Διαμεσολάβηση ομογενών

Διαμεσολάβηση ομογενών

Έκκληση σε ομογενείς

Η ελληνική πολιτικο -μιντια - οικονομική ψευτοελίτ έχει εξαγοραστεί από Γαλλία - Γερμανία - ΕΕ και δεν έχουν επαφές με την ρωσική πλευρά. Υπάρχουν όμως κάποιοι κύκλοι στην Ελλάδα που ανεπίσημα έχουν επαφές με την (ρωσική πλευρά). Κυκλοφορεί μια ανεπιβεβαίωτη πληροφορία πως οι Ρώσοι προσανατολίζονται προς την συνθηκολόγηση που ήδη έχει περιγραφεί.

Σε αντάλλαγμα της άρσης των κυρώσεων, θα «χαρίσουν» την βορειοδυτική Ουκρανία που είναι ευρώδουλη. Η υπόλοιπη είναι ρωσόφιλη. Βέβαια αυτό δεν αφορά το 100% του πληθυσμού αλλά το μεγαλύτερο μέρος του. Έτσι συμπληρωματικά μπορεί να γίνει εθελούσια ανταλλαγή πληθυσμών με διευκόλυνση της ανταλλαγής περιουσιών μέσω αγοροπωλησιών.

Δηλαδή τράπεζες ή το κράτος να παρέχει την απαραίτητη ρευστότητα καθώς η αγορά και η πώληση δεν θα είναι ταυτόχρονες. Αν μεν προηγηθεί η πώληση για κάποιους κατοίκους, αποκτούν την απαιτούμενη ρευστότητα για αγορά. Ενδέχεται όμως να προηγηθεί η αγορά. Τότε θα χρειαστούν κάποιο δάνειο με ενέχυρο την ακίνητη περιουσία που πρόκειται να πουλήσουν.

Για την κινητή δεν υφίσταται πρόβλημα εφόσον μετακινείται. Βέβαια και εκεί πρέπει να εξασφαλιστεί πως δεν θα υπάρξουν προβλήματα γιατί θα μπορούσαν πχ να δεσμευτούν οι καταθέσεις από την μία ή την άλλη πλευρά. Αυτά τα ζητήματα είναι πιο λεπτομερή αλλά θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος της συμφωνίας που θα είναι κυρίως μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Βέβαια θα εμπλακεί κάπως και η ουκρανική πλευρά αλλά σε δευτερεύοντα ρόλο.

Η συμφωνία πρέπει να είναι γενικότερη και να περιλαμβάνει άρση των περισσότερων κυρώσεων και αλλαγή του καταστροφικού νεοταξικού μοντέλου παγκοσμιοποίησης. Επομένως δεν είναι στενά μόνο το θέμα της Ουκρανίας αλλά και ένα παγκόσμιο πολιτικό ζήτημα που θα επηρεάσει τις γεωπολιτικές ισορροπίες σίγουρα για πολλές δεκαετίες και μάλλον για αιώνες.

Στο ευρύτερο ζήτημα, της αλλαγής του καταστροφικού νεοταξικού μοντέλου παγκοσμιοποίησης θα εμπλακούν και άλλες χώρες αλλά σε δευτερεύοντα ρόλο. Θα είναι μια συμφωνία Νέας Γιάλτας. Η πλευρά της Ρωσίας θα έχει μιλήσει με την Κίνα που όπως φαίνεται διατηρούν καλές σχέσεις. Οι διαμεσολαβητές δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα πρωθυπουργοί χωρών.

Στις πρώτες συνομιλίες που έγιναν μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ήταν αντιπροσωπείες των χωρών. Οι ομογενείς των ΗΠΑ θα μπορούσαν να διαδραματίσουν μεσολαβητικό ρόλο σε ένα τόσο σημαντικό παγκόσμιο ζήτημα που θα ξεκινήσει από το ειδικό θέμα, της Ουκρανίας και θα καταλήξει στο γενικό, του αποτυχημένου νεοταξικού μοντέλου παγκοσμιοποίησης.

Βέβαια υπάρχουν και ομογενείς Ρωσο-αμερικάνοι. Υπολογίζονται σε 3 εκατομμύρια. Πολλοί από αυτούς δεν διατηρούν σχέσεις μεταξύ τους και ούτε με την Ρωσία. Απλά ξέρουν πως οι πρόγονοι τους ήρθαν από την Ρωσία. Επιπλέον ένα μεγάλο μέρος αυτών είναι Εβραίοι στο θρήσκευμα. Οι Ορθόδοξοι Ρωσο-αμερικάνοι που διατηρούν σχέσεις μεταξύ τους και με την Ρωσία πρέπει να είναι λίγοι. Δεν υπάρχει κάποια εκτίμηση.

Θα μπορούσε η διαμεσολάβηση να γίνει σε συντονισμό με τους Ορθόδοξους Ρωσοαμερικάνους ή και όλους τους Ρωσοαμερικάνους. Όμως να προσέξουν πως άλλα τα συμφέροντα του Παγκόσμιου Εβραϊσμού και άλλα του Παγκόσμιου Ελληνισμού και της Παγκόσμιας Ορθοδοξίας. Ο Παγκόσμιος Εβραϊσμός καλά κάνει και κοιτάζει τα δικά του συμφέροντα και ο Παγκόσμιος Ελληνισμός + Παγκόσμια Ορθοδοξία να κοιτάζουν τα δικά τους που είναι διαφορετικά.

Οι οικονομικές κυρώσεις μπορεί να πλήξουν περισσότερο την Ρωσία, αν και αμφισβητείται. Ίσως σε βάθος χρόνου να τους κάνουν καλό. Όμως σίγουρα θα πλήξουν όλο τον πλανήτη και επιπλέον θα προκαλέσουν αντίμετρα και αυτά με την σειρά τους νέα αντίμετρα από την άλλη πλευρά. Θα είναι ένα γαϊτανάκι που δεν θα έχει τέλος. Είναι καλύτερα να αρθούν οι κυρώσεις, να τελειώσει το θέμα της Ουκρανίας και μαζί με αυτό η αλλαγή του καταστροφικού μοντέλου παγκοσμιοποίησης.

Μετά η Ρωσία μπορεί να παρουσιάσει πολλές ευκαιρίες. Όσοι βοήθησαν στην αντιμετώπιση ενός μεγάλου δυνητικά προβλήματος θα έχουν ιδιαίτερη ευνοϊκή μεταχείριση. Τελειώνοντας να συμπληρώσω άλλον ένα λόγο που οι Εβραίοι έχουν στις ΗΠΑ και παγκόσμια δύναμη και πλούτο. Φαίνεται πως έχουν ανάμειξη σε εσωτερικούς κύκλους που αυτοί με την σειρά τους ασκούν επιρροή στα πολιτικά δρώμενα. Το «εσωτερικοί κύκλοι» εσκεμμένα δεν το αποσαφηνίζω περισσότερο. Ο νοών νοείτω.

Δεν είναι μόνο τα συμφέροντα της Ελλάδας αλλά και των ομογενών στις χώρες της AUKUS που εξυπηρετούνται από την δημιουργία ενός ενιαίου μετώπου παγκόσμιου Ελληνισμού σε πρώτο επίπεδο και παγκόσμιας Ορθοδοξίας σε δεύτερο επίπεδο. Έτσι οι Εβραίοι έχουν κατορθώσει να γίνουν ισχυροί και πολλοί πλούσιοι, στις ΗΠΑ αλλά και παγκόσμια. Κάντε το όπως οι Εβραίοι.

Πρόγραμμα ανταλλαγής

Δημήτριος

Scroll to Top