνθρωποι δηλαδή ο πληθυσμός και όχι οι πέτρες δηλαδή η έκταση. Κάποιες περιοχές είναι αραιοκατοικημένες και άλλες πυκνοκατοικημένες. Πρέπει να εξετάσουμε τις αξιοποιήσιμες εκτάσεις για κατοίκηση. Έρημοι, πάγοι, ζούγκλες είναι μη κατοικήσιμες περιοχές με την σημερινή τεχνολογία. Μπορεί στο μέλλον να γίνουν. Καλώς ή κακώς, κάποιες περιοχές έμειναν πιο αραιοκατοικημένες για οποιουσδήποτε λόγους. Μπορεί με διάφορους τρόπους να υπάρξει σύγκλιση στο μέγεθος των κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, όσον αφορά τις αξιοποιήσιμες περιοχές.

Εξετάζουμε πως είναι σήμερα η πληθυσμιακή κατανομή του πλανήτη. Αν στο μέλλον αλλάξει αυτή η κατανομή μπορεί να γίνουν ανακατατάξεις στην ομαδοποίηση με βάση τον πληθυσμό. Στα σενάρια που παρουσιάστηκαν δεν είναι μόνο ο πληθυσμός το κριτήριο. Γίνεται προσπάθεια να υπάρχει πολιτισμική ή/και φυλετική εγγύτητα όπως και περίπου το ίδιο οικονομικό επίπεδο. Το δεύτερο σημαίνει πως το εύρος του μέσου εισοδήματος, από το ψηλότερο στο χαμηλότερο να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο.

ΗΠΑ και Καναδάς είναι κοντά πολιτισμικά και από άποψη οικονομικού επιπέδου με Βρετανία - Ιρλανδία και άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Με το Μεξικό υπάρχει διαφορά και δυσκολία που όμως μπορεί να ξεπεραστεί με το κατάλληλο μοντέλο. Το σενάριο που οι ΗΠΑ - Καναδάς είναι με το Μεξικό και η Βρετανία με την Δυτική Ευρώπη, είναι καλύτερο για την ομαδοποίηση με βάση τον πληθυσμό.

Από την δική μας πλευρά είναι καλύτερα έτσι. Αφού δεν θα είμαστε στο ίδιο γκρουπ με ΗΠΑ - Βρετανία, καλύτερα η Βρετανία να ξαναμπεί μετά από πολλά χρόνια στην Δυτική ΕΚ (Ευρωπαϊκή Κοινοπολιτεία) που θα έχει κάνει τις απαιτούμενες αλλαγές για να είναι οι Βρετανοί κάπως ευχαριστημένοι. Καλύτερα με την έννοια πως έτσι θα είναι περισσότερες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης στο δικό μας γκρουπ.

Αν το εξετάσουμε φυλετικά και η Πολωνία θα πρέπει να είναι στο γκρουπ της Ανατολικής Ευρώπης καθώς είναι Σλαβική χώρα. Με βάση φυλετικά κριτήρια, η Πολωνία είναι στην Ανατολική Ευρώπη ενώ με πληθυσμιακά κριτήρια στην Δυτική Ευρώπη, αν τελικά η Βρετανία είναι με την Δυτική Ευρώπη. Έγινε η παρατήρηση από κάποιον αναγνώστη για την Νορβηγία και την Ελβετία.

Υπολογίζονται στον πληθυσμό της Δυτικής Ευρωπαϊκής Κοινοπολιτείας ενώ είναι εκτός ΕΕ. Μπορεί τελικά να αποφασίσουν να συμμετέχουν, αν είναι μόνο οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Και εκτός να τις βγάλουμε, η αλλαγή είναι μικρή. Έχουν πληθυσμό 5,4 (Νορβηγία) και 8,7 (Ελβετία) εκατομμύρια δηλαδή αθροιστικά περίπου 14 εκατομμύρια.

Αν τα αφαιρέσουμε από τα 943 μας κάνουν 929 και αν το διαιρέσουμε δύο του 2 γίνεται 929 / 2 = 464,5 εκατομμύρια. Αν αφαιρέσουμε τα 445 μας κάνει 19,5 εκατομμύρια. Δηλαδή αντί να προσθέσουμε χώρες με πληθυσμό 26,5 εκατομμύρια στην Ανατολική Ευρωπαϊκή Κοινοπολιτεία πρέπει να έχουν πληθυσμό 19,5 εκατομμύρια. Δηλαδή πρέπει να αφαιρέσουμε την Σλοβακία ή τις Βαλτικές χώρες ή την Φινλανδία.

Αυτό γίνεται για να έχουν περίπου ίδιο πληθυσμό. Δεν είναι απαραίτητο να έχουν τα γκρουπ χωρών σχεδόν τον ίδιο πληθυσμό. Δεν είναι μεγάλη η διαφορά μεταξύ των διάφορων σεναρίων. Σε όλα, γίνεται διαχωρισμός μεταξύ Βόρειας και Νότιας Αμερικής, Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης. Οι χώρες της Κασπίας προστίθενται στην Ανατολική Ευρώπη και υπάρχει ξεχωριστό Αραβικό γκρουπ.

Μπορεί κανείς να διαπιστώσει πως τα σενάρια, εξυπηρετούν τις περισσότερες χώρες καλύτερα από το ηλίθιο και αποτυχημένο σχέδιο ΝΤΠ. Ακόμη και την Δυτική ΕΕ που θα μικρύνει την βολεύει. Υπάρχει αντίδραση των ψηφοφόρων για την συμμετοχή χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Ενώ υπάρχει ομοιογένεια στην Δυτική και στην Ανατολική Ευρώπη χωριστά, δεν υπάρχει μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής.

Με τα σενάρια, δημιουργούν ξεχωριστό δικό τους γκρουπ στην Δυτική Ευρώπη, χωρίς τις Ανατολικές χώρες και από εκεί και πέρα βλέπουν τι σχέσεις θα έχουν με το γκρουπ της Ανατολικής Ευρώπης, όπως και με τα άλλα τέσσερα γκρουπ που θα δημιουργηθούν με την ομαδοποίηση. Μην ξεχνάμε πως θα αναπτυχθούν σχέσεις και μεταξύ των γκρουπ. Το επαναλαμβάνουμε συνεχώς για να το τονίσουμε.

Δημήτριος

Scroll to Top