Έτοιμη η Ανατολική ΕΚ

Έτοιμη η Ανατολική ΕΚ

Στο προηγούμενο άρθρο «Έτοιμη η συμβιβαστική λύση» έγραψα πως τα γκρουπ 1 - 7 (βλ. παρακάτω) είναι έτοιμα στην συμβιβαστική λύση της Αντί - ΝΤΠ. Υπήρξαν σχόλια και ερωτήσεις από τους αναγνώστες, σχετικά με το κατά πόσο είναι έτοιμα το γκρουπ της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης. Έχει εξηγηθεί σε προηγούμενα άρθρα. Καταλαβαίνω πως υπάρχουν νέοι αναγνώστες και πως οι παλιοί δεν έχουν διαβάσει όλα τα άρθρα ή ενδεχομένως κάποιοι δεν θυμούνται.

α/α

Γκρουπ χωρών

Εκατ.

α/α

Γκρουπ χωρών

Εκατ.

1

Βόρειας Αμερικής

487

7

Νότιας Υποσαχάριας Αφρικής

500

2

Κεντρικής και Νότιας Αμερικής

487

8

Νότιας Κεντρικής Ασίας

427

3

Δυτικής Ευρώπης

431

9

Βόρειας Ανατολικής Ασίας

500

4

Ανατολικής Ευρώπης

427

10

Νότιας Ανατολικής Ασίας

500

5

Αραβικών χωρών

470

11

Ινδία

1.420

6

Βόρειας Υποσαχάριας Αφρικής

500

12

Κίνα

1.450

Να επαναλάβω από ποιες χώρες θα απαρτίζεται το γκρουπ της Ανατολικής Ευρώπης. Στην Ευρωζώνη είναι : 1) Ελλάδα 2) Κύπρος 3) Κροατία 4) Σλοβενία 5) Σλοβακία 6) Λιθουανία 7) Λετονία 8) Εσθονία. Στην ΕΕ, εκτός Ευρωζώνης, είναι : 1) Πολωνία 2) Τσεχία 3) Ουγγαρία 4) Ρουμανία 5) Βουλγαρία. Είναι άλλες δεκατρείς χώρες εκτός ΕΕ : 1) Ρωσία 2) Λευκορωσία 3) Ουκρανία 4) Μολδαβία 5) Γεωργία 6) Αρμενία 7) Βοσνία 8) Σερβία 9) Μαυροβούνιο 10) Αλβανία 11) Βόρεια Μακεδονία 12) Τουρκία 13) Ισραήλ.

Η Ρωσία και η Λευκορωσία δεν μπορεί να είναι χωριστά από την υπόλοιπη Ανατολική Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης να είναι μαζί με πχ Δανία και Ολλανδία και να μην είναι μαζί με Ρωσία και Λευκορωσία. Αυτό να το ξεχάσουν οι Νεοταξίτες. Πιο πιθανό είναι το τέλος του κόσμου παρά να συμβεί κάτι τέτοιο. Αποτελεί τεράστια ανωμαλία και επειδή είναι πολύ ανώμαλοι άνθρωποι οι Νεοταξίτες, έχουν δημιουργήσει πάρα πολλές ανωμαλίες σε όλο τον κόσμο.

Αυτό που υπάρχει περίπτωση να γίνει είναι τράμπα στις χώρες που βρίσκονται στα σύνορα Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Δηλαδή αν τυχόν η Ιταλία θέλει να έρθει στο γκρουπ της Ανατολικής Ευρώπης, θα μπορούσε να γίνει τράμπα, με χώρες της Ανατολικής Ευρώπης να πηγαίνουν στο γκρουπ της Δυτικής, εφόσον βέβαια συμφωνούν.

Αν και σε αριθμό χωρών, οι 13 χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που θα αποχωρήσουν από την ΕΕ είναι πολλές, ο πληθυσμός τους δεν είναι τόσο μεγάλος καθώς οι περισσότερες είναι μικρές χώρες. Στο γκρουπ της Δυτικής Ευρώπης δεν θα αλλάξει κάτι. Ενδεχομένως στο μέλλον να προστεθούν Βρετανία, Νορβηγία, Ελβετία. Όταν σε όλο τον κόσμο διαμορφώνονται γκρουπ, ίσως να έχουν ένα λόγο παραπάνω να το κάνουν. Ο πληθυσμός των χωρών που θα αποχωρήσουν θα είναι λίγο παραπάνω από αυτών που θα προστεθούν.

Επομένως το γκρουπ της Δυτικής ΕΚ (Ευρωπαϊκής Κοινοπολιτείας) θα είναι λίγο μικρότερο σε πληθυσμό από την σημερινή ΕΕ. Το γκρουπ της Δυτικής Ευρώπης είναι ήδη έτοιμο, θα παραμείνει ως έχει, με λιγότερες χώρες. Μελλοντικά θα προστεθεί περίπου ο πληθυσμός που θα χάσει. Και το γκρουπ της Ανατολικής Ευρώπης είναι έτοιμο διότι είναι έτοιμο το σχέδιο. Το σχέδιο περιλαμβάνει α) σχέδιο για το μοντέλο οργάνωσης β) οικονομικό σχέδιο 25-30 ετών γ) σχέδιο ομαλής μετάβασης. Για να υπάρξει ομαλή μετάβαση, οι 13 χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, θα αποσχιστούν από αυτές της Δυτικής και έτσι θα δημιουργηθούν Δυτική και Ανατολική Ευρωπαϊκή Κοινοπολιτεία ή Ένωση.

Εντός του γκρουπ των 13 χωρών της Ανατολικής Ευρώπης που τώρα είναι μέλη της ΕΕ, θα είναι το γκρουπ των 8 χωρών της Ευρωζώνης. Θα αποτελέσουν ένα υπό - γκρουπ για να δημιουργήσουν το eastern euro (ανατολικό ευρώ) και την Ανατολική Ευρωζώνη. Η αρχική ισοτιμία του eastern euro με το western euro (δυτικό ευρώ) θα είναι 1 προς 1. Αναμένεται το eastern euro να είναι λιγότερο σκληρό από το western euro και αυτό θα βοηθήσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων των χωρών της Ανατολικής Ευρωζώνης.

Το μοντέλο είναι άμεσα εφαρμόσιμο και η ένταξη είναι άμεση. Δεν υπάρχει διαδικασία ένταξης. Θα δημιουργηθούν στις χώρες υπουργεία ή υφυπουργεία Ανατολικής Ευρωπαϊκής Κοινοπολιτείας που θα ασχολούνται με τα ζητήματα του γκρουπ. Μπορεί να ξεκινήσουν στα πρώτα στάδια ως διευθύνσεις ή γραμματείες υπουργείων. Οι αρμόδιοι υπουργοί ή υφυπουργοί μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα τις συναντήσεις.

Θα εξετάσουν το σχέδιο οργάνωσης και το οικονομικό σχέδιο του γκρουπ που είναι έτοιμα και πιθανώς να κάνουν κάποιες τροποποιήσεις. Θα είναι σε συνεννόηση με άλλους υπουργούς και τον πρωθυπουργό ή Πρόεδρο στις χώρες τους. Έδρα για την Ανατολική ΕΚ δεν είναι απαραίτητη αλλά προτιμότερη. Έτσι ένα από τα πρώτα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούν είναι αυτό της έδρας.

Σε πρώτη φάση, για τις 13 χώρες που θα αποσχιστούν από την ΕΕ, τα πράγματα θα μείνουν ως έχουν. Βέβαια θα σταματήσει η τυραννία των Βρυξελών διότι πλέον δεν θα υπόκεινται οι χώρες στα καταπιεστικά όργανα της ΕΕ και δεν θα παίρνουν διαταγές από τις Βρυξέλλες. Όμως για κάποιο διάστημα, ό,τι ισχύει τώρα για τα μέλη της ΕΕ, θα εξακολουθήσει να ισχύει για τις 13 χώρες ώστε να γίνει ομαλή μετάβαση.

Σταδιακά βέβαια θα γίνουν αρκετές αλλαγές, σε συνεννόηση και με τις υπόλοιπες 13 χώρες που βρίσκονται εκτός ΕΕ. Εφόσον υπάρξει η βούληση, είναι ζήτημα λίγων μηνών ή λίγων εβδομάδων να δημιουργηθούν η Δυτική και η Ανατολική Ευρωπαϊκή Κοινοπολιτεία (ΕΚ). Για την μεν Δυτική ΕΚ τα πράγματα θα μείνουν ως έχουν, μόνο που θα είναι λιγότερες χώρες. Μελλοντικά θα προστεθούν άλλες τρεις και ο πληθυσμός δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, με την απόσχιση και την πρόσθεση.

Στην δε Ανατολική ΕΚ είναι έτοιμα, το μοντέλο οργάνωσης, το οικονομικό σχέδιο και το σχέδιο μετάβασης. Το μοντέλο είναι άμεσα εφαρμόσιμο με άμεση συμμετοχή των χωρών. Για τις χώρες που είναι τώρα μέλη της ΕΕ, τα πράγματα θα μείνουν για κάποιο διάστημα ως έχουν και μετά σταδιακά θα γίνονται οι αλλαγές με βάση το σχέδιο μετάβασης.

Ευάγγελος

Scroll to Top