Πότε θα περάσουμε την Γαλλία;

Πότε θα περάσουμε την Γαλλία;

Δεχόμαστε πολλές ερωτήσεις από αναγνώστες, σχετικά με το πότε η Ελλάδα θα φθάσει διάφορες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Θα τα απαντήσουμε με δύο πίνακες. Σε αυτούς υπάρχει η απάντηση και για τις υπόλοιπες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Το ζήτημα είναι κάπως τεχνικό αλλά θα προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε με λόγια, όσο πιο απλά γίνεται.

Ίσως έτσι κατορθώσουν να το καταλάβουν στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και γενικότερα στη Νέα Δημοκρατία που δεν ξέρουν καθόλου οικονομικά. Και αφού δεν ξέρουν οικονομικά πως κυβερνούν την χώρα; Έλα ντε! Κυβερνούν γιατί τους ψηφίζετε. Κυβερνούν με κάκιστο τρόπο όπως κυβέρνησε και το ΠΑΣΟΚ. Έτσι κατέστρεψαν την Ελλάδα και τις ζωές των Ελλήνων.

Πάμε τώρα στο θέμα μας. Το Παράρτημα 4 έχει δύο μικρούς πίνακες. Ο Πίνακας 2 δείχνει την σχέση που έχουν διάφορες χώρες ως προς το οικονομικό επίπεδο. Δηλαδή διαιρείται το οικονομικό επίπεδο μιας χώρας δια μιας άλλης. Το οικονομικό επίπεδο, το μετράμε με κατά κεφαλή εισόδημα σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης (GDP per capita ppp).

Στην κάθετη στήλη είναι οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης και είναι ο διαιρετέος. Στην οριζόντια είναι ο διαιρέτης, ενδεικτικά εφτά χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, Ουκρανία (UA), Σερβία (SRB), Βουλγαρία (BG), Σλοβακία (SK), Ελλάδα (GR), Πολωνία (PL) Τσεχία (CZ). Η σειρά και στις δύο στήλες είναι από την πιο φτωχή προς την πιο πλούσια. Οι εφτά χώρες της Ανατολικής Ευρώπης έχουν επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να βρίσκονται σε διάφορα επίπεδα εισοδήματος.

Το εισόδημα σε χιλιάδες δολάρια αναγράφεται πάνω από τις χώρες. Έτσι ότι ισχύει για μια χώρα, θα ισχύει περίπου και για άλλες που βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο εισοδήματος (Παράρτημα 1). Έτσι ό,τι ισχύει για την Ελλάδα θα ισχύει περίπου για Τουρκία και Ρωσία. Παρομοίως ό,τι ισχύει για την Σερβία, θα ισχύει στο περίπου για Λευκορωσία και Β. Μακεδονία που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.

Ο Πίνακας 1 έχει στην κάθετη στήλη έτη και στην οριζόντια ρυθμούς ανάπτυξης σε %. Δείχνει πόσο θα αυξηθεί το οικονομικό επίπεδο, για κάποιο ρυθμό ανάπτυξης, σε ορισμένα έτη. Με αυτούς τους δύο πίνακες μπορούμε να απαντήσουμε πολλές ερωτήσεις. Θα το κάνουμε με παραδείγματα. Από τον Πίνακα 2 φαίνεται πως η σχέση του οικονομικού επιπέδου της Ισπανίας προς της Ελλάδας είναι 1,22.

Ο Πίνακας 1 μας δείχνει δύο εκδοχές, για το πως θα φθάσουμε το οικονομικό επίπεδο μιας χώρας. Η πρώτη είναι να φθάσουμε το οικονομικό επίπεδο που έχει σήμερα. Εν τω μεταξύ βέβαια θα έχει πιθανώς ανέβει, αν και δεν συμβαίνει πάντα. Έτσι βλέπουμε πως θα μπορούσαμε να φθάσουμε σε 5 χρόνια, το σημερινό οικονομικό επίπεδο της Ισπανίας, αν είχαμε μέσο ρυθμό ανάπτυξης 4%.

Για να φθάσουμε το οικονομικό επίπεδο της Ισπανίας, όπως θα είναι στο μέλλον, θα πρέπει να έχουμε ρυθμό ανάπτυξης 4%, πάνω από τον δικό της. Αν πχ είναι 1%, θα πρέπει να έχουμε 5%. Ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης δεν είναι πάντοτε θετικός. Αν πχ είναι -1% για την Ισπανία, τότε θα χρειαστούμε μέσο ρυθμός ανάπτυξης 4 - 1 = 3%.

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1, αν έχουμε μέσο ρυθμό ανάπτυξης 2%, θα χρειαστούμε 10 χρόνια για να φθάσουμε την Ισπανία όπως είναι σήμερα. Ή αλλιώς θα πρέπει να έχουμε 2% παραπάνω ρυθμό ανάπτυξης από των Ισπανών, για να φθάσουμε το οικονομικό επίπεδο τους, όπως θα είναι σε 10 χρόνια. Με την Γαλλία τι γίνεται;

Έχουμε υποστηρίξει πως θα ξεπεράσουμε την Γαλλία σε περίπου 20 χρόνια. Να δούμε πως θα μπορούσε για γίνει κάτι τέτοιο. Η σχέση του οικονομικού επιπέδου της Γαλλίας προς της Ελλάδας είναι 1,49 όπως φαίνεται από τον Πίνακα 2. Παρεμπιπτόντως είναι πολύ κοντά στης Βρετανίας που είναι 1,47 επειδή οι δύο χώρες έχουν περίπου ίσο οικονομικό επίπεδο. Δηλαδή πρώτα θα περάσουμε την Βρετανία και μετά την Γαλλία, αν εν τω μεταξύ δεν έχει αλλάξει η σειρά.

Στα 20 χρόνια, για να προκύψει αύξηση κατά 1,49 χρειάζεται ρυθμός ανάπτυξης 2%. Δηλαδή αν έχουμε ρυθμό ανάπτυξης 2%, σε 20 χρόνια θα φθάσουμε το σημερινό επίπεδο της Γαλλίας. Για να φθάσουμε αυτόν που θα έχει σε 20 χρόνια, θα χρειαστούμε μέσο ρυθμό ανάπτυξης 2% παραπάνω από της Γαλλίας. Αν πχ η Γαλλία έχει 1%, θα χρειαστούμε 3%.

Καθένας μπορεί να κάνει τις πράξεις μόνος του. Χρειάζεται αριθμητική Α' Δημοτικού. Να δούμε τι γίνεται με την Γερμανία. Η σχέση του οικονομικού επιπέδου Γερμανίας - Ελλάδας είναι 1,70. Δηλαδή η Γερμανία έχει 1,7 φορές ψηλότερο εισόδημα από της Ελλάδας. Τυγχάνει να είναι το ίδιο με την σχέση εισοδήματος Δυτικής Ευρώπης - Ανατολικής Ευρώπης.

Δηλαδή ό,τι ισχύει μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας, ισχύει και συνολικά για την Δυτική και Ανατολική Ευρώπη. Με 2% ρυθμό ανάπτυξης, η Ελλάδα θα χρειαστεί 25 με 30 χρόνια για να φθάσει το οικονομικό επίπεδο της Γερμανίας, όπως είναι σήμερα. Η τιμή για τα 25 χρόνια είναι 1,64 και για τα 30 είναι 1,81. Αλλιώς, η Ελλάδα θα χρειαστεί 25 με 30 χρόνια για να φθάσει το μελλοντικό οικονομικό επίπεδο της Γερμανίας, με 2% επιπλέον ρυθμό ανάπτυξης.

Το ίδιο ισχύει για την Ανατολική Ευρώπη συνολικά, σε σχέση με την Δυτική. Θα χρειαστεί 25 με 30 χρόνια για να φθάσει την Δυτική, με 2% παραπάνω ρυθμούς ανάπτυξης. Για αυτό δίνουμε αυτά τα έτη σε πολλά προηγούμενα άρθρα. Εμείς δεν είμαστε Νέα Δημοκρατία να μην ξέρουμε τι μας γίνεται και να λέμε αρλούμπες. Αυτά που λέμε στηρίζονται κάπου.

Δηλαδή υπολογίζουμε 2% επιπλέον ρυθμό ανάπτυξης, για 25 με 30 χρόνια. Αν το βάλουμε στο 1,8%, θα χρειαστούν 30 χρόνια. Το ερώτημα είναι αν η Ελλάδα μπορεί να έχει 2% επιπλέον ρυθμό ανάπτυξης, από Γερμανία και Γαλλία. Επίσης αν η Ανατολική Ευρώπη μπορεί να έχει 2% παραπάνω ρυθμό ανάπτυξης από την Δυτική. Η απάντηση είναι απλή και έχει δύο σκέλη.

Αν η Ανατολική Ευρώπη είναι στο ίδιο γκρουπ με την Δυτική δεν θα συμβεί ούτε σε χίλια χρόνια. Αν όμως η Ανατολική Ευρώπη είναι ξεχωριστό γκρουπ και εφαρμόσει το λεπτομερές σχέδιο που είναι ήδη έτοιμο, τότε θα συμβούν τα εξής : α) η Ελλάδα θα φθάσει την Γαλλία σε 20 χρόνια και μετά θα την περάσει β) η Ελλάδα θα φθάσει και μετά θα περάσει την Γερμανία σε 25 με 30 χρόνια γ) η Ανατολική Ευρώπη θα φθάσει και μετά θα περάσει την Δυτική σε 25 με 30 χρόνια.

Θεόδωρος

Scroll to Top